Külföldi kiküldöttek a gyakorlatban – 3. rész

Számviteli és adózási kérdések

Tapasztalataink szerint az elmúlt évek során folyamatosan nő a kiküldött munkavállalók létszáma, mind a belföldi, mind a külföldi vállalatok esetében. A kiküldetéssel kapcsolatosan az érintett társaságoknak egyre jobban és egyre több tényezőre kell odafigyelniük: mindenekelőtt a bizonylatok megfelelő kezelésére, a könyvelésre illetve a felmerülő adózási kérdésekre is. Az alábbiakban csak néhány jellemző kérdéskört érintünk – a teljesség igénye nélkül.

Hogy adóügyi és számviteli szempontból eldönthessük, hogy ténylegesen kiküldetésről beszélünk-e, ellenőrizni kell, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3.§ 11. pontjának – a kiküldetés törvényi fogalmának – megfelelnek-e a feltételek. További fogalmakkal is tisztában kell azonban lenni: ilyenek különösen a hivatali, üzleti utazás, a külföldi kiküldetés, illetve a költségtérítés törvényi fogalmai (Szja tv. 3.§ 10., 12., és 16. pontjai).

Fontos, hogy a kiküldetés, illetve üzleti utazás keretében felmerülő költségeket megfelelően dokumentáljuk, erre az esetek többségében elsősorban a számla, esetleg a nyugta az alkalmas. Másodsorban ajánlott egy kiküldetési elszámoló dokumentum összeállítása, melyben tételesen felsorolható, hogy a munkavállaló vett-e fel előleget, és ha igen, azzal elszámolt-e 30 napon belül, továbbá a kiküldetés során milyen dologi és személyi költségek voltak. Az elkészült dokumentációnak tartalmaznia kell a munkáltató és a munkavállaló adatait (név, adószám, cím), továbbá, hogy a felmerült költségeket számfejtették-e (ha igen, a számfejtő nevét, az elszámolás dátumát, illetve a megfizetett adókat), valamint a könyvelő nevét és a könyvelési adatokat (például T: 526* – K: 381*, dátumot, a könyvelő nevét és a könyvelési napló számát). E dokumentumot nevezhetnénk kiküldetési rendelvénynek is, de szándékosan nem tesszük, hiszen az Szja tv. ezt kifejezetten csak a gépjárművel összefüggő költségek elszámolásához írja elő.

A megfelelő dokumentáció több szempontból is jelentőséggel bírhat. Egyrészt, ha a munkavállaló részére napidíjat fizettek, nem mindegy, hogy a fizetendő személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapították-e, és ha igen, azt jól számolták-e el. Másrészt az előleggel történő 30 napon túli elszámolás önmagában is adókötelezettséget keletkeztethet. Végül pedig azt is alá kell támasztani, hogy például a felmerülő étkezés és italfogyasztás (T: 553* – K: 381*) után megfizették-e a különböző adókötelezettségeket (az adóalap 1,18-szorosa után az szja és eho kötelezettséget).

Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy amennyiben bérelt gépjárművet használunk a kiküldetés során, vagy a munkavállaló saját tulajdonában álló járművét használja e célra, akkor figyelemmel kell lenni a NAV által megkövetelt költség-elszámolási előírásokra (útnyilvántartás vagy kiküldetési rendelvény).

Ha egy társaságnál gyakrabban fordul elő, hogy a dolgozók kiküldetésre mennek, akkor ajánlott a cégnél kiküldetési szabályzat összeállítása, melyben felsorolják, hogy hogyan, milyen formába, milyen költségek viselésével számolja el a Társaság a kiküldetési költségeket illetve milyen dokumentumok pl. számla, nyugta szükséges a költségek megtérítéséhez. Ez megkönnyíti mind a munkáltató, mind a munkavállaló oldalán az elszámolás, illetve a költségek követését és helyes kezelését.

Egyre gyakoribb a külföldi magánszemélyek magyarországi kiküldetése is. Ez a téma is sok érdekességet hordoz magában, mivel itt alapvetően 2 féle típust különböztetünk meg:

a)  a magyar társaságnál munkaszerződéssel Magyarországon foglalkoztatott külföldi magánszemély (ez lényegében nem is kiküldetés);
b)  a magyarországi vállalattal közvetlenül munkaviszonnyal nem rendelkező külföldi magánszemély.

Cikksorozatunk korábbi részében részletesen foglalkoztunk már azokkal a feltételekkel, melyek a külföldi magánszemély magyarországi munkájára vonatkoznak.

A két típus közül az a) változat annyiban egyszerűbb, hogy a külföldi munkatárs ugyan úgy kezelendő, mint a többi, magyar munkavállaló a vállalkozásnál, csak a szerződésében foglalt költségek kezelése jelenthet kihívást. Mire is gondolhatunk e témában? A külföldi vállalkozások a felsővezetők részére gyakran sokkal több juttatást biztosítanak, mint az általánosan megszokott. Gondolhatunk itt a lakásbérletre és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, vagy a családtagok részére is biztosított egészségügyi juttatásokra, vagy esetleg a gyermek nemzetközi iskolában történő taníttatására. Ezért fontos odafigyelni, hogy az ilyen típusú szolgáltatást a könyvelésben megfelelő helyen kezeljük (T: 52* vagy T: 55*), továbbá ügyelni kell arra, hogy az ilyen „extra” juttatások adómentesek-e (Szja tv. 1. sz melléklete), vagy a juttatást adókötelezettségek terhelik.

A b) változat esetében azonban sokszor észre sem vesszük, hogy kiküldetésről van szó, mivel a könyvelő csak költség számlákat lát. E körben vajon a számlák milyen típusú költségként könyvelendők? Ezek az ún. management típusú szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlák. Nemzetközi cégcsoportoknál jellemző ma az a gyakorlat, hogy a felsővezetőket ideiglenesen helyezik Magyarországra. Eredeti szerződésüket, mely a külföldi anyavállalattal, esetlegesen egy társ vállalattal köttetett, csak kiegészítik, és máris ellátják a magyar leányvállalat ügyvezetői feladatit a következő 1-2 évben. Lehet, hogy a külföldi ügyvezető személyesen csak ritkán jelenik meg a magyar cég székhelyén, csak telefonon, vagy e-mailen tartjuk vele a kapcsolatot, de az is lehet, hogy minden munkanap a szomszédos irodában dolgozik, jogilag mégsem áll alkalmazásban a magyar cégnél. A magyar leányvállalat az anyavállalattól kap egy management számlát, és ha nem figyelünk, sajnos sok hibát követhetünk el a könyvelés, valamint az adózás során.

A management számlát lekönyveljük a T: 528* – K: 458* számlákra. De mit kell tennünk, ha a számlán tételesen, nevesítve nem csak a külföldi magánszemély bérét és járulékait, hanem további költségeket is feltüntetnek? Ezen költségek lehetnek: céges autó, telefon, egészségügyi juttatás, lakásbérlet és még lehetne sorolni. Nagyon fontos, hogy ne a megszokottak szerint járjunk el, ha a számlán nevesítve szerepelnek ezek a költségek. Ráadásul nem is csak az szja és eho terheket kell szem előtt tartani, hanem az általános forgalmi adót is. Céges autó esetében például tudnunk kell, hogy mekkora mértékben használták azt a vállalat bevételszerző tevékenységével kapcsolatosan (Áfa tv. 120. §), lízingelt, bérelt jármű esetén az útnyilvántartás is hasznos lehet. A telefon esetében korlátozások vannak (Áfa tv. 124.§.), míg néhány költségek esetében már áfa levonási tilalom is felmerülhet.

Összegezve, bármelyen típusú kiküldetésről legyen is szó, minden esetben törekedjünk a lehető legtöbb szükséges információ beszerzésére, a könyvelési és az adózási kérdések megfelelő rendezése érdekében.

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek a kiküldéssel kapcsolatos törvények, szerződéstípusok, engedélyek, bejelentési kötelezettségek, akkor jelentkezz Külföldi kiküldöttek a gyakorlatban – munkajog, szja, tb, számvitel címmel 2018. április 24-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásunkra, ahol személyesen is át tudjuk beszélni felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!