Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák civil szervezeteknél

A közérdekű önkéntes foglalkoztatás és a közösségi szolgálat szabályai

Civil szervezeteknél egyre többször szembesülök vele, hogy gyűjtőfogalomnak használják az önkéntes fogalmat, és sokszor nagyon, de nagyon rossz értelemben. Általában szerintük mindenki önkéntes aki munkát végez és pont. Ez egészen addig működik is, amíg egy ellenőrrel nem találkozik a szervezet, amire mostanság már egyre többször van példa. Ezért fontos tisztázni előre, javasolhatóan még akkor is írásban, amikor ezt jogszabály nem követeli meg, hogy kinek mi a státusza. Tekintsük hát át, kivel is lehet dolga egy civil szervezetnek. 

A tipikus formák között említeném a jó öreg munkaviszonyt, megbízási jogviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, és több esetben akár még a munkaerő kölcsönzést is. Ezekkel kapcsolatos részletszabályok ismertetésébe most nem mennék bele, tekintve, hogy ezek nagy része a köztudatban is jobban benne van, és alkalmazásuk során semmiben nem tér el a forprofit és nonprofit szféra szabályrendszere.

Ugyanakkor a civilekre jellemző atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása során a mindennapokban még mindig sok probléma merül fel. Az atipikus foglalkoztatási formák közül szerintem az egyik legfontosabb a közérdekű önkéntes.

A közérdekű önkéntesek a Közérdekű Önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján foglalkoztatottak (2005 évi LXXXVIII törvény, továbbiakban: Köt.), és csak ők. Foglalkoztatásuknak viszont a hivatkozott törvény értelmében FELTÉTELEI vannak. Egyik és legfontosabb feltétel a fogadó szervezet REGISZTRÁCIÓJA a minisztériumnál. Fogadó szervezet lehet a magyarországi székhellyel rendelkező civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és működésével összefüggő tevékenysége körében. Aki fogadó szervezetté kíván válni, annak ezen szándékát be kell jelenteni a családpolitikáért felelős miniszternek, a Köt törvény mellékletét képező adatlap segítségével, melyhez csatolni kell  a hatályos létesítő okirat másolatát, a bírósági nyilvántartásba vétel igazolását, 30 napnál nem régebbi szervezet adatait tartalmazó kivonatot, jogszerű működés igazolását. 

A regisztrációs kérelem benyújtásánál figyelemmel kell lenni a Köt. azon előírásaira, mely taxatív felsorolja, hogy mely területeken jöhet egyáltalán szóba a regisztráció!

Ha a regisztrációs folyamatnak eleget tett a szervezet, és minden rendben van, akkor a minisztériumtól a kért paraméterekkel határozat érkezik. A továbbiakban e határozatban foglaltak alapján kell eljárni. A regisztrációt követően az önkéntesekkel szerződést kell kötni, mely történhet szóban és írásban, egyes esetekben kötelező írásban megkötni a szerződést. Pl. határozatlan időre szóló szerződés esetén, vagy ha legalább 10 napra kötik, engedélyköteles építési munka keretében foglalkoztatják, külföldön foglalkoztatják, az önkéntes harmadik országból érkező személy, az önkéntes kérésére.  Bár nem minden esetben kötelező a szerződés írásba foglalása, javasolható azonban minden esetben az írásbeliség. Két dolog miatt is fontosnak tartom, egyrészt a munkaviszonytól vagy egyéb más jogviszonytól való elkülönítés, másrészt a felek közti későbbi jogviták elkerülése érdekében. Egy biztos, egy az adott szervezetnél “szolgálatban lévő” önkéntes biztosan kell szerepeljen az önkéntesek nyilvántartásában!

Az önkéntesekről köteles a fogadó szervezet nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartás tartalmazza:

 • Az önkéntes azonosító adatait
 • Lakóhelyét
 • Külföldi esetén az állampolgárságát
 • Korlátozottan cselekvőképesség illetve kiskorú esetén a törvényes képviselő adatait
 • A tevékenység tartalmát
 • A tevékenység ellátásának helyét
 • A tevékenységre fordítandó időt, és pihenőidőt
 • A tevékenység megkezdésének időpontját
 • Határozott idő esetén a tevékenység megszűnés időpontját
 • Az önkéntesnek nyújtott juttatásokat 

Csak a fentiekben vázolt szabályok mentén foglalkoztatott önkéntes kerülhet bele a közhasznúsági melléklet ilyen létszámába.  

Az önkéntes munkának virtuális „ellenértéke” van, melyet a civilekre vonatkozó kormányrendelet szabályoz. 

A másik erre a szektorra egyre jellemzőbb atipikus foglalkoztatási forma a közösségi szolgálat jogintézménye. E tekintetben viszont a legnagyobb problémát az jelenti, hogy igen sokszor összemossák a két jogintézményt, illetve annak szabályait.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a jogforrása, mely szerint közösségi szolgálat keretei között:

 • a) az egészségügyi,
 • b) a szociális és jótékonysági,
 • c) az oktatási,
 • d) a kulturális és közösségi,
 • e) a környezet-és természetvédelmi,
 • f) a katasztrófavédelmi,
 • g) az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős

területen folytatható tevékenység

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január 1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi bizonyítvány kiállításának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.

A közösségi szolgálat keretében diákokat fogadni kívánó szervezetek részére egyelőre kötelező regisztrációs előírás nincs. 

Szem előtt kell tartani, hogy szakmai feladatokat nem végezhetnek a diákok, ilyen tevékenység végzése, végeztetése tilos. Kizárólag olyan segítő tevékenységeket végezhetnek, amelyek szakképzettséget nem igényelnek, és az nem az adott szervezet munkatársainak a munkaköri feladata. Természetesen adománygyűjtési célból ilyen típusú jogviszony nem létesíthető! 

Ők tehát  nem közérdekű önkéntesek, célszerű megvizsgálni azt is, hogy a fenti tevékenységi területbe ilyen tekintetben fogadó szervezetként szerepelni tudunk-e. Sokszor hallom, látom, hogy egy olyan szervezetnél van a diák közösségi szolgálat keretében, amelynek a tevékenysége nem tartozik a fenti rendeletben felsorolt tevékenységek körébe. A probléma gyökere pedig ebben hármas: tájékozatlan a szülő, és vele együtt annak gyermeke, a fogadó szervezet, és az iskola is. Arra is felhívom a figyelmet, hogy fogadó szervezetként – amennyiben ilyen diákokat fogad vagy fogadni kíván a későbbiekben a szervezet magáról a “foglalkoztatás” folyamatáról, annak részletszabályairól is tájékozódni szükséges. 

* * *

És hogy hol és hogyan kell kiszámítani az önkéntes munka ellenértékét? Mit tartalmazzon az önkéntessel kötött szerződés, milyen nyilvántartásokat kell és/vagy ajánlott vezetni az önkéntesekről azt is elmondom a következő online klub napunkon, ahová szeretettel várok mindenkit!>> Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák bérszámfejtése és adózása 2022.06.09.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!