Amit a társasági adófelajánlás intézményéről tudni érdemes

A lehetőséggel 20215. január 1. óta élhetünk

társasági

A társasági adó felajánlása, másképpen az adóról való rendelkezés 2021. évben is elérhető az adózók számára, ezzel a lehetőséggel már több éve, 2015. január 1. óta élhetünk.

Ha az adózó a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben biztosított lehetőségével élve, akár az adóévi adóelőlegből, akár az adó meghatározott részéből kedvezményezett célra történő felajánlást tesz, akkor a felajánlás kedvezményezettek részére történő eljuttatását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja teljesíteni. Ennek folyományaként az adózót a felajánlott összegre tekintettel jóváírás is megilleti, amit a NAV – társasági adónemet – csökkentő tételként vezet át az adózó adófolyószámláján.

A jogszabály meghatározza azt is, hogy milyen kedvezményezett célokra tehető meg a felajánlás, ezek az alábbi kettőre szűkültek nemrégiben:

 • filmalkotás támogatása, illetve
 • a látványcsapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda sportágban működő sportszervezetek) támogatása.

A kedvezményezett célok nem meglepő módon megegyeznek azokkal a támogatási célokkal, amelyek alapján adókedvezmény is igénybe vehető. A társasági adó felajánlható bármely kedvezményezett célra, továbbá megosztva is lehetőség van rendelkezni róla.

Egy viszonylag új rendelkezéssel, kiegészítéssel is érdemes megismerkedni: 2020. november 27-től új jogcímmel bővült a látványcsapatsportok támogatásának rendszere, ugyanis – a Magyar Olimpiai Bizottságon kívül – a kedvezményezettnek a veszélyhelyzettel, az elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos közvetlenül felmerülő költségeire is adható támogatás, mely költségek támogathatósága 100 százalékos is lehet.

A felajánlás alapján teljesített átutaláshoz – főszabály szerint – az szükséges, hogy az adózónak, valamint a kedvezményezett szervezetnek az adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása ne haladja meg a százezer forintot.

A rendelkező nyilatkozatot, adóelőlegből történő felajánlás esetén elektronikus úton lehet előterjeszteni az adóhatóság részére és fontos, hogy ezen a nyilatkozaton az értéket forintban (és nem ezer forintban) kell feltüntetni, míg az (éves) adóból történő felajánlás a társasági adóbevallás keretében tehető meg.

Van néhány kiegészítő feltétel, aminek meg kell felelnünk – azaz a felajánlott összeg átutalását akkor teljesíti az adóhatóság, ha

 • a kedvezményezett célokhoz kapcsolódó igazolásokat az adóelőleg-nyilatkozat benyújtásáig, illetve az adó terhére történő felajánlások esetén az éves adóbevallás benyújtásáig kézhez kapja,
 • az adózó, valamint a felajánlás kedvezményezettjének az adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladja meg a százezer forintot,
 • az adózó a vonatkozó bevallását határidőben benyújtotta,
 • az adózó a bevallásában fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget esedékességig megfizette,
 • az adózó az éves adó terhére tett felajánlásával a teljes adóévi felajánlások összege nem haladja meg a társasági adóról szóló törvényben meghatározott 80 százalékos korlátot.

Amennyiben ezek a feltételek maradéktalanul teljesülnek, az adóhatóság az átutalást a havi, illetve a negyedéves adóelőleg fizetésre kötelezettek esetén, azok megfizetését követő 15 munkanapon belül, az éves adó terhére tett felajánlás esetén a bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül teljesíti.

Abban az esetben, ha az adózó az esedékességig nem fizette meg az adóelőleg vagy az éves társasági adó összegét, akkor a NAV az adófelajánlás teljesítését elutasítja. Az adóhatóság adózóbarát megközelítését láthatjuk igazolva ugyanakkor abban, hogy a kötelezettségek késedelmes teljesítése nem jár automatikusan a felajánlás végleges elutasításával, ugyanis az adózó az átutalás megtagadásáról szóló határozat átvételét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül nyújthat be külön kérelmet az illetékes adóhatóság részére. A külön kérelem alapján az adóhatóság akkor teljesíti a felajánlást, ha a fizetési késedelem időtartama nem haladja meg az esedékességtől számított 15 napot és az adózó a késedelmes összeget maradéktalanul megfizette. Ugyanakkor elutasításhoz vezethet a felajánlás teljesítése, ha az adózó az éves adóbevallását május 31-ét követően, azaz nem határidőben nyújtja be.

Az adójóváírás összege

 • az adóelőleg felajánlás esetén 7,5 százalék, azonban legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka, míg
 • az éves adó terhére tett felajánlás esetén 2,5 százalék, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka.

A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét követő második hónap első napja, amelyet az adóhatóság az adózó adószámláján csökkentő tételként mutat ki.

Miért előnyös ez a rendszer?

 • Nincs dupla finanszírozás, nem szükséges a támogatást külön átutalni, majd azt adókedvezményként érvényesíteni. A felajánlás az egyébként is átutalt adóelőleg, adó terhére tehető meg, mindössze egy egyszerű rendelkező nyilatkozat elektronikus úton történő kitöltésével.
 • A társaság eredménykimutatását a felajánlás adóévében semmilyen mértékben nem befolyásolja. A felajánlott összeg ugyanúgy társasági adófizetési kötelezettségként jelenik meg az eredménykimutatásban.
 • A fent bemutatott adóelőny, adójóváírás a következő év egyéb bevételei között számolandó el és az így realizált bevétel adómentes.

Érdemes így hát megfontolni, éljen-e az adott társaság az adófelajánlás biztosította lehetőségekkel, hiszen mint fentebb bemutatásra került, viszonylag egyszerű adminisztráció mellett adómentes adójóváírásra is szert tehet – a támogatási cél megvalósulása mellett.

* * *

Kiss Gábor 2021. április 13-án megrendezésre kerülő előadása során most ezeket a kedvezményes lehetőségeket mutatja be részletesen, gyakorlati példák segítségével. Várjuk kedvezményes jelentkezésed a konferenciára >> Adó- és adóalap kedvezmények valamint azok legfrissebb változásai a társasági adó rendszerében – ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!