Civil szervezetek megszűnése, megszüntetése

Egyesületek, alapítványok átadásának, illetve végelszámolásának lehetősége

civil

Civil szervezetek esetén is sokszor – sajnos egyre többször – szembe találjuk magunkat olyan helyzetekkel, amikor a működés már nem fenntartható, vagy egyszerűen csak maga a cél megvalósítása lehetetlenült el,  vagy rohanó világunkban vált éppen feleslegessé. Jelen cikkemben a két leggyakoribb eljárást, a civil szervezetek végelszámolásának és esetleges átadásának problémakörét dolgozzuk fel!

Még a megszűnés szabályainak áttekintése előtt tisztázzunk valamit: egyre többször hallom, eladnám az egyesületet, alapítványt. Véleményem szerint ez nem egészen így működik, hiszen itt nincs a klasszikus értelemben vett üzletrész, melyet kedvünk szerint adhatunk-vehetünk, hiszen egy civil már életre hívásakor sem erről szól, vagy erről kellene szóljon. Ennek ellenére életszerű lehet, hogy egy-egy civil szervezet esetén pl. az alapító helyett új alapító kerüljön az okiratokba, ám véleményem szerint ezt kizárólag anyagiaktól mentesen lehet és szabad megvalósítani. 

Bár ez nem klasszikus megszűnés, ejtsünk róla néhány szót, hiszen sokszor jó, ha egy-egy szervezet fennmarad, annak ellenére, hogy az őt létrehozók már nem kívánnak, vagy nem tudnak vele a továbbiakban foglalkozni.

Főszabály szerint egy civil szervezet alapcélja nem változtatható meg, ugyanakkor részleges átjárás lehetséges. Egy kosárlabda egyesületből – révén alapcélja tulajdonképpen a sport – lehet futball egyesületet csinálni, ugyanakkor egy kosárlabda egyesületből nem lehet színjátszó egyletet létrehozni, hiszen az teljesen más irányultságot, vonalat követ, teljesen más jogi környezet vonatkozik rá, mint egy sportegyesületre.

Amikor a megszűnés vagy átadás gondolata egy civil szervezet vezetőségében megfogalmazódik, először is saját háza táján célszerű alaposan körbenézni. Itt is, mint életünk szinte minden fontos aspektusánál, az alapító okirat, alapszabály áttekintésével kezdődik minden. Meg kell vizsgálni, tartalmaz-e bármilyen rendelkezést, esetleg feltételt átadás, vagy megszűnés esetére. Ha van idevágó passzus, akkor annak mentén kell ezt a folyamatot is elkezdenünk, esetlegesen szükségessé válhat akár egy megszűnést megelőző alapító okirat, alapszabály módosítás is. 

Ha a megszűnés mellett dönt a civil szervezet, javaslom, hogy még a megszűnésről hozott döntést megelőzően – az alapító okirat, alapszabály áttekintésén túl –  minden szervezet alaposan vizsgálja felül gazdálkodását!:

  1. van-e az alapító okiratban, alapszabályban bármilyen szabályozás arra nézve, megszűnés esetén mi történik a vagyonnal
  2. van-e létrehozott származtatott jogi személye, intézménye
  3. van-e cégben üzletrésze
  4. van-e “maradék” vagyon, és ha igen akkor az miből is áll össze,
  5. van-e bármilyen futó támogatása (amivel még nem számolt el, aminek fenntartási időszaka van stb.)

Első és legfontosabb a fenti kérdéseket tisztázni, mert ez a későbbiekben – a megszűnés során – komoly gondokat is okozhat. Ha a fenti kérdéseket áttekintette a szervezet, akkor a következő lépés a megszűnés formájának a meghatározása. Végelszámolásnak helye ugyanis akkor és csak akkor van, ha a szervezetnek semmilyen irányban nincs rendezetlen jogi ügye és/vagy tartozása. Ha végelszámolásnak helye van, akkor –függően a szervezeti formától – a döntésre jogosult testület összehívását kell kezdeményezni, és döntés kell szülessék a végelszámolás megkezdéséről, és annak egyes szabályairól (pl. végelszámoló személye stb.). Ha ez megtörtént, akkor az okirat csatolása mellett az illetékes törvényszék felé a megfelelő nyomtatványon jelezni kell a végelszámolás megkezdésének tényét, és megvárni ezen tény nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozatot. Ezzel egy időben át kell gondolni az egyéb jogi és adóbevallási kötelmeket is. Felhívom a figyelmet, hogy a egyszerűsített végelszámolásnak civil szervezet esetében nincsen helye, csak a normál eljárás folytatható le. 

Ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a civil szervezet végelszámolás alatt áll. A végelszámoló továbbá évente tájékoztatót készít a döntéshozó szerv és a bíróság részére, amelyben bemutatja a végelszámolás alatt álló civil szervezet helyzetét, annak okát, hogy az eljárás befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást ad az eljárás befejezésének várható időpontjáról is. A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni.

A végelszámolás befejezését követően a végelszámolónak kell gondoskodnia a szervezet iratanyagának elhelyezéséről. Természetesen akár ő is gondoskodhat ezek őrzéséről. Amennyiben a végelszámolási eljárás alatt mégis a továbbműködés mellett dönt a szervezet, akkor lehetőség van a működés folytatására annak bejelentése mellett, mely bejelentési egészen a törlési kérelem benyújtásáig érvényesen megtehető.

Amennyiben a végelszámolási eljárás fennakadás nélkül lezajlott, akkor a szervezet a törlését egy nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem előterjesztésével kezdeményezheti A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és – a civil szervezetnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt – a döntéshozó szerv elé terjeszti jóváhagyásra a beszámolót, vagyonfelosztási javaslatot, és a hozzá kapcsolódó bevallásokat! A fennmaradó vagyon felosztásra a törvényszék által jóváhagyott vagyonfelosztási terv szerint kell sor kerüljön. 

* * *

Természetesen jelen cikkemben megfogalmazottak csak egy szeletét fedik le a civil szervezetek megszűnési eseteinek, ha többet szeretnél megtudni erről, a buktatókról és lehetőségekről, hogy mire figyeljetek ilyen esetben, akkor szeretettel várlak az esedékes nyílt klubnapunkon, ahol most ez a téma kerül terítékre! >> 2022.05.05. ÁSZ ellenőrzések a hatóság szemével, valamint a civil szervezetek megszűnése, megszüntetése – ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!