Kedvező változásokat hoz az új esztendő…

Csökkenő szocho, bővülő kata adóalanyi kör...

Még 2016 novemberében megállapodás született a minimálbér, a garantált bérminimum és a reálbérek emeléséről. Ennek fejében a munkáltatók ígéretet kaptak a bérterhek csökkentésére. 2018. évtől a havi 127.500 forintos minimálbér havi 138.000 forintra, a garantált bérminimum pedig 161.000 forintról 180.500 forintra tovább emelkedik. Erre tekintettel az eredetileg 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó 2017. évben 22 százalékra csökkent, 2018. január 1-jétől pedig már csak 20 százalék lett volna, amelyből végül 19,5 százalék lesz, de az adócsökkentés ezzel nem ért véget…

A szociális hozzájárulási adó csökkentésének feltételei

Az Országgyűlés ugyanis elfogadta a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvényt, amelynek következtében a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-jétől már csak 19,5 százalékos mértékű lesz. Ennek az az indoka, hogy a kormány vállalta, ha 2017-ben a bruttó bér növekedése eléri a 11 százalékot, további 0,5 százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó kulcsa, tehát már 2018-ban a meghirdetett 20 százalék helyett csak 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót kell fizetni. Ez a feltétel tehát teljesült. Az is szerepel a hosszú távú tervekben, miszerint 2019-től négy éven keresztül további 2 – 2 százalékponttal csökken az adó mértéke, ha 6 százalékot elér a bérnövekedés.

A szociális hozzájárulási adó csökkentésével párhuzamosan 2018. január 1-jétől az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa is csökken 19,5 százalékra.

E változásokkal összefüggésen módosult a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.), amely a főállású kisadózók ellátási (társadalombiztosítási ellátások, álláskeresési ellátások) alapját érinti. Az ellátások havi alapja 2018. január 1-jétől a havi 50.000 forintos tételes adó fizetése esetén 94.400 forint, a magasabb összegű (75.000 forintos) tételes adó fizetése esetén 158.400 forint.

Az állami adóhatóság a kisadózó vállalkozásokat terhelő bejelentések adattartalma alapján adatot szolgáltat az egészség és nyugdíjbiztosítási szervek felé a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának időtartamáról és az ellátások alapjáról.

Az ügyvédi iroda is lehet KATA adóalany

És ha már a KATA-nál tartunk! A 2017. évi CLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt 2018. január 1-jei hatállyal úgy módosította, miszerint KATA adóalany lehet az ügyvédi iroda is.

Eddig a kisadózó vállalkozások alanya csak

– az egyéni vállalkozó,
– az egyéni cég,
– a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
– a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság lehetett.

2018. január 1-jétől ez a kör kibővül az ügyvédi irodákkal. De vajon milyen ügyvédi irodáról van most szó? A KATA törvény alkalmazásában egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény (Szja tv.) szerinti egyéni vállalkozó. Azért is fontos tisztázni, milyen ügyvédi irodáról is van itt szó, mert az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó fogalma nem teljesen egyezik meg a társadalombiztosítási szabályok [a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)] szerinti egyéni vállalkozói fogalommal.

Egyéni vállalkozó
Tbj. szabályai szerint [4. § b. pont] Szja tv. szabályai szerint [3. § 17. pont]

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy.

 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki

  • az ingatlan-bérbeadási,
  • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében.
A szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségügyi vállalkozó).

A közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja).

Az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja).

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény hatálya alá tartozó ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: ügyvéd). Az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében.
Az egyéni szabadalmi ügyvivő. Az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja).
A nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző. A szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében.
A nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó.

Az úgynevezett „egyéni ügyvéd”, aki társadalombiztosítási szempontból is egyéni vállalkozónak minősül, eddig is lehetett KATA adóalany. Most a kisadózói kört az olyan ügyvédi irodákkal bővítették ki, amelyben több jogász ügyvédkedik egyszerre, vagyis azokkal az ügyvédi irodákkal, akik társadalombiztosítási szempontból társas vállalkozásnak, ügyvéd tagjai pedig társas vállalkozónak minősülnek!

De fentiekből juthatunk egy másik következtetésekre is, például egy tanyagondnok falugondnok, magángyógyszerész – bár a Tbj. szerint egyéni vállalkozó – nem választhatja a KATA adóalanyiságot, mert az Szja tv. szerint nem tartoznak bele az egyéni vállalkozói körbe.

* * *

Találkozzunk idén is az Adóegyetemen! Értesülj első kézből a 2018. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseidet személyesen! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2018

10 konferencia teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2018 helyszíne és időpontja 2017-ben:
Budapest III. – 2018. január 9.- január 10.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!