A bevallási tervezet és az újabb adatszolgáltatási hullám

Az egyes adótörvények módosításáról szóló T/13258. számú törvényjavaslat részletei

bevallási hullám

Adminisztráció enyhítési céllal született az az elgondolás, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) áfabevallási tervezettel segíti az adóalanyok munkáját.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló T/13258. számú törvényjavaslat (továbbiakban: törvényjavaslat) értelmében az adóalany úgy is eleget tehet majd a bevallási kötelezettségének, hogy a NAV által készített bevallás-tervezetet felhasználja (eÁfa). Úgy vélem, hogy a bevallás véglegesítése miatt az adózó aktív közreműködésére szükséges lesz. Az adatszolgáltatási szabályok módosulása miatt a NAV igen sok számlainformációval fog rendelkezni. A fizetendő áfa megállapítása – megfelelő adatszolgáltatás mellett – nem ütközik majd akadályokba. A levonásba helyezhető áfa már nem ilyen egyértelmű, hiszen az adóalanyra előzetesen áthárított áfa levonási joga nem csak a befogadott számla teljesítési napját magába foglaló bevallásban lehetséges. Ebből az következik, hogy szükség esetén a NAV által készített bevallás-tervezet módosítható, kiegészíthető.

Nagyon fontos kitétel a javaslatban, hogy abban az esetben, ha az adóalany a tervezetet elfogadja, kiegészíti és benyújtja, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy ezzel teljesíti az általa befogadott számlákra vonatkozó számla-adatszolgáltatási kötelezettséget is. Úgy gondolom, hogy itt e befogadott számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre kell gondolni.

A törvényjavaslat 49. § (2) bekezdése értelmében a NAV az adóalany rendelkezésére bocsátja:

 • a fizetendő adó alapját és annak összegét,
 • az adóalanyra áthárított áfa összegét és annak alapját.

Kivételt képeznek azok az adóalanyok, akik az Áfa tv. 257. § (2) bekezdése alapján mentesülnek a bevallási kötelezettség alól. Ők nem kapnak bevallás-tervezetet.

Az adóalany a bevallás-tervezet módosítása, kiegészítése, elfogadása és a bevallás benyújtása által nyilatkozik az adólevonási jogról és annak érvényesítéséről is. befogadott számlákra vonatkozó összesítő jelentéstételi kötelezettség teljesítésének kell tekinteni a bevallás-tervezet levonható előzetesen felszámított adóra vonatkozóan történő módosítását, kiegészítését, elfogadását követően a bevallás benyújtását.

A bevallás tervezet 12 hónapig lesz elérhető. Arra azonban ügyelni kell, hogy az adóalanyok bevallási gyakorisága eltérő:

 • havi bevallási gyakoriság,
 • negyedéves bevallási gyakoriság,
 • éves bevallási gyakoriság.

A 12 hónap az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak végétől számítandó.

A törvényjavaslat a bevallás benyújtásának többféle lehetőségét teremti meg. A módosítás értelmében elsőként benyújtott bevallás minősül majd az adóalany bevallásának. Lehetőségek:

 • a jelenleg ismert adómegállapítási gyakorlat (2165 nyomtatvány),
 • a bevallás-tervezet kiegészítése,
 • a bevallás-tervezet módosítását, kiegészítését, elfogadását követő benyújtása mellett az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is teljesíthető bevallási kötelezettség.

Az adatszolgáltatás

Az Áfa tv. X. számú melléklete tartalmazza az adatszolgáltatással kapcsolatos szabályokat. Megjegyezném, hogy ezek a szabályok 2020. július 1-jétől is változtak, továbbá 2021. január 1-jétől ismét változni fognak. Az adatszolgáltatással kapcsolatban figyelni kell arra, hogy:

 • kéziszámla,
 • számlázófunkcióval ellátott programok által készített számla,
 • online számla kerül-e kibocsátásra.

Az Áfa tv. X. számú mellékletének jelenleg hatályos 1. pontja értelmében az adóalany köteles a belföldön teljesített ügyletekről adatszolgáltatást teljesíteni abban az esetben, ha a számla befogadója is adóalany. A törvényjavaslat értelmében minden belföldön teljesített számlára, számlával egy tekintet alá eső okiratra vonatkozni fog az adatszolgáltatási kötelezettség. A változás lényege, hogy a nem adóalanyoknak történő értékesítésről, valamint a közösségi és közösségen kívüli értékesítésről is kötelező lesz adatot szolgáltatni az Online Számla rendszerben.

Az Áfa tv. X. számú mellékletének 2. pontja is változik. Ez a jogszabályi hely tartalmazza a nyomdai úton előállított számlával és a számlával egy tekintet alá eső okirat kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség adat tartalmát. A módosítás értelmében az adóalany köteles adatot szolgáltatni:

 • az Áfa tv. szerinti adattartalomról,
 • az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről,
 • külföldi pénznem esetén annak forintra történő átszámításához alkalmazott árfolyamról.

A forintra történő átszámításhoz az MNB, az EKB, valamint a belföldi számlavezető hitelintézet deviza eladási árfolyama használható. Ne felejtsük el, hogy a választott árfolyamot a NAV-nak be kell jelenteni.

Nem szabad adatot szolgáltatni a nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számlán található termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő nevéről, címéről.

Nem kerül módosításra az Áfa tv. X. számú mellékletének 3. pontja, amely az adatszolgáltatási határidőket tartalmazza. Jelenleg ez a számlakibocsátást követő 4 naptári nap. amennyiben az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 500 000 forint összeget, akkor az adatszolgáltatás határideje egy naptári nap.

Változik viszont az Áfa tv. X. számú mellékletének 4. pontja, amely a számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratokkal kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. A módosítás értelmében adatot kell/nem kell szolgáltatni:

 • az Áfa tv. szerinti adattartalomról,
 • az adó alapjának meghatározásakor használt pénznemről,
 • külföldi pénznem esetén annak forintra történő átszámításához alkalmazott árfolyamról.
 • Nem lehet adatot szolgáltatni a nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számlán található termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő nevéről, címéről.

A 4. pont után 4/A pont kerül beiktatásra, amelynek értelmében adatot kell szolgáltatni:

 • a termék vállalkozásból való kivonása, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználása, magánszükségletek kielégítésére történő felhasználása következik be. Az adatszolgáltatás feltétele, hogy a beszerzéskor az előzetesen felszámított áfa levonásra került,
 • az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő, ha adólevonási jog nem illetné meg,
 • az adóalany a megszűnés időpontjában olyan terméket tart tulajdonában, amelynek beszerzéséhez egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

Változik viszont az Áfa tv. X. számú mellékletének 5. pontja, amely az előleggel kapcsolatos adatszolgáltatásról rendelkezik. Amennyiben az adóalany az általa teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatáshoz 59. § szerinti előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is szolgáltat adatot. Jelenleg csak a különbözetről kell adatot szolgáltatni.

A törvényjavaslat alapján egy 5/A. ponttal kerül bővítésre a X. számú melléklet. A módosítás értelmében, ha az adóalany belföldön kívül teljesített termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, köteles adatot szolgáltatni arról, hogy az ügylet e törvény területi hatályán kívül esik.”

Az Áfa tv. X. számú mellékletének 6-10. pontjai nem módosulnak. A 11. pont viszont igen. Az előlegszámla befogadójának a végszámlázáskor az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is adatot kell szolgáltatnia. Jelenleg csak a különbözetről rendelkezik az Áfa tv.

A 3.0 verzió bevezetésével a számla adattartalma és az adatszolgáltatás adattartalma eltér egymástól. 2021-től az alábbi vevői csoportokat lehet elkülöníteni az adatszolgáltatásban:

 • Belföldi vagy közösségi adóalany vevő.
 • Nem közösségi adóalany vevő.
 • Nem adóalany és nem magánszemély vevő (pl. társasház, alapítvány, egyesület, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző.
 • Magánszemély vevő.

Egy kis összefoglalás (nem teljes körű):

Adatszolgáltatás információi 2021.
Belföldi vagy közösségi adóalany vevő Nem közösségi adóalany vevő Nem adóalany és nem magánszemély vevő Magánszemély vevő
–     név,

–     cím

–     adószám (közösségi adószám)

 

–      név,

–      cím kötelező,

–      az adószám nem kötelező, de lehetséges

–     név

–     cím
feltüntetése kötelező a számlán és az adat szolgáltatásban is

 

-a név és a cím feltüntetése kötelező a számlán, az adatszolgáltatásban viszont nem lehet benne

Az Online Számla rendszer elutasítja azon adatszolgáltatások feldolgozását, melyek magánszemély jelölővel vannak ellátva, azonban a név és cím kitöltött.

* * *

Már csak 7 napig jelentkezhetsz kedvezményesen az ország legnagyobb adóváltozásokkal foglalkozó rendezvényére:

ÉLŐ ONLINE I.- november 23 – 24.
Tantermi I. Pécs – november 23 – 24.
ÉLŐ ONLINE II. – december 1 – 2.
Tantermi II. Budapest – december 1 – 2.
E-learning (dec.) – december 7-től
ÉLŐ ONLINE III. – 2021. január 12 – 13.
Tantermi III. Budapest – 2021. január 12 – 13.
E-learning (jan.) – 2021. január 25-től

Garantált, hogy idén sem fogsz unatkozni a kétnapos rendezvényen! Készüljünk fel együtt a 2021-es adóévre!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!