Adómentes cafetéria juttatások

Egyes eszközök használatának, illetve szolgáltatások igénybevételének munkáltató általi adómentes biztosításáról

cafetéria

A cafetéria a munkáltató munkaerő megtartási politikájának a része. A legtöbb munkáltató a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira ad támogatást cafetéria juttatásként. Ugyanakkor az adómentes juttatások között is számos olyan juttatás található, amely cafetéria juttatásként adható a dolgozóknak. 

A következőkben – a teljesség igénye nélkül – bemutatásra kerülnek a munkáltatók által cafetéria keretében adómentesen adható különböző juttatások szabályai. 

Az adómentes juttatások feltételeiről az Szja törvény 1. számú melléklete (a továbbiakban: Melléklet) rendelkezik.

Számítógép használat

A Melléklet 7.11. pontja értelmében a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy adómentesen, magáncélú használatra ingyenesen számítógép-használatot biztosítson a munkavállalója részére. Az adómentesség abban az esetben is fennáll, ha a munkavállaló hazaviheti a számítógépet, függetlenül attól, hogy a számítógép a munkavégzéshez szükséges-e, vagy sem. 

A használatba adott számítógépnek nem kell a munkáltató tulajdonában lenni, lehet az bérelt, vagy akár lízingelt eszköz is.

Nem zárja ki az adómentességet az sem, ha a juttatott gép hordozható (laptop, notebook), amennyiben ezeket az eszközöket a munkáltató számítógépként tartja nyilván. 

A számítógép használatának biztosításába beletartozik az alapgéphez szükséges minden olyan tartozék, amely a számítógép rendeltetésszerű, szokásos használatához szükséges. Ilyen lehet például a monitor (akár kettő is), egér, billentyűzet, nyomtató, szoftverek, egyéb alkatrészek, kiegészítők.

A magáncélú számítógép használat esetén az adómentesség csak abban az esetben áll fenn, ha a munkavállaló nem kapja meg a rendelkezési jogot, azaz a tulajdonjogot az eszköz felett. 

Ebben az esetben nem számítógép használat juttatásáról, hanem számítógép juttatásról van szó, azaz a magánszemély nem egy szolgáltatást vesz igénybe, hanem megkapja egy termék tulajdonjogát.

Összefoglalva az adómentesség két fontos feltétele:

 • munkáltató, munkavállalónak adja,
 • számítógép használat ingyenes biztosítása.

Személygépkocsi használat

A Melléklet 8.37. pontja értelmében adómentes a kifizető, külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal összefüggésben az úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása.

A jármű használat biztosítható saját, bérelt, vagy lízingelt személygépkocsival is. 

A korábbi években a magáncélú személygépkocsi használatot jellemzően a kifizető, munkáltató, a tulajdonában lévő személygépkocsival biztosította a munkavállaló részére.

Napjainkban már a költséghatékonyság és a környezettudatosság szempontjait szem előtt tartva a személygépkocsi használatot közösségi autómegosztó igénybevételével biztosítják a kifizetők, munkáltatók.

Az adómentesség ebben az esetben is fennáll, de csak akkor, ha a szolgáltatás díjáról szóló számla a juttató kifizető, munkáltató nevére szól.

Azonban nem felel meg az adómentesség feltételének, ha a közösségi autómegosztó szolgáltatást úgy veszik igénybe, hogy a szolgáltató által kiállított számla a magánszemély nevére szól, majd a szolgáltatás díját a kifizető, munkáltató utóbb megtéríti a magánszemély részére. Ekkor a kifizető nem a személygépkocsi használatát biztosítja, hanem a magánszemély részére támogatást juttat a szolgáltatás igénybevételéhez.

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a személygépkocsihoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások közül, csak az úthasználatra jogosító jegy, bérlet biztosítása adómentes, más nem. Ez azt jelenti, hogy például a parkolás térítése, ha az magáncélból történik, nem adómentes, még abban az esetben sem, ha a számlát a kifizető, munkáltató nevére állítják ki.

Kerékpár használat

A Melléklet 8.44. pontja értelmében a munkáltató, kifizető 2022. január 1-től adómentesen biztosíthatja az emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 watt teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár magáncélú használatát. 

A szabály értelmében a munkáltató, kifizető kizárólag kerékpár magáncélú használatot biztosíthat adómentesen. Az Szja törvény a kerékpár fogalmát nem határozza meg – nem hivatkozik háttérjogszabályra sem –, ezért kerékpár alatt a köznapi értelemben vett kerékpárt kell érteni, vagyis azt a járművet:

 • amelyet kizárólag emberi erővel lehet hajtani, vagy 
 • amelynek használatát legfeljebb 300 watt teljesítményű elektromos motor segíti.

Nem adható az adómentes juttatás például a rollerre, elektromos rollerre vagy más, közlekedésre használható kétkerekű eszközre. 

A munkáltató, kifizető adómentesen biztosíthat kerékpárhasználatot a közösségi kerékpármegosztó szolgáltatás igénybevételével, ha a kerékpárt a munkáltató, kifizető nevére szóló számla alapján, igazoltan bérli a szolgáltatótól. 

Hasonlóan a magáncélra biztosított személygépkocsi-használathoz, ha a magánszemély bérli a kerékpárt – azaz a számla az ő nevére szól –, és a bérleti díjat a kifizető megtéríti, akkor a munkáltató, kifizető a magánszemélynek nem kerékpár használatot biztosít, hanem támogatást ad ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe vegye, ezért ez a juttatás már nem tekinthető adómentesnek.

Bölcsődei, óvodai juttatás;

A Melléklet 8.6./c) pontja értelmében adómentes a munkáltató által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás.

Ez a juttatás többféle módon is megvalósulhat. 

 • Megfelel a feltételnek, ha a munkáltató üzemeltet óvodát, bölcsödét, ahova a munkavállaló gyermeke kedvezményes térítéssel, vagy akár ingyenesen járhat.
 • A juttatás megoldható úgy is, hogy a munkavállaló a munkáltató nevére szóló számlát hoz, amire tekintettel a munkáltató térítést fizet. 
 • A jogszabály biztosítja azt is, hogy a munkáltató a bölcsődei, óvodai szolgáltatás térítési díját a magánszemély nevére kiállított számla alapján térítse meg.

A munkavállalók gyermekei részére ezen intézményekben nyújtott ellátás nem keletkeztet adókötelezettséget még abban az esetben sem, ha az ellátásért a munkavállalónak nem vagy csökkentett díjat kell fizetnie. 

A szolgáltatásokkal kapcsolatban az adómentesség a gondozásra, a bölcsődében, óvodában biztosított étkezésre is vonatkozik. 

Az óvodában, de nem az óvoda által nyújtott szolgáltatások térítése (például nyelvoktatás, néptánc), amelyet külsős oktató, vagy a hivatalos munkaidején túl az óvónő tart a gyerekeknek, nem minősül adómentesnek, mert ezek a foglalkozások nem, minősülnek sem óvodai ellátásnak, sem szolgáltatásnak.

Azonban, ha a szolgáltatást maga az óvoda a saját pedagógiai programja keretében nyújtja és ennek díját nem külön kell fizetni, hanem a havi díj tartalmazza, akkor ennek térítése adómentes.

Sportrendezvényre szóló belépő

A Melléklet 8.28. a) pontja értelmében a munkáltató, kifizető ugyanazon magánszemély részére adóévenként a minimálbért meg nem haladó mértékben (2022-ben 200 000 forint összegig) adhat adómentesen a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépő jegyet, bérletet.

Az adómentesség kizárólag a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport törvény) által meghatározott sportrendezvényre vonatkozik. Így például adómentesen adható belépőjegy a magyar kosárlabda bajnokság meccseire, de nem felelnek meg a feltételeknek az amerikai NBA kosárlabda mérkőzésekre szóló jegyek, bérletek.

Külföldön megrendezett sporteseményre is adható adómentesen belépőjegy, ha azok a Sport törvény szerinti sportrendezvénynek tekinthetők, például a magyar női kézilabda válogatott is részt vesz rajta. 

A sport utalvány juttatása nem minősül adómentesnek.

Az adómentesség további feltétele, hogy a belépőjegy, bérlet nem lehet visszaváltható (kivétel a magánszemélynek ki nem osztott belépőjegyek, bérletek visszaváltása).

Kulturális szolgáltatásra szóló belépő

A Melléklet 8.28. b) pontja értelmében adómentes a munkáltató, kifizető által ugyanazon magánszemély részére adóévenként a minimálbért meg nem haladó mértékben juttatott

 • kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, (muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására, például vár, kastély, műcsarnok, galéria kiállításainak belépőjegye),
 • színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, szóló belépőjegy, bérlet, (Ide tartoznak a színházi előadások, a zenei programok, vagy a stand-up fellépések, a helyszíntől függetlenül. Nem felelnek meg a feltételnek a mozifilmek, a nem élő szereplős előadások.)
 • közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, (Megfelelnek a feltételnek a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési tevékenységet végző intézmények, melyek alapszabályzatában ez a tevékenység megtalálható. Ilyen lehet például a Fővárosi Növény- és Állatkert, a tanösvényekbe, arborétumokba látogatóközpontokba szóló belépő.) 
 • könyvtári beiratkozási díja.

Az adómentesség további feltétele, hogy a belépőjegy, bérlet nem lehet visszaváltható, a magánszemélynek ki nem osztott (nem juttatott) belépőjegyek, bérletek visszaváltása kivételével.

Nem lehet adómentes az említett juttatásokra szóló utalvány!

* * *

Gyűjtsd össze szükséges kreditpontjaid a Penta kreditpontos továbbképzésein, tantermi, Élő Online vagy E-learning formában >>Kreditpontos továbbképzés

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!