A munkáltatói juttatások és az általános forgalmi adó – 2. rész

Munkáltató költségtérítések és „egyéb” juttatások áfa vonzata

Cikksorozatom első részében a munkáltatók által nyújtott kötelező munkáltatói juttatások áfa kérdéseit jártuk körbe. A munkáltatói juttatások második nagy csoportja a kötelező költségtérítéseket foglalja magába. A költségtérítések igen szerteágazóak lehetnek, ezért e cikk keretében csak a legtipikusabbak kerülnek bemutatásra, valamint terítékre kerül az „egyéb” juttatások áfa vonzata is.

Kötelező költségtérítések

  1. Az internet-használat

A munkáltató a munkavállalók részére ingyenesen vagy kedvezményesen internethasználatot biztosíthat. Ez történhet: a munkavégzés helyén, otthoni munkavégzés kapcsán, meghatározott munkakörben/beosztásban a munkavégzés helyéhez nem kötötten. Adóköteles tevékenység esetén, a munkáltató nevére szóló számla ellenében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 120. – 121. §-a értelmében megnyílik az áfa-levonási jog, ugyanis az internet-használat áfáját érintő levonási tiltást az Áfa tv. 124. §-a nem ír elő.

  1. A helyi és a helyközi közlekedés

A helyi közlekedési bérlet megtérítésére több ok miatt kerülhet sor. Az esetek között az Szja tv. különbséget tesz, de az Áfa tv. nem. Ebből az következik, hogy amennyiben a bérlet megvásárlása a munkáltató nevére szóló számla kiállítása mellett történik, akkor az áfa levonásba helyezhető, ugyanis az Áfa tv. 124. §-a tételes levonási tilalmat nem ír elő.

A munkába járás, valamint a heti hazautazás költségeinek elszámolásakor csupán abban az esetben merül fel az áfa levonásának lehetősége, ha a dolgozó tömegközlekedési eszközt vagy a munkáltató tulajdonában (lízing, bérlet esete is) lévő gépjárművet vesz igénybe. Tömegközlekedési eszköz igénybe vétele esetén a munkáltató nevére szóló számlával kell rendelkezni. A bérlet alapján áfa levonási jogot gyakorolni nem lehet.

A hivatali gépjármű használatakor a személygépjármű használata kapcsán felmerült áfa (pl. benzin, gázolaj áfa) az Áfa tv. 124. §-a (1) a) és b) pontja alapján nem helyezhető levonásba, a tehergépjárművek esetében pedig a motorbenzin áfájának levonását tiltja az Áfa tv.

A munkavégzéssel összefüggésben felmerülhet taxi szolgáltatás igénybevétele. A taxi szolgáltatás áfájára az Áfa tv. 124. § (1)(2) d) pontja alapján tételes levonási tilalom vonatkozik.

  1. A lakhatás támogatása

A munkáltatók úgy is segíthetik távoli helyen lakó dolgozójukat, hogy a munkavégzés helyéhez közel lakhatást biztosít számára vagy hozzájárul annak költségeihez. A támogatás egyik lehetősége, hogy a munkáltató úgy járul hozzá az albérleti díjhoz, hogy a szerződés a munkáltató és a bérbeadó között köttetik és a számla a munkavállaló nevére szól. Ebben az esetben az áfát levonásba helyezni nem lehet.

A másik lehetőség, hogy a szerződés a munkáltató és a bérbeadó között köttetik, a számla a munkáltató nevére szól. Ebben az esetben az áfa levonható, ha minden egyéb feltétel teljesül. Megjegyezném, hogy a bérbeadás nem feltétlenül áfás, azonban ebben az esetben az áfa levonhatósága már érdektelen, hiszen az áfa nem jelenik meg.

  1. Kiküldetési költségek

A kiküldetéssel kapcsolatban többféle jogcímen jelenhet meg költség. Arra azonban mindig figyelni kell, hogy a szállás, étkezés, konferencia költség, stb. áfa szerinti teljesítési helye belföldön vagy külföldön található-e.

A külföldi kiküldetések esetében a szállásról és az étkezésről kiállított számla annak az országnak az áfáját fogja tartalmazni, ahol a szálloda, étterem található. Ennek oka, hogy az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan van [Áfa tv. 39. § (1)]. Ezt az áfát Magyarországon levonásba helyezni nem lehet.

A belföldi szállásdíjak áfája – minden egyéb feltétel megléte esetén – levonásba helyezhető. Az étkezés áfájának levonása szempontjából érdektelen, hogy az a szállodai szolgáltatáshoz, egyéb rendezvényhez kötelezően kapcsolódik-e az étkezés, ugyanis az Áfa tv. 124. § (1) j), k) pontja értelmében az étkezés áfájának levonásba helyezése tételes tiltás alá esik. Ha az étkezésről külön számlát állítanak ki, vagy az étkezés a számla értékében külön feltüntetésre kerül akkor az áfa levonása nem lehetséges.

Az utazási költségek áfája a munkáltató nevére szóló számla ellenében vonhatók le. A személygépjármű üzemanyag áfája számla alapján sem helyezhető levonásba.  Az utazáshoz kapcsolódhatnak egyéb költségek is, mint pl., komphasználat, az úthasználat, hídhasználat, alagúthasználat, parkolás, garázsbérlet. Ezen szolgáltatások igénybevétele esetén az áfát az Áfa tv. 124.§ (1) (2) e) és f) pontja alapján levonásba helyezni nem lehet.

„Egyéb” juttatások

A különböző béren kívüli juttatások (pl. munkahelyi étkeztetés) és egyéb meghatározott juttatások nem kapcsolódnak közvetlenül a vállalkozás áfás tevékenységéhez, ebből kifolyólag az előzetesen felszámított áfát levonásba helyezni nem lehet. Másrészt az ingyenes átadások (pl. csekély értékű ajándék) főszabály szerint nem tartoznak az Áfa tv. hatálya alá, így ajándékozási célú beszerzésnél adólevonási jog sincs.

Amennyiben az ajándékozás tárgyát képező terméket az adóalany már eleve az ajándékozás céljával (ingyenes átadás), illetve más adólevonásra nem jogosító tevékenységéhez szerezte be, vagy azt kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységéhez használta/hasznosította, úgy a termék elajándékozása – tekintve, hogy annak beszerzéséhez áfa-levonási jog nem kapcsolódott, – az Áfa tv. 11.§ alapján nem lesz adóköteles.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

11 konferencia teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!