A gépjárművek adózási kérdései – 2. rész

Hogyan határozzuk meg a gépjármű bekerülési értékét?

gépjármű

A gépjármű ügyletekkel és a kapcsolódó adózási kérdésekkel sokan találkoznak. Az érintettek közé tartoznak:

 • a társas vállalkozások,
 • az egyéni vállalkozók,
 • az egyéni cégek,
 • az őstermelők és a családi gazdálkodók,
 • a non profit szervezetek,
 • az önkormányzatok,
 • a költségvetési szervek,
 • természetes személyek.

Bárhogyan is tagadjuk, de a mindennapi élethez, a gazdálkodáshoz gépjárműre szükség van, legyen az tehergépjármű vagy akár személygépjármű.

A gépjárműhöz való hozzájutás egyik legegyszerűbb módja a vásárlás. A vásárlás pillanatában azonban máris adójogi kérdések merülnek fel. Az egyik ilyen kérdés, hogy a vásárlás adómentes vagy áfával terhelt lesz-e. Ez egyáltalán nem közömbös kérdés, hiszen az általános forgalmi adó mértéke ez esetben 27 százalék. A beszerzési áfa megjelenési kérdését több tényező is befolyásolja.

Az első kérdés, hogy melyik országból történik a beszerzés, honnan vásárolunk? Azt vizsgáljuk, hogy a gépjármű eladója magyar, EU-tagországbeli (pl. német, szlovák stb.) vagy harmadik országbeli (japán, kínai, ausztrál stb.). A földrajzi beazonosítás után még nem oldottuk meg a problémát, mert az is vizsgálandó, hogy az eladó a saját hazájában áfaalany (pl. gazdasági társaság) vagy nem áfaalany (pl. magánszemély). Arra már nem is gondolunk, hogy esetleg az adott országban nincs forgalmi adó, pedig lehet ilyen is.

Amennyiben az eladó magyar adószám mellett értékesít (székhelye nem feltétlenül hazánkban van) és alanya az általános forgalmi adónak (pl. kft, zrt, nyrt, kkt, bt, szövetkezet stb.), akkor tovább kell vizsgálódnunk, hogy a gépjárművet gyártotta, vásárolta, vagy korábban lízingelte, valamint azt is, hogy korábban volt-e áfalevonási joga.

Amennyiben az eladó EU tagországbeli áfa-alany és magyar áfa-alany részére értékesít, akkor – tekintettel a jogharmonizációra – hasonló szempontokat az eladó vesz figyelembe, mert tudni kell, hogy áfamentesen értékesít vagy közösségi adószám melletti áfamentes eladásra kerül sor. Ez a beszerző által megfizetendő általános forgalmi adó szempontjából releváns.

Amennyiben az eladó nem alanya az általános forgalmi adónak, akkor áfa nem kerül kiszámlázásra.

Az általános forgalmi adóval kapcsolatban a vevő személye sem közömbös. amennyiben a vevő nem áfaalany, akkor áfalevonási joga sincs. Amennyiben a vevő áfaalany, akkor már tovább vizsgálódunk, hogy mit is vásárolt: személygépjárművet vagy nem. Amennyiben tehergépjárművet vásárolt, akkor az áfát az általános szabályoknak megfelelően helyezheti vagy nem helyezheti levonásba. Amennyiben a vevő személygépjárművet vásárolt, akkor az vizsgálandó, hogy mi célból tette ezt. A célja lehet tovább értékesítés vagy saját használat. Előbbi esetben az áfa az általános szabályoknak megfelelően helyezhető vagy nem helyezhető levonásba, saját használat esetén az áfát levonásba helyezni nem lehet, ez viszont egy későbbi értékesítés áfájának sorsát fogja meghatározni.

Amennyiben a vevő közösségi vagy importbeszerzést hajt végre, akkor azzal is számolnia kell, hogy a fizetendő áfát be kell vallania. A levonási jog az előbbieknek megfelelően alakul.

A gépjárművet nem csupán megvásárolni, hanem lízingelni és bérelni is lehet. A pénzügyi lízing keretében végrehajtott „beszerzés” minősülhet értékesítésnek is és szolgáltatásnyújtásnak is. A kérdés eldöntése fogja meghatározni az előzetesen felszámítandó áfa sorsát és a levonási lehetőséget is. a zárt végű pénzügyi lízing értékesítésnek minősül. A vételi opciós jogot tartalmazó nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatásnak minősül. Az egyik lízing esetében a birtokbaadáskor a teljes áfa összegét meg kell fizetni és levonásba helyezni az átalános szabályoknak megfelelően lehet vagy nem lehet. A másik lízingügylet esetében az általános forgalmi adó levonásának sajátos lehetőségét teremti meg az Áfa törvény.

Amennyiben gépjármű bérbevételéről van szó, úgy a nyílt végű lízinggel azonos szabályrendszer alkalmazandó.

Ugyancsak az általános forgalmi adóval kapcsolatos kérdés, hogy a áfás és áfamentes tevékenység együttese esetében szükséges-e áfakorrekciót (pótbefizetés, visszaigénylés) végrehajtani a gépjármű eladásakor.

További problémát vet fel a beszerzett/ lízingelt gépjármű költségelszámolásának kérdésköre is. Ez érinti az egyéni vállalkozókat is, függetlenül attól, hogy az Szja. törvény alatti jövedelemadózók vagy átalányadózók, netán kisadózó vállalkozók. Hasonló a helyzet az őstermelők esetében is. Ebben a kérdéskörben a bekerülési értékre, az elszámolt vagy az elszámoltnak tekintendő amortizációra kell gondolni. Az egyéni vállalkozók mellett, a költségelszámolás kérdésében érintettek lehetnek a természetes személyek is (pl. kiküldetés, munkahasználat). A magánszemélyek mellett a gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodók szintén találkoznak a költségelszámolási szabályokkal pl.:

 • bekerülési érték részét képezi-e az áfa abban az esetben, ha nincs levonási jog.
 • hogyan történik az értékcsökkenés elszámolása a járművek esetében,
 • mi történik az értékcsökkenéssel adónem váltása esetében,
 • mi történik az értékcsökkenés elszámolással a kiva alatt beszerzett gépjárművek esetében, ha az adóalany átlép a társasági adó alá, netán kiesik a kivá-ból,
 • mikor számolható el 100 százalék értékcsökkenés gépjárművekre,
 • fejlesztési kedvezmény igénybe vehető-e személygépjármű beszerzésére,
 • beruházási kedvezmény elszámolható-e gépjármű és személygépjármű esetén,
 • megjelenhet-e de minimis támogatás gépjárművekkel kapcsolatban stb.

Előző cikkünkben is több problémafelvetés történt. Ebben és a következő cikkben ezt folytatjuk, konferenciánkon pedig a kérdéseket megválaszoljuk.

* * *

A gépjárművekkel kapcsolatos adóelszámolások egyszerűnek tűnnek, a gyakorlatban azonban mégsem azok. Számtalan apró adat, információ befolyásolja az adóztatást, a mentességet és a kedvezményeket. Elég egy fél mondat, egy félreértelmezés és máris lehet elmélkedni egy kedves kategórián, amelynek a neve: adóbírság. Többek között a cikkben leírtakat fogjuk a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2022. április 14-én tartandó konferencián kifejteni. Jelentkezz most még kedvezményes áron >>A gépjárművekkel kapcsolatos adó elszámolások – ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!