Bérszámfejtők figyelem! Ne legyen zűrzavar!

Új kedvezmény, új technikai megoldás

Újra itt egy újabb év, pedig még a tavalyit sem zártuk le igazán. Újabb év, újabb adóváltozás. Új szabályok, módosuló nyomtatványok. Mindig, mindenre figyelni kell. A munkánkat érintő és legkorábban alkalmazandó változás a januárban „begyűjtendő” adóelőleg nyilatkozatokkal kapcsolatos. Most nem szabad alkalmazni az „ahogy szoktuk” módszert, mert nagyon-nagy kavarodás lehet. Vajon mi ennek az oka? Nagyon egyszerű. Újabb, mindent megelőző adómentességet tartalmaz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.). Az új kedvezmény a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye. Tekintsük át tehát a 2020. évi adóelőleg nyilatkozatok kezelésének szabályait. E cikk keretében kizárólag az új változásokkal kapcsolatos tudnivalók kerülnek bemutatásra.

A magánszemélynek adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a munkáltató, kifizető a kedvezmények, költségek figyelembevételével állapítsa meg és vonja le az adóelőleget. A nyomtatványok elkészítésével nem szükséges időt tölteni, hiszen a Nemzeti Adó és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) ismét besegít:

  • A NAV honlapján megtalálható adóelőleg nyilatkozati adatlapok (ANYA program) használhatók. Az adatlapokat kinyomtatva is le lehet a munkáltatónak vagy a tartós jövedelmet biztosító kifizetőnek.
  • A másik lehetőség a NAV honlapján (PDF vagy Word dokumentum formájában) megtalálható adatlapok is kitölthetők és átadhatók a munkáltatónak vagy a tartós jövedelmet biztosító kifizetőnek ( ingatlan bérbevevője).
  • A harmadik lehetőség, hogy a NAV programját használva, a munkavállaló az adóhivatal részére küldi el az adóelőleg nyilatkozatot (online adóelőleg-nyilatkozat). Az online adóelőleg-nyilatkozat benyújtásának feltéttele, hogy a munkavállaló ügyfélkapu-regisztrációval, telefonos azonosítással vagy e-személyi igazolvánnyal rendelkezzen. Ezt követően a NAV hivatalból értesíti a munkáltatókat, vagyis az elektronikusan beküldött bizonylatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély által a nyilatkozaton feltüntetett foglalkoztatónak.

Az adóelőleg nyilatkozatok fajtái:

  • költségnyilatkozatok (az adóévre visszavonásig vagy egyszeri alkalomra munkáltatónak, kifizetőnek.,
  • külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata,
  • négy (vagy több) gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  • az első házasok kedvezménye,
  • a családi kedvezmény,
  • családi járulékkedvezmény,
  • személyi kedvezmény.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét minden más kedvezményt megelőzően érvényesíti a munkáltató, kifizető. Ez azt jelenti, hogy az anya az említett jövedelmeire tekintettel nem tudja az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt érvényesíteni, azonban nincs akadálya annak, hogy a bérjövedelmével kapcsolatban családi járulékkedvezményt érvényesítsen. Abban az esetben, ha a négy gyermek között kedvezményezett eltartott is található, akkor a családi kedvezmény érvényesíthető lenne, tehát az adóalap csökkentésnél figyelembe nem vett összegre jutó személyi jövedelemadó családi járulékkedvezményként igénybe vehető. Ennek érdekében a családi kedvezmény igénybevételére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatot is ki kell töltenie és oda kell adnia a munkáltatójának.

Tételezzük fel, hogy egy hölgy négy gyermeket szült, akik között található két nappali tagozaton tanuló egyetemista és két munkaviszonyban álló személy. Az adóalany jogosult a négygyermekes anyák kedvezményére, viszont nem jogosult a családi kedvezményre, mert eltartottnak számít ugyan a két egyetemre járó, viszont nincs kedvezményezett eltartottja.

Másik példánkban feltételezzük, hogy egy hölgy ugyancsak négy gyermeket szült, akik között található két általános iskolás és két 20 év alatti középiskolás. Az adóalany jogosult a négygyermekes anyák kedvezményére is és jogosult a családi kedvezményre is. A családi kedvezmény összege 4 fő x 220 000 Ft, vagyis 880 000 Ft, amelyet az adóalapjával szemben érvényesíteni nem tud. Családi járulékkedvezményt viszont igénybe vehet. Ennek összege 880 000 Ft x 0,15 = 132 000 Ft. 2020. június 30-áig először a 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulék, majd a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék, majd végül a 10 százalék nyugdíjjárulék összege csökkenthető le. Munkaerő-piaci járulék nem.

2020. július 1-jétől új társadalombiztosítási járulékkulcs kerül bevezetésre. Ennek mértéke 18,5 százalék. Ez azt jelenti, hogy a családi járulékkedvezmény a 18,5 százaléknak megfelelő járulék összegéből igénybe vehető lesz.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről adóelőleg-nyilatkozat a munkáltatónak, kifizetőnek adható, természetesen az adóköteles jövedelem jogcímeire ügyelni kell.

Minden más kedvezményről az adóelőleg-nyilatkozat kizárólag munkáltató és összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére adható (pl. havi rendszeres bérleti díjat juttató).

Tételezzük fel, hogy egy négy gyermekes anyuka bruttó 400 000 Ft/hó munkabérrel és bruttó 200 000 Ft/hó rendszeres tiszteletdíjjal rendelkezik. Ebben az esetben a munkáltató és a kifizető részére is átadható a négy gyermekes anyukák adóelőleg-nyilatkozata.

Következő példánkban egy négy gyermekes anyuka 400 000 Ft/hó munkabérrel és bruttó 200 000 Ft/hó rendszeres tiszteletdíjjal rendelkezik. Budapesti lakását bérbe adja egy könyvelő kft-nek. A bérleti díj adóköteles jövedelme (költségelszámolás után) 150 000 Ft/hó. A bérleti díjjal szemben nem számolható el a négy gyermekes anyukák kedvezménye, viszont a kifizető részére átadhat családi kedvezmény igénybe vételéről szóló nyilatkozatot. Az adóalany egy általános egy középiskolás, egy nappali tagozatos egyetemista és egy munkaviszonyos „gyermek” édesanyja.

Az adóelőleg-nyilatkozatok függvényében a munkabér és a tiszteletdíj nem visel adóterhet és a bérleti díj sem, mert a bérleti díj adóköteles jövedelméből a családi kedvezmény érvényesíthető.

A kérdés az, hogyan alakul a családi járulékkedvezmény összege. Most a munkáltatónak, kifizetőnek kell nagyon körültekintően eljárnia. A családi kedvezmény összege (három eltartott és két kedvezményezett eltartott függvényében) 2 fő x 220 000 = 440 000 Ft/hó. A bérleti díjjal szemben érvényesíthető 150 000 Ft/hó. Családi járulékkedvezmény igénybe vehető legmagasabb összege (440 000 – 150 000) x 0,15 = 43 500 Ft/hó.

A munkabér járulékaival szemben elszámolható:

Természetbeni egészségbiztosítási járulékkal szemben: 400 000 x 0,04 = 16 000 Ft.

A pénzbeli egészségbiztosítási járulékkal szemben 400 000 x 0,03 = 12 000 Ft.

A nyugdíjjárulékkal szemben (400 000 x 0,1 = 40 000), legfeljebb (43 500 – 16 000 – 12 000), vagyis 15500 Ft. Ezért nagyon kell figyelni, hogy a munkavállaló milyen adóelőleg nyilatkozatokat nyújt át. Érdemes rákérdezni, hogy más kifizetőnek adott-e át családi kedvezmény igénybevételéről szóló nyilatkozatot, mert ez befolyásolja a családi járulékkedvezményként igénybe vehető összeget.

* * *

Tavaszi Konferencianaptár 2020 – Írd be – folyamatosan bővülő – konferenciakínálatunk dátumait naptáradba és élj speciális kedvezményeinkkel!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!