Kapcsolt vállalkozások azonosítása és adókötelezettségei – 1. rész

Kapcsolt vállalkozások adózási feladatai, kockázatok és lehetőségek 2021.

kapcsolt

Jelen cikksorozat első részében táblázatos formában mutatjuk be a kapcsolt vállalkozásokat érintő főbb transzferázással kapcsolatos és egyéb témájú adókötelezettségeket, valamint azok jogkövetkezményeit.

Transzferárazással kapcsolatos kötelezettségek

KÖTELEZETTSÉG

 

KISZABHATÓ BÍRSÁGOK, KÖVETKEZMÉNYEK

Kapcsolt vállalkozás bejelentése NAV felé

(első szerződéskötést követő 15 napon belül, kapcsolt viszony megszűnését követő 15 napon belül)

Elmulasztott bejelentésenként:

500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság

Szokásos piaci ár elv betartása kapcsolt vállalkozások közötti együttműködések során

(szokásos piaci ártól eltérő ár alkalmazása esetén adóalap-módosítási kötelezettség, pl. társasági adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója, áfa, stb.)

Tranzakciók: termék, szolgáltatás, kölcsön, apport, stb.

 

>  Adóalap módosítás elmulasztása miatt mulasztási bírság, adóhiány (szokásos piaci ár és alkalmazott ár különbözete)

Adóhiány 50%-áig / 200%-áig terjedő adóbírság

>  Jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat

Transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség

(középvállalati méretet elérő cégcsoportok esetén, tranzakciónként és évente el kell készíteni a 32/2017. NGM rendeletben foglaltak szerint)

Helyi dokumentum: tranzakciók árképzésének bizonyítása

Fődokumentum: vállalatcsoport bemutatása (tevékenység, értéklánc, tagok értékteremtéshez való hozzájárulása, főbb csoporton belüli szolgáltatások, pénzügyi tevékenységek, immateriális javakat érintő együttműködések, stb.)

Minden érintett társaságra vonatkozóan évente:

2.000.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság (első mulasztás esetén)

>  4.000.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság (ismételt mulasztás esetén)

>  8.000.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság (további ismételt mulasztás esetén)

Country-by-Country report (országonkénti jelentéstétel)

750 millió EUR konszolidált bevételt elérő vállalatcsoportnál.

A vállalatcsoportba tartozó minden vállalkozásnál az üzleti év utolsó napjáig a kötelezettség fennállását be kell jelenteni a NAV felé. A CBCR-t a végső anyavállalat köteles elkészíteni és benyújtani a NAV részére fő szabály szerint.

Minden érintett társaságra vonatkozóan:

 

elmaradt bejelentés: 20.000.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság

 

elmaradt jelentéstétel: 20.000.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság

Egyéb adóügyi kötelezettségek[1]

 KÖTELEZETTSÉG

 

KISZABHATÓ BÍRSÁGOK, KÖVETKEZMÉNYEK
Általános forgalmi adó (ÁFA)

Nem független felek között a szokásos piaci ár elvétől eltérő ár alkalmazása esetén ÁFA fizetése a piaci ár alapján.

Adóhiány (szokásos piaci ár és alkalmazott ár különbözetére vetített ÁFA), bevallás elmulasztása miatt mulasztási bírság

Adóhiány 50%-áig / 200%-áig terjedő adóbírság

 >  Jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat

 Kisvállalati adó (KIVA)

Az adóalanyiság választásánál a kapcsolt vállalkozások létszám és árbevétel adatait összevontan kell figyelembe venni az értékhatárok meghatározása során.

 

Kapcsolt vállalkozással történő együttműködés során piaci ártól eltérő ár alkalmazása esetén adóalap növelő tétel alkalmazása szükséges.

>  Helytelen adózási mód választása miatt eredeti állapot helyreállítása és annak megfelelő adózás, mulasztási bírság

Adóhiány 50%-áig / 200%-áig terjedő adóbírság

>  Jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

KATA alany (egyéni vállalkozás, betéti társaság), ha kapcsolt vállalkozásnak (belföldi, külföldi) számláz, akkor fő szabály szerint

·         belföldi számlabefogadó 40%-os adót fizet,

·         külföldi számlabefogadó esetén 40%-os adót fizet a KATA alany.

>  40%-os adó bevallásának és megfizetésének elmulasztása miatt mulasztási bírság, és adóhiány (szokásos piaci ár és alkalmazott ár különbözete)

Adóhiány 50%-áig / 200%-áig terjedő adóbírság

>  Jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat

A kötelezettségek teljesítése elévülési időn belül (általában 5 + 1 év) a múltra visszamenőleg vizsgálható.

Önellenőrzés esetén az adóhiány megfizetése mellett önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettség áll fenn. Adóellenőrzés során történő hibafeltárás esetén az adóhiány megfizetése mellett általában az adóhiány 50%-áig (vagy bizonyos esetekben 200%-áig) terjedő adóbírság is kiszabható, emellett késedelmi pótlék fizetési kötelezettség is fennáll (ami az önellenőrzési pótlék kétszerese).

Ha a hibával, mulasztással két magyar illetőségű entitás érintett, a mulasztási bírságok és egyéb jogkövetkezmények mindkét társaságot érinthetik (pl. bejelentési kötelezettségek elmulasztása, stb.)

[1] Nem teljes körű a felsorolás.

* * *

Jelentkezz 2021. október 22-én megrendezésre kerülő Kapcsolt vállalkozások adózási feladatai, kockázatok és lehetőségek 2021. – TANTERMI és ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS című kreditpontos konferenciámra, melynek célja a kapcsolt vállalkozások adózási feladatait érintő legfontosabb kötelezettségekre történő figyelem felhívása tömören, összefoglaló jelleggel.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!