Cafeteria 2017. – 3. rész

Adómentesen!

Cikksorozatom előző két részében összefoglaltam a munkáltatói adófizetés mellett adható juttatásokat és az adókötelezettség 2017-es változásait. Most azokra a lehetőségekre szeretnék rávilágítani, amelyek kevésbé ismertek, mint választható juttatási elem a cafeteria rendszerekben, de kiemelten kedvező adózási pozíciójuk miatt várhatóan egyre népszerűbbek lesznek.

Adómentesek már 2016-ban is:

Munkába járás

Közismert, hogy a munkáltatók a közigazgatási határon kívülről – esetenként azon belül is – bejáró munkavállalóknak a 39/2010. kormányrendelet és az Szja törvény 25. § (2) alapján utazási költségeiket adómentesen téríthetik. Erről a témáról részletes cikksorozat volt az 5percado.hu oldalon, így most csak azt emelném ki, hogy a személygépkocsival történő utazás költségtérítése 2017. január 1-től kilométerenként 15 forintig lesz adómentes.

Sport és kultúra

Nem változnak a sport- és kulturális rendezvényre szóló belépők, bérletek szabályai. Előbbi korlát nélkül, utóbbi személyenként évi 50 ezer forintig adómentes.

Biztosítások

A munkáltató által fizetett különböző személybiztosítások adómentességi feltételei is változatlanok. Így továbbra is a minimálbér 30%-áig mentes az adó alól a kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás havi díja. A kockázatinak nem minősülő határozatlan idejű, kizárólag haláleseti életbiztosítás 2017-ben még szintén adómentesen fizethető a munkáltató által. Ebben változás 2018. január 1-től lesz.

Lakáscélú támogatás

A vissza nem térítendő lakáscélú támogatás alapvető szabályai szintén megmaradnak 2017-ben is, de a részletszabályok már 2016. augusztus 1-től módosulnak.

Sok korábbi értelmezési problémát old fel a törvényalkotó azáltal, hogy megszünteti a hivatkozást a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. kormányrendeletre, és beemeli – egyidejűleg némileg módosítja is – az Szja törvény szövegébe a méltányolható lakásigény szabályait. A korábbiaktól eltérően kell majd megállapítani a lakás szobaszámát. Lakószobaként a 8 négyzetméter feletti ilyen helységet kell figyelembe venni, ami hátrányos lehet a több kisebb méretű szobával rendelkező lakásoknál.

Ugyanakkor az együttlakó hozzátartozóknál megszűnik az a visszásság, hogy a gyermek csak legfeljebb 25 éves korig, míg a szülő csak nyugdíjkorhatár felett számít a jogosultság vizsgálatánál. Arra a kitételre is érdemes viszont figyelni a változásnál, hogy életvitelszerű együttlakást vár el a jogszabály.

A jogszabályi áthivatkozás megszüntetésével az előbbiekkel együtt bekerül a törvény 1. számú mellékletébe lakás korszerűsítés és akadálymentesítés fogalmának meghatározása is.

A szabályozáshoz kapcsolódó 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet módosítása is várható, szintén a jogszabály hivatkozás kiiktatása miatt.

Bölcsőde

Változatlanul adómentes a bölcsődei szolgáltatás, pontosítás céljából kibővítve az ellátással is.

Újdonságok:

Óvoda

A bölcsődével el is érkeztünk az új adómentes lehetőségekhez. Régi szívfájdalma volt a munkáltatóknak, hogy az óvodás gyermekek szülei kimaradtak a kedvezményekből az adómentes bölcsőde és a kedvezményes iskolakezdési támogatás mellett. 2017. január 1-től a bölcsőde mellett az óvodai szolgáltatás, ellátás költségét is fizetheti adómentesen a munkáltató.

Egészségügyi szolgáltatás

A munkáltató által adómentesen biztosítható egészségügyi ellátás körében a foglalkozás-egészségügyi ellátás mellé új jogcím került be. A munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel, vagy a minden munkavállaló által megismerhető belső szabályzat alapján biztosított egészségügyi szolgáltatás is adómentességet élvez. Azt, hogy pontosan mi tartozhat ebbe a szolgáltatási körbe, az egészségügyért felelős miniszter rendelete határozza majd meg.

Lakhatási támogatás

Szintén nagy érdeklődésre tarthat számot az új mobilitási célú lakhatási támogatás, amellyel az Szja törvény 1. számú melléklet 2. pontja a lakáshoz kapcsolódó adómentesség bővül. Ennek keretében a munkáltató a foglalkoztatás első 24 hónapjában legfeljebb a minimálbér 40%-ig, a következő 24 hónapban a 25%-áig, majd további 12 hónapig a 15%-áig adhat támogatást. 2017. január 1-ét megelőzően kezdődött foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás első hónapjának 2017. január számít.

A bérleti díjat bizonylattal kell igazolni. További feltétel, hogy a támogatott munkavállaló határozatlan idejű legalább heti 36 órás munkaszerződéssel foglalkoztatott, valamint hogy a lakóhelye legalább 60 kilométerre legyen vagy legalább 3 órai oda- visszautazási időt igényeljen a bejárás tömegközlekedéssel. Kizáró ok, ha a munkavállalónak van, vagy a megelőző 12 hónapban volt a fent megjelölt körzeten belüli lakásban tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga.

Ugyanarra a lakásra vonatkozóan csak egy magánszemély kaphat támogatást a munkáltatótól. A feltételek meglétéről a munkavállalónak nyilatkozni kell, a munkáltatónak pedig adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesítenie. Külön figyelmet érdemelnek a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok.

Összegezve a juttatások áttekintését, úgy vélem, hogy a munkáltatók 2017-ben is kellő eszköztárral rendelkeznek a munkavállalók motiválása érdekében, erősödhet a szociális és egészségügyi gondoskodás, a munkáltatói nyugdíjcélú támogatás viszont az adórendszerben kevésbé preferált, annak fenntartása az eddiginél nagyobb erőforrást igényel.

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek a hazai cafeteria rendszer jövő évi átalakításai, akkor jelentkezz szeptember 12-ig kedvezményesen a Mi lesz veled cafeteria?– A béren kívüli juttatások rendszerének 2017. évi átalakítása címmel 2016. szeptember 19-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol személyesen is megvitathatjuk felmerülő kérdéseidet.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!