Amit a társasági adó rendszerében a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetésekkel összefüggő adókedvezményekről tudni érdemes

Adó- és adóalap kedvezmények

korai fázisú

Mit is takar pontosabban ez az már nem is annyira új adóalap kedvezmény? Első ízben a 2017. adóévi adóalap meghatározása során merülhetett fel, hogy az adózó az adózás előtti eredményt csökkentő tételt érvényesíthet a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetéseivel kapcsolatban.

A korai fázisú vállalkozást támogató vállalkozás:

  • a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének, illetve
  • a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekmény

háromszorosa összegében, de adóévenként legfeljebb 20 millió forint összegben, a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő 3 adóévben (1+3 adóév), egyenlő részletekben élhet az adóalap kedvezménnyel.

Mely társaságok tartozhatnak a korai fázisú vállalkozás kategóriába? Korai fázisú vállalkozásnak a Tao. tv. alkalmazásában a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett jogi személy minősül, feltéve, hogy megfelel a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak, ráadásul teljesülnie kell a Tao. tv. által előírt többletfeltételeknek is. A korai fázisú vállalkozásban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben el kell, hogy érje vagy meg kell, hogy haladja a két főt. További feltétel, hogy a korai fázisú vállalkozás nem minősülhet az adókedvezmény igénybevételére jogosult adózó kapcsolt vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben.

Nézzünk egy egyszerűbb példát is a kedvezmény érvényesítése kapcsán:

Példa (adatok ezer forintban)

Megnevezés 2017 2018 2019 2020
A részesedés bekerülési értékének háromszorosa:

60 000

15 000 15 000 15 000 15 000
A 2018-as tőkeemelés értékének háromszorosa:

21 000

15 000 15 000+7 000, de max.

20 000

15 000+7 000, de max.

20 000

15 000+7 000, de max.

20 000

Érdekesség, hogy az eredeti szabályozás szerint a korai fázisú vállalkozás átlagos állományi létszámát legalább 2 főben határozta meg a jogalkotó, amelyből legalább 1 főnek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló jogszabály szerinti kutató-fejlesztőnek kellett minősülnie, azonban ez a szabály már nincs hatályban. Változás tehát az eredeti szabályozáshoz képest, hogy nem szükséges, hogy a kedvezmény igénybevételének adóéveiben a legalább 2 fő foglalkoztatott közül legalább 1 fő kutató-fejlesztőnek minősüljön.

Nyilvántartásba vétel feltételei

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a korai fázisú vállalkozásokról és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásokról hatósági nyilvántartást vezet.

Korai fázisú vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét,

  • amelyet a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül alapítottak,
  • amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,
  • amely vállalkozásnál a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerint a korai fázisú vállalkozásnál, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 16/a. pontja szerinti foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, legfeljebb húsz fő,
  • amely vállalkozás esetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem eszközölt,
  • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban,
  • amelynek a tevékenysége a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 6. pontja szerinti innováció feltételeinek megfelel, valamint
  • amelynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.

Ha a kérelmező még nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, akkor nyilatkozatot kell tennie, hogy a nettó árbevétele és az átlagos állományi létszáma időarányosan nem haladja meg a kormányrendeletben előírt határértéket.

A fentiek szerint látható, hogy jó néhány feltételnek meg kell felelnie annak a vállalkozásnak, amely korai fázisú vállalkozásként kívánja magát regisztrálni. Legalább ilyen fontos kérdés a témával kapcsolatban, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a vállalkozásnak, amely korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként kívánja magát nyilvántartásba vetetni?

Fontos azonban azt is áttekinteni, milyen kötelezettségei vannak az adózónak a korai fázisú vállalkozásokat nyilvántartó hatóság felé az adóalap kedvezmény évről évre történő érvényesítése érdekében, illetve nem elhanyagolható kérdés, hogy milyen jogkövetkezményekkel számolhat az az társaság, amely a korai fázisú vállalkozásban meglévő részesedését bizonyos időtartamon belül kivezeti, vagy esetleg megszűnik.

Ezen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ példákkal illusztrálva azok, akik részt vesznek a közeljövőben a társasági adó- és adóalap kedvezményeket, legfontosabb adóalap módosító tételeket valamint azok 2021. szeptember 1-ig elfogadott változásait bemutató rendezvényünkön.

* * *

A társasági adóalap kedvezmények széleskörűek és az elmúlt időszakban jó néhány új elemmel gazdagodtak. 2021. november 15-én megrendezésre kerülő tantermi és élő online közvetítésű előadásom során ezeket a kedvezményes lehetőségeket mutatjuk be részletesen, gyakorlati példák segítségével. Jelentkezz most a Adó- és adóalap kedvezmények, valamint azok 2021. március 1-ig elfogadott változásai a társasági adó rendszerében című kreditpontos konferenciámra még kedvezményes áron. >> Jelentkezés

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!