Az „őszi adócsomag” társadalombiztosítást érintő kérdései

Kellemes meglepetések várhatók jövőre...

Az Országgyűlés tárgysorozatba vette az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12741. számú törvényjavaslatot. Mai írásunkban az „őszi adócsomag” társadalombiztosítást érintő kérdéseit gyűjtöttük össze.

Ebben szerepel, miszerint a kisadózó vállalkozások tételes adójában 6 millió forintról 12 millió forintra nő az a bevételi értékhatár, ameddig az adózó a tételes adózási módot választhatja. 24 hónapról 12 hónapra csökken az az időtartam, amelynek elteltével ismét választható lesz ez a fajta adóalanyiság. Nem minősül továbbá főállású kisadózónak a vállalkozó, ha egyidejűleg nevelőszülői jogviszonyban is áll.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás tekintetében a javaslat lehetővé teszi, hogy az adóévben nyugdíjassá váló magánszemély személyi jövedelemadó bevallásában jogszerűen visszaigényelhesse az ekho nyugdíjjáruléknak minősülő részének megfelelő különbözetet. Azokban az esetekben ugyanis, amikor a magánszemély az év első felében vonul nyugdíjba (az adott évben több mint 183 napra részesül nyugdíjban), az Ekho tv. szabályai szerint minden ekho-val adózó jövedelmére (az aktív időszakban szerzettre is) az alacsonyabb (15 % helyett 11,1%-os) közteher mértéket alkalmazhatja, vagyis a megfizetett különbözet visszajár számára. A hatályos törvény azonban nem tartalmaz olyan szabályt, amely alapján az adóhatóság a visszautalást jogszerűen teljesíthetné.

A jövőben két kulcsos lesz csupán az egészségügyi hozzájárulás rendszere: megszűnik a kamatjövedelmeket, valamint a tartós befektetésből származó jövedelem lekötési hozamát terhelő 6%-os mértékű közteher.

Az alábbiakban a társadalombiztosítással [a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)] összefüggő legfontosabb szabályokat tárgyaljuk, annak előrebocsátásával, hogy ezek véglegesnek még nem tekinthetők:

  1. A rendvédelmi, illetve a honvédelmi életpálya modell részeként bevezetésre kerül a rendvédelmi, illetőleg honvédelmi egészségkárosodási járadék és kereset-kiegészítés. A társadalombiztosítási szabályok e tekintetben sokféle módosítást tartalmaznak. Az új ellátást folyósító szerv társadalombiztosítási szempontból foglalkoztatónak minősül. A rendvédelmi, illetve honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülők egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (és mint a nemzeti kockázatközösség tagjai, utánuk az állam fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot).
  1. A biztosított főállású egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozó esetében jelenleg problémát jelenthet annak a helyzetnek a kezelése, amikor a magánszemély tévesen nyilatkozott a magasabb összegű járulékalap összegéről, tekintettel arra, hogy a november hónapról adott járulékbevallás időpontjában jellemzően még nem is ismert a minimálbér összege. Ennek megoldásában segíthet az, ha az eva alany egyéni vállalkozó a jövőben tárgyév első járulékbevallásában teheti meg a magasabb járulékalap választására vonatkozó nyilatkozatát.
  1. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot a reá vonatkozó járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozhat az állami adóhatóságnak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakra szól. A nyilatkozat az Art. szerinti végrehajtható okiratnak minősül. Ettől eltérően az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben első ízben benyújtott járulékbevallásban nyilatkozhat magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség első napjától az adóévre szól és az Art. szerint szintén végrehajtható okiratnak minősül.
  1. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho tv.) által szabályozott hozzájárulás két kulcsosra változik, csak 27 és 14 százalékos hozzájárulási mérték marad. Ezt úgy érik el, hogy változatlanul marad a fő szabályként a kifizetőt terhelő 27 százalékos hozzájárulás és marad a magánszemélyek bizonyos tőkejövedelmeit terhelő (például osztalék, bérleti díj) 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás (változatlan felső határ mellett), de január 1-jétől megszűnik a kamatjövedelmeket és tartós befektetésből származó jövedelem lekötési hozamát terhelő (TBSZ) 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége. Ezzel egyidejűleg a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százalékáról a 14 százalékára csökken, egyidejűleg a törvényjavaslat megszünteti a fizető vendéglátó tevékenységet végzők tételes átalányadóját választó magánszemélyek 20 százalékos egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségét.
  1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) módosítása alapján a jövőben az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság ellenőrizhetősége érdekében az iskolaszövetkezet is köteles lesz az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül a munkavállaló iskolaszövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját.

* * *

Értesülj első kézből a 2017. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2017

A konferenciasorozat 11 helyszínének teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2017 helyszínei és időpontjai:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!