Korai fázisú vállalkozások támogatása

2017-től új társasági adóalap-kedvezmény vehető igénybe

Mint az többek számára már jól ismert, 2017-től új típusú társasági adóalap-kedvezmény vehető igénybe a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés, illetve annak növekménye alapján (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.)7. § (1) bekezdés m) pont).

Talán kijelenthetjük, hogy némi késéssel, de a Magyar Közlöny 181. számában végre megjelent a Kormány Tao tv. törvény felhatalmazása alapján elfogadott 331/2017. (XI. 9.) Kormányrendelete a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól.

Nézzük elsőként, mely társaság minősülhet korai fázisú vállalkozásnak (Tao tv. 4. § 30. pont). Korai fázisú vállalkozás a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett jogi személy, feltéve, hogy megfelel a nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak – ehhez kapunk tehát végre háttérjogszabályt a fentiek szerint.  A nyilvántartásba vétel mellett feltétel még, hogy a korai fázisú vállalkozásban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a kedvezmény adózó általi igénybevételének adóéveiben eléri vagy meghaladja a két főt. (Az év első felében még feltétel volt, hogy legalább egy fő a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény szerinti kutató-fejlesztőnek minősüljön, de ez a rendelkezés időközben hatályon kívül került).

További feltétel, hogy a korai fázisú vállalkozás nem minősülhet az adózó kapcsolt vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben. Szintén fontos, hogy az adózó olyan korai fázisú vállalkozásban szerezhet részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem az adózó, sem a jogelődje vagy az adózó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja.

Végül, de nem utolsósorban szükségünk lesz egy igazolásra (az adóbevallás benyújtásáig), melyet a korai fázisú vállalkozások nyilvántartását végző szerv állít ki, amely tartalmazza a befektető regisztrációs számát és nyilvántartásba vételi dátumát, továbbá a korai fázisú vállalkozás regisztrációs számát és nyilvántartásba vételi dátumát is.

Lássuk ezután, miről is szól konkrétan a rendelet. Az abban foglaltak alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala fogja a  korai fázisú vállalkozásokról és a  korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásokról a hatósági nyilvántartást vezetni.

A nyilvántartás tartalmazza:

  • a nyilvántartási számot, a nyilvántartásba vétel dátumát,
  • a kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát,
  • a  korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként történt nyilvántartásba vétel tényét, valamint
  • a rendelet szerinti nyilatkozat benyújtásának tényét.

Korai fázisú vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét, amelyet a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül alapítottak, és a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot, illetve a  Tao törvény 4. § 16/a. pontja szerinti foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, legfeljebb húsz fő (a Tao tv. csak a minimális, kétfős létszámot írja elő).

A nyilvántartásba vétel további feltétele, hogy a vállalkozás kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem eszközölt, nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban, illetve amelynek a  tevékenysége a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (Innov tv.) 3. § 6. pontja szerinti innováció feltételeinek megfelel. Ezen kívül a társaságnak a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nem lehet állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.

Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét, amelynek a  nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami, vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása, és amely a  nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelöli, hogy milyen gazdasági ágazatba szándékozik befektetni, továbbá nem szándékozik befektetni olyan korai fázisú vállalkozásba, amely a rendelet 6. § (2)  bekezdésében felsorolt ágazatokban végez tevékenységet és a 6. § (3) bekezdésében felsorolt ágazatokban végez főtevékenységeként tevékenységet. A nyilvántartásba vétel további feltétele, hogy olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás, sem a jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (azaz részvényese, üzletrész-tulajdonosa).

A korai fázisú vállalkozás és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás – elektronikus úton – kizárólag az erre a célra rendszeresített kérelem benyújtásával kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataltól a nyilvántartásba vételt. Az  elektronikus ügyintézés lehetősége a  Hivatal internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren vagy az egységes személyre szabott ügyintézési felületen érhető el.  Az elektronikus vagy papír alapon benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, székhelyét, a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, adószámát, cégjegyzékszámát, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy korai fázisú vállalkozásként vagy korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként kéri-e a  nyilvántartásba vételt, valamint nem elektronikus úton történő írásbeli kapcsolattartás esetén a  kérelmező képviselőjének aláírását, elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az elektronikus űrlap hitelesítését.

A korai fázisú vállalkozás képviselője a fentieken túl arról is nyilatkozik, hogy a korai fázisú vállalkozás nem végez a jogszabályban meghatározott nem támogatott tevékenységet.

A  nyilvántartásba vételt követően minden év február 15. napjáig a  nyilvántartás időtartama alatt a  korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás a rendelet mellékletében foglalt nyilatkozatot küldi a Hivatal részére.

A nyilvántartásba vett vállalkozás bármikor kérhetinyilvántartásból történő törlését. A  nyilvántartásból történő törlés iránti kérelmet az erre rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani elektronikus úton, amelyben meg kell jelölni a  nyilvántartásba vételt elrendelő határozat számát, a  kérelmező nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát, valamint a  nyilvántartásba vett vállalkozás nyilatkozatát a  nyilvántartásból történő törlés iránt.

A rendelet szerint a kérelmek 2017. december 9-től nyújthatók be, ugyanakkor az a kérelmező is jogosult nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményezni, akinél legkorábban 2017. január 1-jén már fennálltak a rendeletben meghatározott feltételek.

* * *

A PENTA  UNIÓ  Zrt. szervezésében 2018. április  24-én megrendezésre kerülő Új és megújuló adó- és adóalap kedvezmények a társasági adó rendszerében című előadásomon egy kicsit más vizekre evezünk. A konferencia fő témája, – melyre 2018. március 24-ig kedvezményesen jelentkezhetsz– a társasági adó rendszerében igénybe vehető adókedvezmények. Jelentkezz még ma, hiszen a szabad helyek száma korlátozott.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM