Áfa alanyiság a tudtunkon kívül I. – Új közlekedési eszköz közösségi értékesítése

Hogyan válik adóalannyá egy magánszemély?

Sokan azt gondolják, hogy magánszemélyként nem kell foglalkozniuk az áfa törvénnyel, mert rájuk nem vonatkozik, hiszen ők „nem egyéni vállalkozók” és „cégük sincs”. Ez viszont tévedés, mert vannak olyan esetek, melyek magánszemélyként is áfa alanyiságot keletkeztetnek. Ez pedig bejelentkezési, adószám igénylési, bevallási, és egyéb kötelezettségeket von maga után.

Ebben a cikksorozatban szeretném körbejárni ezt a témát annak érdekében, hogy ne az adóhatóságtól kelljen utólag értesülnünk arról, hogy elmulasztottuk adóalanyi kötelezettségeinket.

Az áfa alanyiság és a gazdasági tevékenység fogalma

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 5. §-a alapján adóalanynak minősül az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Hogy mi a gazdasági tevékenység, az is kiderül a törvény szövegéből.

Általánosságban elmondható, hogy gazdasági tevékenység az, ha egy tevékenységet független formában (pl. nem munkaviszonyban), üzletszerűen, tartósan vagy rendszeresen folytatunk és célja vagy eredménye az ellenérték elérése. Emellett a törvény konkrétan is kiemel néhány esetet, amelyek a gazdasági tevékenység körébe tartoznak. Magánszemélyként több dolog – köztük az új közlekedési eszköz és az új ingatlan, építési telek sorozatjellegű értékesítése – is érinthet minket.

Most az új közlekedési eszközökkel foglalkozunk egy kicsit bővebben, a következő cikkben pedig az ingatlan és építési telek sorozatjellegű értékesítésének útvesztőit járjuk majd be.

Új közlekedési eszköz Közösségbe történő értékesítése

Egyik eset tehát, amely során adóalannyá válhat egy magánszemély az az, amikor belföldről a Közösség területére értékesít új közlekedési eszközt. Több kérdést kell ezzel kapcsolatban tisztáznunk.

Mi a Közösség területe?

Az Áfa tv. 1. számú melléklete konkrétan meghatározza, hogy mely területek tartoznak a Közösség területéhez, és melyek azok a területek, melyek például tagállami területek, de mégsem tekinthetők közösségi területnek. Mindenekelőtt fontos ez alapján is meghatározni, hogy vajon vonatkoznak-e ránk az itt leírt szabályok?

Mi minősül új közlekedési eszköznek?

A választ az Áfa tv. 259.§ 25. pontjában találjuk. Ez alapján új közlekedési eszköz:

  • szárazföldi eszköz esetén az a gépjármű, melynek hengerűrtartalma meghaladja a 48 cm3-t, vagy teljesítménye a 7,2 kilowattot feltéve, hogy az értékesítés teljesítésekor az első forgalomba helyezéstől számítva legfeljebb 6 hónap telt el, vagy az általa megtett távolságból legfeljebb 6000 kilométert tett meg;
  • vízi közlekedési eszköz esetén az a jármű (bizonyos kivételekkel), melynek hosszúsága nagyobb, mint 7,5 méter és az értékesítés teljesítésekor az első forgalomba helyezéstől számítva legfeljebb 3 hónap telt el, vagy az általa hajózott órákból legfeljebb 100 órát hajózott;
  • légi közlekedési eszköz esetében az a jármű, amelynek teljes felszállási tömege meghaladja az 1550 kilogrammot feltéve, hogy az értékesítés teljesítésekor az első forgalomba helyezéstől számítva legfeljebb 3 hónap telt el, vagy az általa repült órákból legfeljebb 40 órát repült; (kivéve azt a járművet, amelyet kizárólag vagy túlnyomó részben nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban részt vevő vállalkozás használ).

Ki szállíthatja el a közlekedési eszközt?

Az Áfa tv. alapján akár az eladó, akár a vevő, sőt, az ő megbízásukból más is feladhatja küldeményként vagy elszállíthatja az eszközt a Közösség területére. Mindemellett az is szállításnak minősül, ha a jármű „saját lábon” megy át a másik tagállam területére.

Mit kell tennünk, amikor új közlekedési eszközt értékesítünk?

Ha a fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy új közlekedési eszköznek minősül az általunk értékesíteni kívánt jármű, akkor az adóhatóságtól a T101-es nyomtatványon közösségi adószámot kell igényelnünk, melyben jelöljük e jogcímet.

Adószámmal a birtokunkban számlatömböt tudunk vásárolni, illetve jogosulttá válunk számlázó program használatára is, de természetesen csak a SZAMLAZO nyomtatványon történő adóhatósági bejelentést követően.

Az értékesítésről bevallást is be kell nyújtanunk, mégpedig a 65A jelű nyomtatványon, melynek 03. sorában kell jelölnünk az értékesítés összegét.

Amennyiben olyan vevő felé értékesítünk, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal, a 47. sorban is szerepeltetni kell az összeget és ez esetben az A88 lapon adatszolgáltatási kötelezettségünknek is eleget kell tennünk. A bevallást az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hónap 20. napjáig kell benyújtanunk.

Ha olyan vevő felé értékesítünk, aki rendelkezik közösségi adószámmal, akkor nem kell kitöltenünk az áfa bevallás 47. sorát és az A88-as lapot, hanem összesítő nyilatkozatot kell benyújtanunk, amelyre az A60-as nyomtatvány szolgál.

Amennyiben csak az új közlekedési eszköz értékesítése miatt válunk adóalannyá, akkor a további időszakokra nem kell bevallást beadnunk, ugyanis e kötelezettségünk csak egyszeri, a teljesítést magában foglaló hónapra vonatkozóan kell megtenni. Ezt követően akár meg is szüntethető a közösségi adószámunk.

Milyen bizonylatot kell kiállítanunk és hogyan tegyük ezt meg?

Az értékesítésről számlát kell kibocsátani a vevő felé, melyben fel kell tüntetni az új közlekedési eszközre vonatkozó adatokat, hiszen ebből derül ki, hogy az adott eszköz újnak minősül.

Az új közlekedési eszköz értékesítése áfamentes, így a számlán sem kell áfát felszámítanunk, hiszen minden esetben a vevő köteles az áfa megfizetésére, függetlenül attól, hogy az magánszemély, szervezet, vagy vállalkozás-e. Fontos, hogy a számlán a mentesség jogcímét is tüntessük fel az arra történő egyértelmű utalással, vagy törvényi hivatkozással.

Az áfa levonási jogról

Az új közlekedési eszköz értékesítése során adóalannyá vált magánszemélynek az értékesítéssel összefüggésben felmerült kiadásai tekintetében áfalevonási joga keletkezik, mely jog az értékesítés napján nyílik meg. A levonási jog a benyújtott áfa bevallás megfelelő sorában történő szerepeltetéssel gyakorolható.

Ne felejtsük el, hogy magánszemélyként is csak akkor tudjuk érvényesíteni az áfa levonási jogunkat, ha olyan bizonylattal bírunk, mely az áfa összegét hitelt érdemlő módon tartalmazza. A levont áfa összege pedig nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet akkor kellene fizetnie a magánszemélynek, ha az új közlekedési eszköz értékesítése nem lenne áfamentes.

Az új közlekedési eszköz közösségi beszerzéséről

Bár nem témája a cikknek, de a fentiek alapján érdemesnek tartom röviden szót ejteni arról, hogy amennyiben mi szerzünk be magánszemélyként a Közösségből új közlekedési eszközt, minden esetben mi leszünk az áfa fizetésére kötelezettek.

Amennyiben magánszemélyként szerezzük be az eszközt, akkor a vámhatóság állapítja meg az áfát és veti ki. (Más esetekben is igaz ez, de jelen cikk a magánszemélyekkel kapcsolatos adókötelezettségekkel foglalkozik.)

Amennyiben olyan új közlekedési eszközt szerzünk be, amely nem minősül személygépkocsinak, illetve motorkerékpárnak, akkor a fizetendő áfát a 86-os bevalláson kell bevallani a fizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20-ig és eddig a határidőig is kell megfizetni. Amennyiben magánszemély vevőként közösségi adószámmal is rendelkezünk, eddig az időpontig összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettségünk keletkezik.

A fentiekből is látható, hogy nem is olyan egyszerű adóalanyi kötelezettségünknek eleget tennünk, amikor új közlekedési eszközt értékesítünk a Közösségbe, illetve láthatjuk, hogy beszerzőként is előfordulnak olyan teendőink, amelyekre nem is számítottunk. Mindenképp érdemesnek tartom szakember segítségét igénybe venni ilyen esetekben, mert egy-egy elfelejtett adminisztrációs lépés a pénztárcánkra nézve is komoly (jog)következményekkel járhat…

* * *

Amennyiben részletesebben is érdekelnek a kifejezetten személygépkocsik beszerzésével kapcsolatos döntési lehetőségek – legyen szó külföldről, belföldről történő vásárlásról vagy éppen lízingről – akkor jelentkezz 2016. augusztus 12-ig kedvezményesen Kis Gábor Személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos adózási kérdések címmel 2016. október 12-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadására, ahol személyesen is megvitathatjátok felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM