Áfa regisztráció Romániában, nem árt tudni, hogy…

Kis útravaló regisztráció előtt állóknak

Habi Ilona vagyok, okleveles forgalmiadó-szakértő. Cikksorozatom első részében a romániai áfa regisztrációra vonatkozó néhány hasznos információt szeretnék megosztani.

Magyar vállalkozások egyre gyakrabban kerülnek szembe olyan helyzettel, amikor mérlegelniük kell, hogy adott gazdasági esemény, melynek részesei, éppen az Európai Unió mely tagállamában bizonyul teljesítettnek, illetve áfa szempontjából ki az adófizetésre kötelezett.

Amennyiben a kiértékelés során arra a következtetésre jutnak, hogy

 • az ügylet teljesítése helye Magyarországtól eltérő tagállam, és
 • az adófizetésre kötelezett az érintett vállalkozó,

akkor elkerülhetetlen az áfa alanyként történt bejelentkezés az érintett tagállamban.

Az áfa regisztráció természetes velejárója a rendszeres bevallások küldése a helyi adóhatóságnak (áfa bevallás, EU értékesítésről és beszerzésről szóló összesített nyilatkozat, Intrastat, stb.). A bevallási kötelezettségre a nyilvántartásba vétel napjával kezdődődően – visszamenőleges regisztráció esetén az adószám érvényességének napjától – ugyanazok a szabályok és szankciók vonatkoznak, mint a helyi adóalanyokra.

Nem áll szándékomban a román „Adó Törvénykönyv” (Cod fiscal) áfá-ra vonatkozó fejezeteit kivonatolva bemutatni, inkább olyan aspektusokra hívom fel a figyelmet, melyek a magyar gyakorlattól eltérnek.

A külföldi vállalkozó, romániai adóköteles tevékenységének megkezdése előtt köteles bejelentkezni a román adóhatósághoz.

A bejelentkezés történhet

 • közvetlenül („direkt”) (010–es és 090–es nyomtatványok), vagy
 • pénzügyi képviselő közvetítésével (010–es nyomtatvány).

Amennyiben a román adószám alatt határon átnyúló tevékenységet is kíván folytatni, az adózónak még egy bejelentési kötelezettsége van, melyben kéri bejegyzését a „Közösségi ügyleteket bonyolító vállalkozók” (ROI) nyilvántartásába. (095–ös nyomtatvány). Ekkor kapja meg EU-s adószámát.

A következőkben a romániai áfa regisztráltak bevallási kötelezettségeiről mutatok néhány érdekességet.

Áfa bevallás (300-as nyomtatvány)

 • beküldési határidő: a bevallási időszakot követő hónap 25. napja
 • gyakoriság: főszabály szerint havi (100.000 EUR éves bevétel alatt negyedéves, amennyiben közösségi beszerzést nem végez)
 • nem módosítható önellenőrzéssel
 • a tévesen vagy hiányosan bevallott adatok a következő áfa bevallásokban javíthatóak, az ún. „rendező” sorokban („regularizare”)
 • kijavítási kérelemmel, csak az ún. „másolási hibák” javíthatók (például: számcsere, áfa analitikáról téves átírás, előző időszakról átvihető csökkentő tétel összegének téves átvétele)
 • kijavítási kérelemmel módisítható az áfa visszaigénylésre vonatkozó téves opció (a következő bevallás határidejét megelőzően).

EU összesítő jelentés (390-es nyomtatvány)

 • beküldési határidő: a bevallási időszakot követő hónap 25. napja
 • gyakoriság: havi
 • önellenőrzéssel módosítható, a módosított jelentés teljes egészében újra beküldendő.

Belföldi összesítő jelentés (394-es nyomtatvány)

 • adóköteles belföldi partnerekre vonatkozó, adószámonként összesített adatot szolgáltat, minden olyan ügylet figyelembevételével, melyre számla kiállítása kötelező, áfa tartalom nagyságától függetlenül
 • beszerzési oldalon azokra a számlákra is vonatkozik a jelentési kötelezettség, melyek áfa tartalma nem levonható
 • beküldési határidő: a bevallási időszakot követő hónap 25. napja
 • gyakoriság: havi
 • önellenőrzéssel módosítható, a módosított jelentés teljes egészében újra beküldendő
 • minden számlát figyelembe kell venni, melyet a bevallási időszakban állítottak ki, beleértve a „fordított adózás” és a „pénzforgalmi elszámolás” alá esőket is.

Romániában a belföldi összesítő jelentést 2007-ben vezették be. Gyakorisága kezdetben féléves volt, majd néhány éve már havi. Az áfa bevallás és a belföldi összesítő jelentés között nincs feltétlen egyezőség, hiszen a 300-as nyomtatványbeli hiányosságokat, hibákat utólagosan rendezzük, későbbi bevallásokban, míg a belföldi összesítő jelentés hiányosságai, hibái kötelező módon önellenőrzéssel javítandóak.

A belföldi összesítő jelentés Romániában beváltotta az adóhatóság hozzá fűzött reményeit. Az adóhatóság a 394-es jelentés bevezetésétől kezdve „összefésüli” a benyújtott adatokat, és amennyiben észleli, hogy az adózó által és az üzleti partnerei által szolgáltatott adatok jelentősebb eltérést mutatnak, intézkedik:

 • felszólítja az adózót az eltérések tisztázására
 • áfa ellenőrzés alá vonja az adózót
 • bizonyos esetekben nem állít ki „nullás igazolást”, a 394-es rendezéséig.

Mivel a 394-es bevallás mentén kibontakozó jogeseteknek már egész gazdag gyűjteménye van Romániában, ajánlatos nagy figyelmet fordítani rá, illetve időnként azt is ellenőrizni, hogy partnereink mit jelentettek a mi adószámunkra vonatkozólag.

Az előbbiekben három olyan adatszolgáltatást láttunk, melyek közvetlenül kapcsolónak az áfá-hoz. A következőkben, két „járulékosan” kapcsolódó jelentést látunk.

Intrastat jelentés

 • kötelezettek: közösségi termékbeszerzést (500.000 RON felett) vagy közösségi termékértékesítést (900.000 RON felett) folytató adóalanyok
 • beküldési határidő: a bevallási időszakot követő hónap 15. napja
 • gyakoriság: havi

Környezetvédelmi termékdíj bevallásnak megfelelő jelentés

Ez egy olyan bevallási (és persze fizetési) kötelezettség, mellyel kapcsolatban a vélemények megoszlanak a külföldi áfa regisztráltak kapcsán.

A bevallás a Román Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozik. A bevallási és fizetési kötelezettséget szabályozó joganyag többek között bevallási és fizetési kötelezettséget állapít meg: azon „gazdasági szereplők, román jogi személyek”–re vonatkozóan, akik:

 • csomagolt terméket hoznak be külföldről
 • termékeket csomagolnak külföldről hozott csomagolóanyagba
 • külföldről behozott csomagolóanyagot elsőként értékesítenek belföldön.

A fizetési kötelezettség alapját a külföldről behozott csomagolóanyag mennyisége képezi.

Egyes vélemények szerint előfordulhatnak esetek, amikor külföldi áfa regisztrált az, aki megvalósítja a felsorolt tevékenységek valamelyikét, tehát akár kötelezetté is válhat. Más álláspont szerint a „román jogi személyek” megjegyzés kizárja a külföldi áfa regisztráltakat a kötelezettek köréből.

Véleményem szerint, minden külföldről Romániába beszállított csomagolóanyag után valakinek meg kellene fizetnie a szóban forgó díjat. Ezért azt javaslom, hogy ha felmerül annak a gyanúja, hogy mi lehetünk a csomagolóanyag beszállítói, ne feledkezzünk meg erről a kérdésről sem.

Bónusz:

Azokkal, akik idáig jutottak az olvasással, megosztok még három információt:

 1. Az áfa visszaigénylések elbírálására Romániában 45 nap áll az adóhatóság rendelkezésére. A folyamatosan frissített kockázat elemzési besorolás alapján rendelik el az áfa kiutalását, ellenőrzés előtt vagy után.
 2. A romániai áfa kérdésekben, ha felmerül az utolsó ismert árfolyam fogalma, akkor a megfelelő bank előző napi árfolyama tekintendő utolsó ismert árfolyamnak (ennek a romániai számla kiállításnál van jelentősége).
 3. A leltárhiány áfa vonzatára vonatkozóan, a törvény rögzíti, hogy amennyiben ez a vállalkozásnak felróható okokból következik be, a gazdasági esemény nem tekintendő termékértékesítésnek, és elrendeli a beszerzést terhelő, előzetesen felszámított áfa megfelelő korrekcióját.

A cikkem címe mögött rejlő témakör meghaladja egy cikk terjedelmét, „befogadó képességét”, épp ezért csak ízelítőt szerettem volna adni, remélem ez sikerült.

* * *

Kérdésed van a témakörben? Írj kommentet vagy gyere el az Adóegyetemre, ahova most még kedvezményesen jelentkezhetsz>> Adóegyetem 2016

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!