Személygépkocsik üzemeltetése

Termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel ÁFA kezelése

ÁFA kezelési kérdésekkel nem csupán beszerzés, bérbe vétel során találkozhatunk – a személygépkocsikkal kapcsolatban nyilván felmerül üzemeltetéssel kapcsolatos termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel is.

Nem újdonság, hogy a személygépkocsik üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges üzemanyag, illetve termékek áfatartalmát nem lehet levonásba helyezni. Ez utóbbi körbe tartoznak mindazon termékek, amelyek a személygépkocsi működtetéséhez, állagának megóvásához, fenntartásához szükségesek, például (a teljesség igénye nélkül) az alkatrészek, tisztítóanyagok, téli/nyári gumiabroncs, gumiszőnyeg. Adódhatnak határesetek, a térkép például nem közvetlenül a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termék (itt a generális szabályra kell tekintettel lennünk).

A legjelentősebb költség jellemzően az üzemanyag. Ez azonban ma már többféle lehet, az ÁFA törvény a motorbenzint terhelő ÁFA levonását tételesen tiltja. Itt is VTSZ számra hivatkozik a jogszabály – ez alapján például az E85-ös bioetanol típusú üzemanyag ÁFA-ja nem esne levonási tiltás alá, de a törvényalkotó a jogszabály következő pontjában megtiltja a személygépkocsi üzemeltetéshez használt bármely üzemanyag ÁFA levonását. Így – ha saját célra üzemeltetünk személygépkocsit – ÁFA levonással nem élhetünk.

Nem tartozik szorosan a témához, de fontos megjegyezni: a motorbenzinnel kapcsolatos levonási tiltásnak nincs közvetlenül köze a személygépkocsikhoz – bármilyen céllal is vásároljuk azt, a levonási tiltás él (a székhelyen, telephelyen használt fűnyíró traktor esetében is).

Ma már gyakori kérdés, hogy mi a helyzet a villamos energiával üzemelő személygépkocsikat fenntartó adóalanyokkal, mely szerint a fenti személygépkocsik villamos energiával történő feltöltésére irányuló, áfaköteles ügyletek keretében áthárított áfa levonására van-e mód.

Az ÁFA törvény a termékekre vonatkozó levonási tiltások alól is felmentést adhat bizonyos esetekben, ezeket az eseteket érdemes alaposabban is megismerni.

Az egyik ilyen felmentő szabály kimondja, hogy a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges üzemanyag, termék beszerzését terhelő ÁFA levonható, amennyiben az adott termék vagy üzemanyag beszerzése továbbértékesítési célú, vagy amennyiben a beszerzett (nem üzemanyag) termék igazoltan közvetlen anyagjellegű ráfordításként beépül a bérbeadás adóalapjába.

De az említetten kívül számtalan egyéb eset is előfordulhat, amely releváns lehet.

A termékek után a szolgáltatásokról: a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatásokra 2012. december 31-ig szintén teljes levonási tilalom vonatkozott, azonban 2013. január 1-től ez a tiltás szerencsére csak az ilyen jellegű szolgáltatásokat terhelő ÁFA 50 százalékára igaz. Fontos kiemelni, hogy az enyhítés csak és kizárólag a szolgáltatásokra vonatkozik, magára a termékekre nem. Az is lényeges, hogy az úthasználati szolgáltatások (autópálya matrica) és a parkolási szolgáltatások kapcsán az áthárított ÁFA – nevesítetten – ezen időpont után sem vonható le.

Azonban a szolgáltatások kapcsán is található az ÁFA törvényben jó néhány levonási tilalom alóli mentesítés, speciális esetekben.

Kérdésként merülhet fel, hogy amennyiben a személygépkocsit nem kizárólag adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez használják, hanem például magáncélra is, úgy tovább kell-e csökkenteni a levonható adó összegét.

Sokszor gondot okozhat az olyan számla kezelése, adójogi megítélése, amely személygépkocsihoz kapcsolódóan tartalmaz szolgáltatásnyújtást és termékértékesítést is.

E témakörhöz kapcsolódóan is hosszasan sorolhatnánk még a kérdéseket – a fentiekre és sok más kérdésre is igyekszem majd választ adni az e tárgyban szervezett szakmai rendezvényen. >> A PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében 2020.10.19.-én Személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos adózási kérdések címmel tartok előadást ÉLŐ Online formában. Előadásunk átfogóan mutatja be a személygépkocsikkal kapcsolatos adójogszabályok gyakorlati alkalmazását, kitérve azokra a kockázatos pontokra, melyek ismeretének hiánya komoly fejtörést és nehézségeket okozhat a gazdálkodók számára.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!