Az adókedvezmények érvényesítése a csoportos társasági adóalanyiság alatt

Az adó összegének mérséklési lehetősége

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) lehetővé teszi, hogy a törvény által preferált esetekben az adóalany adókedvezményt érvényesítsen. Az adókedvezmény az adó összegének ‒ feltételekhez kötött ‒ mérséklési lehetősége. Az egyes adókedvezményeket nem veheti figyelembe minden vállalkozás. A Tao tv. különbséget tesz aszerint is, hogy a vállalkozás kis-és középvállalkozásnak vagy nagyobb „méretűnek” minősül. 2004. évi XXXIV. törvény [Kk. tv.] tartalmazza azokat az értékhatárokat, létszámkorlátokat, egyéb szempontokat, amelyek alapján eldönthető, hogy egy adott vállalkozás kkv-nak minősül.

Feltételek

Középvállalkozás

Kisvállalkozás

Mikrovállalkozás

Létszám

x < 250 fő

x < 50 fő

x < 10 fő

Éves nettó árbevétel

x ≤ 50 M EUR

V

A

G

Y

x ≤ 10 M EUR

V

A

G

Y

x ≤ 2 M EUR

V

A

G

Y

Mérlegfőösszeg

x ≤ 43 M EUR

x ≤ 10 M EUR

x ≤ 2 M EUR

Az adókedvezményekkel a számított adó nem csökkenthető nullára, mert a törvény korlátot szab meg. A korlát a számított adó százalékában került meghatározásra. Ez a százalékos mérték 80% és 70%. A Tao tv. a fejlesztési adókedvezmények érvényesítését a számított adó 80%-ában, míg a többi kedvezmény érvényesítését a számított adó fejlesztési kedvezményekkel csökkentett összegének 70%-ban korlátozza.

 Nézzünk erre egy példát:

Tételezzük fel, hogy egy vállalkozás számított adója 90 000 e Ft. Az igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény 120 000 e Ft. Ebben az esetben érvényesíteni lehet 90 000 e x 0,8 = 72 000 e fejlesztési adókedvezményt. Ugyanez a vállalkozás a filmgyártás támogatása következtében jogosult 15 000 e Ft adókedvezményre. Ebben az esetben az adó csökkentésére elszámolható összeg [(90 000 e – 72 000 e) x 0,7)] 12 600 e Ft.

A társasági adóalanyok rendelkezhetnek olyan adókedvezménnyel is (pl. K + F) kedvezmény, amelyet a kapcsolt vállalkozások megoszthatnak egymás között. A kérdés csupán az, hogy ez a csoportos társasági adóalanyiság alatt is lehetséges? A válasz egyértelműen az, hogy ez nem lehetséges.

Hogyan történik tehát a csoportos társasági adóalanyiság időszaka alatt az adókedvezmények érvényesítése?

A csoportos társasági adóalanyiság az adókedvezmények érvényesítése szempontjából egyetlen adózónak minősül.

A csoporttag azon adókedvezményét, amelyre a csoporttag a csoporttagsága előtt szerzett jogot, a csoportos társasági adóalanyiság tagjaként akkor érvényesítheti, ha a kedvezmény feltételeinek csoporttagként is megfelel. Nézzük, hogy hogyan kell számolni!

Az adókedvezmények érvényesítése kötött sorrendben lehetséges. Még arra is figyelni kell, hogy a korlátot az egyedi cégre jutó adó százalékában vagy a csoport által fizetendő adó százalékában határozza meg a Tao tv. Ennek megfelelően az adókedvezményeket az alábbi sorrendben kell kiszámítani:

  1. fejlesztési adókedvezmény
  2. energiahatékonyságot szolgáló beruházás kedvezménye,
  3. többi adókedvezmény.

Az adókedvezmények körében a fejlesztési adókedvezményt a csoportos társasági adóalany a jogosult csoporttagra a pozitív adóalapja arányában jutó számított adóból érvényesítheti, legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó számított adó 80 százalékáig.

Először tehát ki kell számítani a tagra jutó társasági adó összegét. Tegyük fel, hogy három kapcsolt vállalkozás csoportazonosítót kért és kapott. Az 1. vállalkozás 7 000 e Ft fejlesztési adókedvezményre jogosult. Az adófizetési kötelezettségük az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer forintban

1. vállalkozás

2. vállalkozás

3. vállalkozás

Csoport szintű

Egyedi adóalapok

40 000

60 000

100 000

200 000

Adóalapok aránya

20%

30%

50%

Számított adó

3 600

5 400

9 000

18 000

Fejlesztési adókedvezmény (3 600 x 0,8 = 2 880 < 7 000)

– 2 880

Fizetendő adó

3 024

4 536

7 560

15 120

Az energiahatékonyságot szolgáló beruházás felújítás adókedvezményének kiszámítása során figyelembe kell venni az adókedvezmény maximális támogatási intenzitására vonatkozó rendelkezések is. Továbbá rendelkezni kell a 176/2017. (VII. 4) Korm. rendelet szerinti igazolással is.

Támogatási intenzitás

Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30%
Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35%
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45%
Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

A Tao tv. 23. § (13) bekezdése értelmében a csoport az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó – a fejlesztési adókedvezménnyel (ha felmerül) csökkentett – számított adó 70%-áig érvényesítheti. Ugyanazon beruházás tekintetében az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye együttesen nem alkalmazható a fejlesztési adókedvezménnyel.

Hogyan kell tehát számolni? Előző példánkat folytatva tegyük fel, hogy az 1. vállalkozás 4 000 e Ft energiahatékonysági beruházás adókedvezményre is jogosult adóévben.

adatok ezer forintban

1. vállalkozás

2. vállalkozás

3. vállalkozás

Csoport szintű

Egyedi adóalapok

40 000

60 000

100 000

200 000

Adóalapok aránya

20%

30%

50%

Számított adó

3 600

5 400

9 000

18 000

Fejlesztési adókedvezmény (3 600 x 0,8 = 2 880 < 7 000)

– 2 880

Energiahatékonysági kedvezmény (3 600 – 2 880) x 0,7

–  504

Fizetendő adó 2 923

4 385

7 308

14 616

Az „Egyéb kedvezmények”

  • filmgyártás támogatása (feltételezve, hogy a kiegészítő támogatás megfizetésre került),
  • látvány-csapatsport támogatása (feltételezve, hogy a kiegészítő támogatás megfizetésre került),
  • élőzenei szolgáltatás nyújtása,
  • kkv beruházási kamatkedvezmény

csoportszinten, de a 2-3 kedvezménnyel csökkentett adó 70%-áig) érvényesíthetők.

Folytassuk az előző példát azzal a kitétellel, hogy az 1. vállalkozás 11 000 e Ft adókedvezmény igénybevételére jogosult a filmgyártás támogatása következtében. Hogyan is kell számolni ebben az esetben?

adatok ezer forintban

1. vállalkozás

2. vállalkozás

3. vállalkozás

Csoport szintű

Egyedi adóalapok

40 000

60 000

100 000

200 000

Adóalapok aránya

20%

30%

50%

Számított adó

3 600

5 400

9 000

18 000

Fejlesztési adókedvezmény (3 600 x 0,8 = 2 880 < 7 000)

– 2 880

Energiahatékonysági kedvezmény (3 600 – 2 880) x 0,7

– 504

Filmgyártás támogatásának kedvezménye

[(3 600 – 2 880 – 504) + 5 400 + 9 000] x 0,7 = 10 231 < 11 000

– 10 231

Fizetendő adó

877

1 316

2 193

4 385

Amennyiben az adókedvezményre jogot szerzett csoporttag csoporttagsága a jogutód nélküli megszűnéstől eltérő ok miatt szűnik meg, az adókedvezmény érvényesítésére továbbra is jogosult marad. Amennyiben a feltételek teljesítését vállaló csoporttagsága megszűnik, az adókedvezmény érvényesítésére a csoportos társasági adóalany a továbbiakban nem lesz jogosult. Kivéve, ha a csoporttag jogutódlással szűnik meg és jogutódja szintén a csoportos társasági adóalanyiság tagja.

* * *

Amennyiben érdeklődsz a számvitelt és az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is találkozhatsz Sándorné Új Évával a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!