A kisbenzinkutak adórendszerbeli és adórendszeren kívüli támogatása

Milyen feltételeknek kell megfeleljen a kisbenzikutat üzemeltető a támogatáshoz?

kisbenzinkutak

A Magyar Közlöny 2022/42. számában jelent meg a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet), amely az üzemanyagok árstopja következtében megjelenő bevételkiesés miatt kíván segítséget nyújtani az érintetteknek. A kormányrendelet az alábbi jogszabályokat érinti:

 • 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról (továbbiakban: Szocho törvény),
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról,
 • 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról (Katv.).

A kedvezménnyel érintett fizetési kötelezettségek: szociális hozzájárulási adó, kisvállalati adó, rehabilitációs hozzájárulás. A kormányrendelet által biztosított kedvezmények öt hónapot érintenek (február, március, április, május, június). Ez közel fél év. Érdemes tehát a kormányrendeleti szabályokat áttanulmányozni.

A kedvezményekre jogosult vállalkozások

A kormányrendelet meghatározza azon vállalkozások körét, amelyek jogosultak a kedvezményeket érvényesítésére. A kedvezményeket azok az üzemszünetet nem hirdető üzemanyagtöltő állomást üzemeltető vállalkozások érvényesíthetik, amelyek

 • hatósági áras üzemanyagot forgalmaznak,
 • legfeljebb 50 üzemanyagtöltő állomást működtetnek, és
 • az üzemanyag-értékesítésből származó éves nettó árbevételük 2021. évben nem haladta meg az 50 milliárd forintot.

Szociális hozzájárulási adó csökkentése

A kormányrendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a kifizető a 2022 február, március, április, május és június havi szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségét csökkentheti töltőállomásonként legfeljebb négy fő munkavállalónak kifizetett Szocho tv. 1. § (1) bekezdése szerint adóalapot képező jövedelem után megállapított szociális hozzájárulási adó összegével. Az érintett jövedelmek az Szja törvény szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap számításnál figyelembe vett jövedelmek. Figyelni kell arra, hogy a kedvezmény kizárólag a munkaviszonyban foglalkoztatottak részére fizetett jövedelmekre ad kedvezményt. A megbízási jogviszonyban lévők jövedelmét ez nem érinti. A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető

 • a 2022. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a munkabér-fizetési kötelezettségének eleget tesz, és
 • a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg a 2022. március 6. és 2022. június 30. közötti időszakban.

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége azt a munkáltatót érinti, amelynek az átlagos állomnyi létszáma meghaladja a 25 főt. Ebben az esetben a létszám 5 százalékának megváltozott munkaképességűnek kell lennie. Amennyiben a kötelező foglalkoztatotti szintet nem éri el a megváltozott munkaképességűek lét7zsáma, akkor a hiányzó létszám után rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Ennek összege a minimálbér (jelenleg 200 000 forint/hó) kilencszerese (1 800 000 forint/fő/év). A rehabilitációs hozzájárulás előlegét negyedévente kell megfizetni.

A kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett üzemanyagtöltő állomás üzemeltető kifizető 2022. évben öt hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett 2022. év első és második negyedévére előleget nem fizet. A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető

 • a 2022. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a munkabér-fizetési kötelezettségének eleget tesz, és
 • a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg a 2022. március 6. és 2022. június 30. közötti időszakban.

Könnyítés a kisvállalati adóban

A kisvállalati adó alapját a növelő-csökkentő tételek egyenleges és a személyi jellegű ráfordítások képezik. A kisvállalati adó alanyainak negyedévente adóelőleget kell fizetniük, amit be is kell vallani. A kisvállalati adó-előleg bevallását negyedévet követő hónap 20-áig kell benyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére. Az adóelőleg bevallás sajátossága, hogy a növelő-csökkentő tételek egyenlegének meghatározásakor kizárólag az osztalékjövedelmet kell figyelembe venni, méghozzá előjelesen. A személyi költségek számbavétele ugyanúgy történik, mint az adóbevalláskor, azonban a két adóalap-rész előjeles összevonása miatt a minimum adóalap nem jelenik meg. Az csak az éves bevallásban szabályozott. A Katv. szerinti kisvállalati adóalanynak a 2022. február, március, április, május és június havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál töltőállomásonként legfeljebb négy fő munkavállalónak juttatott személyi jellegű kifizetések összegét nem kell kisvállalati adóalapnak tekinteni. A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető

 • a 2022. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a munkabér-fizetési kötelezettségének eleget tesz, és
 • a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg a 2022. március 6. és 2022. június 30. közötti időszakban.

Adórendszeren kívüli segítség

A kormányrendelet 1. §-a az érintettek számára hiteltörlesztési moratórium igénybevételét is lehetővé teszi. A moratórium a hitel- és kölcsönszerződés, illetve pénzügyi lízingszerződéseket érinti. A hiteltörlesztési moratóriumot a hitelezőtől írásban kell kérni 2022. május 22. -éig. A hitelmoratórium a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségre vonatkozik.

A kormányrendelet egyéb adórendszeren kívüli kedvezményeket is tartalmaz. A kedvezmények érintik a távhőszolgáltatást, az állami és önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadását.

A kormányrendelet 3. §-a alapján a távhőszolgáltatásra nem kell alkalmazni 2022. január 1-je és 2022. május 15-e között a 816/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet szabályait.

A kormányrendelet 4. §-a alapján az állam, a helyi önkormányzat, vagy az állam/helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a bérbeadó 2022. május 15-éig a bérleti szerződést egyoldalúan nem mondhatja fel és a bérleti díj 2022. március, április és május hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől.

Ennek feltétele, hogy a bérlő üzemanyagtöltő állomás üzemeltető, és a helyiségben üzemanyagtöltő állomás működik.

A kormányrendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

* * *

Válogass a PENTA UNIÓ Zrt. tavaszi konferenciáiból! Az ÉLŐ ONLINE előadásokon akár otthonról is részt vehetsz és felteheted kérdéseid is! >> Érdekel a tavaszi konferencianaptár

 

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM