Az éves költségvetési beszámoló 15. számú űrlap kitöltésének buktatói

Mire kell figyelni az éves költségvetési beszámoló immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatásának kitöltésekor?

kimutatás

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az éves költségvetési beszámoló 15. számú kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlapjának kitöltése gyakran pontatlan, a kimutatás hibákat tartalmaz. A cikk a tipikus hibákra és azok gyorstesztekkel történő kiszűrésére mutat rá.

A költségvetési beszámoló 15. űrlapjának szerepe

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 29. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását. Erre szolgál az éves költségvetési beszámoló 15. számú kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról űrlapja (más néven befektetési tükör), aminek tartalmát az Áhsz. 8. számú melléklete tartalmazza.

A befektetési tükör az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának mozgás táblája, ami információt szolgáltat arról, hogy a mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök milyen gazdasági események hatására változtak az előző évről a tárgyévre. Elemzési célokat is szolgál, mivel bemutatja, hogy a befektetett eszközök ezen csoportjának változása milyen tényezők hatására következett be.

Az űrlap felépítése itt érhető el.

Mire kell figyelni az űrlap kitöltése során?

Az űrlap kitöltése gyakran pontatlan, hibás. Az összeállítást követően a főkönyvi kivonat adatai alapján, és más űrlapokkal történő összevetések során a leggyakoribb hibák orvosolhatók. Tekintsük át a problémásabb adatok ellenőrzésének módját. 

A beszerzések, létesítések ellenőrzése esetén az Áhsz. szerinti bekerülési érték meghatározásból kell kiindulni. Az Áhsz. 16. §-ban leírtak alapján a vásárolt immateriális javak, vásárolt, vagy idegen kivitelező által végzett beruházások és idegen kivitelező által végzett felújítások bekerülési értéke az érintett rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár.

A főkönyvi kivonat adatai alapján a beszerzések ellenőrzésénél azt kell vizsgálni, hogy az érintett nyilvántartási számlán mennyivel változott a végleges kötelezettségvállalások értéke. Ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy az érintett rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlához tartozó végleges kötelezettségvállalások záró egyenlegéből levonjuk azok nyitó egyenlegét. Ideális esetben megkapjuk azt az értéket, ami 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások sor Immateriális javak és Beruházások és felújítások oszlopában szerepel, vagy a 03 Nem aktivált felújítások sor Beruházások és felújítások oszlopában szerepel. Eltérés abban az esetben lehetséges, ha beszerzéshez, idegen kivitelezéshez kapcsolódó devizás kötelezettség kiegyenlítésének esetén keletkezett realizált árfolyam nyereség, vagy ha a devizás kötelezettség fordulónapi értékelése során nem realizált árfolyam különbözet került elszámolásra. Ezekben az esetekben a végleges kötelezettségvállalás értéke módosul, de a bekerülési értéket nem befolyásolja. Beruházások, felújítások saját kivitelezésének értékéből adódhat még eltérés (aktivált saját teljesítmények értéke). Az immateriális javaknál a saját előállítás egyéb növekedésként jelenik meg.

Immateriális javak esetében a következőképpen néz ki az egyeztetés (K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése rovat):

A főkönyvi kivonat 05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére nyilvántartási számlának a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával és a 0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási ellenszámlával szembeni záró egyenlegének az összege – a 05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére nyilvántartási számlának a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával és a 0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szembeni nyitó egyenlegek összege = 15. űrlap 02. sor 03. oszlopában szereplő adat.

Gyakori hiba, hogy a végleges kötelezettségvállalások záró értéke, vagy a beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó értéke, vagy az immateriális jószág beszerzése is beruházásként kerül kimutatásra.

Az értékesítéssel kapcsolatosan az vizsgálható, hogyha a főkönyvi kivonatban a tárgyidőszakban immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésével kapcsolatos bevételi rovatok nyilvántartási számláin keletkezett követelés, akkor a 09 Értékesítés soron is kell szerepelnie adatnak.

Az ingatlanok esetében a következőképpen néz ki az egyeztetés (B52. Ingatlanok értékesítése rovat):

A főkönyvi kivonat 09522. Követelés ingatlanok értékesítéséből nyilvántartási számlának a 0041. Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával és 0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával szembeni záró egyenlegek összege – a 09522. Követelés ingatlanok értékesítéséből nyilvántartási számlának a 0041. Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával és a 0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával szembeni nyitó egyenlegek összege > 0, akkor 15. űrlap 09. sor 4. oszlopában szereplő adat is >0.

A beruházások, felújítások aktiválásával kapcsolatosan, azt lehet megvizsgálni, hogy a 13 Egyéb csökkenés sor Beruházások és felújítások oszlopában szereplő összeg legalább akkora legyen, mint a 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték sor Összesen oszlopában szereplő összeg.

A mérleghez kapcsolódó egyeztetési pont, itt arra kell figyelni, hogy a 25 Eszközök nettó értéke sorban szereplő értékek legyenek összhangban a mérlegsorok tárgyidőszaki értékeivel. Ez az egyezőség abban az esetben is fennállhat, ha a kimutatásban hibát tártunk fel. Például a beszerzés értéke nem egyezik a főkönyvi kivonatból levezethető értékkel, de a mérleggel az egyezőség fennáll, ebben az esetben 13 Egyéb csökkenés sor Beruházások és felújítások oszlopában történhetett a korrigálás.

Természetesen a bizonylatok, analitikus nyilvántartások alapján a befektetési tükörben szereplő többi adat helyessége is ellenőrizhető, de ezek a gyorstesztek is már csökkentik a téves adatok közlésének kockázatát.

***

Szeretnél jobban eligazodni az államháztartás szabályozási és belső kontrollokkal összefüggő feladatok módosításának időszerű feladataival a 2023. év vonatkozásában? Szeretnél biztos tudást szerezni az államháztartási számvitel 2023. évi aktuális kérdéseiről?

Erre kínál megoldást a PENTA UNIÓ Zrt. “Az államháztartási szabályozás és számvitel aktuális kérdései, belső kontrollrendszer, Kincstári adatszolgáltatás” konferencia. Várunk Téged is!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!