Praktikus tanácsok a társasági adóbevallás kitöltéséhez

Így számoljunk elvárt nyereséget!

A társasági adóalany adózónak minden adóév zárásakor szükséges megvizsgálnia, hogy az adózás előtti eredménye vagy az – általános szabályok szerint megállapított – adóalapja közül a nagyobb érték eléri-e a jövedelem -(nyereség-) minimum összegét.

Ha eléri, akkor az általános szabályok szerint meghatározott adóalapja után állapítja meg adófizetési kötelezettségét (vagy negatív adóalap esetén elhatárolja a veszteségét).

Ha azonban a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-) minimum összegét, akkor az adózó választása szerint

  • adóbevallásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 91/A. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tesz, és az adókötelezettsége meghatározásához az általános szabályok szerinti adóalapját veszi alapul, vagy
  • a jövedelem-(nyereség-) minimumot tekinti adóalapnak (ha az általános szabályok szerinti adóalapja negatív, annak összegét ebben az esetben is elhatárolhatja).

A 1629-es társasági adóbevallás NY-01 lapjának 30. pontjában szükséges nyilatkoznia az adózónak a választásáról, azaz 1-4-es kódszámok közül kell az alábbiak szerint választania:

  • „1-est”, ha nem kell alkalmaznia a jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítására vonatkozó rendelkezéseket (lásd Tao. tv. 6.§. (6) bekezdés szerinti esetek),
  • „2-est”, ha az adóalany adózás előtti eredménye, vagy az adóalapja közül a nagyobb érték eléri a jövedelem-(nyereség-)minimumot,
  • „3-ast” ha az adóalany adózás előtti eredménye, vagy az adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimumot, és úgy dönt, hogy nem tesz az Art. szerinti nyilatkozatot, hanem a jövedelem-(nyereség-)minimum alapján határozza meg fizetendő adóját,
  • „4-est”, ha az adóalany adózás előtti eredménye, vagy az adóalapja közül a nagyobb nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimum összegét és úgy dönt, hogy az szerinti nyilatkozatot tesz, és nem a jövedelem -(nyereség-) minimum alapján határozza meg fizetendő adóját.

A kódkocka kitöltéséhez további fontos információk:

  • Az elővállalkozás, szabályozott ingatlanbefektetési társaság (továbbiakban: szit.), illetve a projekttársaság teljes üzleti évi – a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011 évi CII. törvény (Szit. tv.) szerinti – működése esetén a kódkockát üresen kell hagyni.
  • Tört időszaki – Szit. tv. szerinti – működés esetén az elővállalkozás, szit., illetve projekttársaság létszakaszon kívüli üzleti évre vonatkozóan a kódkockában a megfelelő jelölést szükséges alkalmazni.

Ha a fenti kódszámok közül a 3-ast vagy a 4-est választotta az adóalany, akkor szükséges kitöltenie a 1629-es bevallás 01-04-es lapjának „H” blokkjában szereplő adatokat:

80. Összes bevétel a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény ((Tao. tv.) 4.§. 29. pont)
81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege (Tao. tv. 6.§. (8) bek.)
82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege (Tao. tv. 6.§. (9) bek.)
83. Korrigált összes bevétel (80.-81.+82.)
84. Jövedelem -(nyereség-) minimum megállapítása (2%) (Tao. tv. 6.§. (7) bek.)

A jövedelem -(nyereség-)minimum összege a korrigált összes bevétel 2 százaléka. 2015-től a korábbi évektől eltérően a korrigált összes bevétel meghatározásánál az összes bevételt nem csökkenti az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke.

Ha az adózó a 4-es verziót választja, azaz nem a jövedelem-(nyereség-)minimum alapján határozza meg fizetendő adóját, hanem nyilatkozatot tesz, akkor a bevallásához mellékelnie kell a külön nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat a 1629-es bevallás 10-es lapján található meg és a nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. Ez esetben a nyilatkozat üresen, adat feltüntetése nélkül nem nyújtható be.

A Nyilatkozat 1-35. soraiban szereplő adatokat a társas vállalkozás a 2016. adóévről, illetőleg az azt megelőző két adóévről szóló nyilvántartásai alapján tölti ki. Az értékadatokat 1000 forintra kerekítve kell megadni.

Az 1. és 2. sor kitöltésekor, ha a feltett kérdésre a válasz igen, úgy „1”-est, ha a válasz nem, úgy „2”-es számot kell az arra szolgáló négyzetbe beírni. A nyilatkozat minden rovatát ki kell tölteni, amennyiben a szerepeltetendő érték nullától eltérő szám, illetve az 1. és 2. sor esetén a jelölés „1” és/vagy „2”.

Külön figyelmet érdemel, hogy a nyilatkozat 28. és 29. soraiban a kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések alapján elszámolt bevételeket, valamint költségeket és ráfordításokat is fel kell tüntetni, tehát gyakorlatilag az összes kapcsolt vállalati tranzakcióról számot kell adni az adóhatóság felé az adóévre és az azt megelőző két évre vonatkozóan.

A kiegészítő nyomtatvány és a bevallás adatait az adóhatóság ellenőrzi, melynek során egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzésre választhatja ki az adózót, ha alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következménye.

Az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania. Ha az egyes adókötelezettségek vizsgálatára irányuló ellenőrzés megállapításai okot adnak rá, az adóhatóság a társasági adó alapját bevallások utólagos ellenőrzése keretében becsléssel állapítja meg.

A jövedelem-(nyereség-)minimum számítását egy példán keresztül mutatjuk be.

  Megnevezés Összeg (ezer Ft)
1. Értékesítés nettó árbevétele 4.000.000
2. Egyéb bevétel 200.000
3. Pénzügyi műveletek bevétele 300.000
4. Összes bevétel (1.+2.+3.) 4.500.000
5. Elábé 2.800.000
6. Közvetített szolgáltatás 600.000
7. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege 0
8. A magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét meghaladó összegének az ötven százaléka. 80.000
9. Összes bevételt növelő tételek együttes összege 80.000
10. Korrigált összes bevétel (4.-7.+9.) 4.580.000
11. JÖVEDELEM-(NYERESÉG-)MINIMUM (10.*2%) 91.600

 

„A” eset:

Adózás előtti eredmény 200.000
Általános szabályok szerinti adóalap 23.000
Jövedelem-(nyereség-) minimum 91.600

→ Általános szabályok szerinti adóalap utáni adózás

„B” eset:

Adózás előtti eredmény 100.000
Általános szabályok szerinti adóalap 200.000
Jövedelem-(nyereség-) minimum 91.600

→ Általános szabályok szerinti adóalap utáni adózás

„C” eset:

Adózás előtti eredmény 80.000
Általános szabályok szerinti adóalap 20.000
Jövedelem-(nyereség-) minimum 91.600

→ Jövedelem-(nyereség-) minimum utáni adózás

 *  *  *

Az 5percAdó rendezvény-ajánlata adózás témakörben:

Amennyiben érdeklődsz az adózást érintő változások iránt, akkor a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében idén is számítunk részvételedre a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén. A hagyományos, kétnapos továbbképzésre itt jelentkezhetsz! >>> Jelentkezem

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!