Transzferár korrekciók adó hatásai – 6. rész

OECD Irányelvek alapján

Transzferár korrekciók adó hatásait bemutató cikksorozatunkban folytatjuk az ÁFA korrekciók vizsgálatát.

Adóztatható összeg és a szokásos piaci ár elve a HÉA-irányelvben

2. Termékek közösségen belüli beszerzése

A HÉA-irányelv 83. cikke szerint a közösségen belüli termékbeszerzés adóalapját ugyanúgy kell meghatározni, mint a termékértékesítés vagy a szolgáltatások nyújtása esetében:

„A Közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében az adóalapot ugyanazon tényezők alapján kell megállapítani, mint amelyeket az 1. fejezetnek megfelelően ugyanazon termékeknek a tagállam területén történő értékesítésére vonatkozó adóalap meghatározása során alkalmaznak. A 21. és 22. cikk szerinti, Közösségen belüli termékbeszerzésnek minősülő ügyletek esetében az adóalap a termék, illetve a hasonló termék beszerzési ára, vagy beszerzési ár hiányában az ezen ügylet időpontjában meghatározott önköltségi ár.”

3. Termékek importja

A HÉA-irányelv 85. cikke szerint termékimport esetében az adó alapját a vámérték alapján kell megállapítani:

„Termékimport esetében az adóalap a hatályos közösségi rendelkezéseknek megfelelően megállapított vámérték.”

A transzferárakra vonatkozó szabályok lehetséges hatása a HÉA szempontjából: transzferár kiigazítások

Útmutatás szükségessége

Mivel eltérés mutatkozik a transzferár szabályok és az ÁFA szabályok között (előbbi a szokásos piaci ár elve alapján a tranzakciót szokásos piaci áron értékeli – szabadpiaci forgalmi érték, utóbbi pedig a tranzakció ellenértékét szubjektív módon határozza meg – fizetett ellenérték), így szükség van iránymutatásra a két szabály közötti kölcsönhatás megteremtése érdekében.

A legfontosabb kérdés az, hogy a transzferár kiigazításoknak (felfelé vagy lefelé) lehet-e ÁFA következménye. ÁFA következmény akkor lehet, amikor a már megfizetettnek minősülő termék vagy szolgáltatás ellenértékére, azaz Áfa alapjára tekintettel (a megfizetett ár kiigazításáért cserébe) végeznek el módosítást.

Mindenesetre, ha bármilyen ÁFA hatása lenne egy transzferár korrekciónak, az ellenérték fejében fennálló ellenszolgáltatásra vonatkozó szabályokat (HÉA irányelv 2. cikk 1. bekezdése) akkor is be kell tartani. Nevezetesen lennie kell egy ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak és közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia a kettő között. A közvetlen kapcsolat kérdését esetenként kell vizsgálni és megítélni.

Ha egy kiigazítás magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket eredményez a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében, akkor ez vitathatatlanul az ilyen ügyletek ÁFA-adóalapjának növekedéséhez vagy csökkenéséhez vezethet, legalábbis olyan esetekben, amikor a fizetendő ÁFA a HÉA-irányelv 73. cikke alapján (lásd alább) kerül megállapításra. Ebben az esetben az adóalap nem feltétlenül jelenti az áruk vagy szolgáltatások szabadpiaci forgalmi értékét.

HÉA-irányelv 73. cikk

„A 74–77. cikkben foglaltaktól eltérő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén az adóalap tartalmaz mindent, ami azon teljesítés ellenértékét képezi, amelyet ezért az ügyletért a vevőtől, a szolgáltatás megrendelőjétől vagy harmadik személytől az eladó vagy a szolgáltatás nyújtója kap, vagy amelyet e személyeknek kapniuk kell, beleértve az ezen értékesítés árát közvetlenül befolyásoló támogatásokat.”

A transzferár kiigazításoknak a termékek importálása esetén megállapítandó ÁFA-adóalapjára gyakorolt hatása úgy tűnik, attól függ, hogy előzetesen értékelik-e, hogy a transzferár kiigazítás módosíthatja-e a vámértéket, mivel ilyen esetekben az adóalap a HÉA-irányelv 85. cikke szerinti vámértéken alapul. Bár ez a szempont nem a HÉA-bizottság értékelési területéhez tartozik, a transzferár képzés és a vámszabályok közötti kölcsönhatással a bizottság is foglalkozik.

Cikksorozatunkat folytatjuk…

* * *

Értesülj első kézből a 2019. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2019

Forrás: VALUE ADDED TAX COMMITTEE (A RTICLE 398 OF D IRECTIVE 2006/112/EC) WORKING PAPER NO 923, Possible VAT implications of Transfer Pricing

Brussels, 28 February 2017

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!