A vendéglátást és a turizmust érintő nyári adóváltozások

Az elvitelre kért ételek általános forgalmi adója

vendéglátásban

Az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése és a 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből) adómértéke az adó alapjának 5 százaléka. Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek, vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal), vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben, vagy elviszik onnan, vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből, vagy élelmiszer-szállító kocsiból.

Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:

– az étterem

– az önkiszolgáló étterem

– a gyorsétterem

– a pizzaszállító

– az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely

– a fagylaltos kocsi

– a mozgó élelmiszer-szállító

– az ételkészítő piaci bódé

– a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel

Amennyiben az étel és az ital elvitelre kerül, akkor az áfa mértéke 27 százalék.

2020. november 14-étől 5 százalék általános forgalmi adó terheli ez elvitelre vagy kiszállításra átadott ételeket, helyben készített nem alkohol tartalmú italokat, ha a 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet előírása alapján nem valósulhat meg helyben fogyasztás, vagyis az éttermekben étel-italt fogyasztani nem lehet. A jogalkotói szándékkal összhangban a vendéglátó üzleteket érintő intézkedések legújabb, 2021. május 23-ától hatályos módosulását követően továbbra is alkalmazható a kedvezményes adómérték az étel-ital elvitellel, házhoz szállítással megvalósuló értékesítésére, akkor is, ha a teraszokon már szabad az étkezési lehetőség.

  • A kedvezményes adómérték alkalmazásának feltétele, hogy a vendéglátó üzletnek alkalmasnak kellett lennie a helyben történő fogyasztásra a veszélyhelyzet miatt vonatkozó korlátozó intézkedések hatálybalépését megelőzően.
  • Nem függ azonban az alkalmazása attól, hogy az érintett vendéglátó üzlet (amely egyébként alkalmas a helyben történő fogyasztás biztosítására) ténylegesen lehetővé teszi-e az ételek-italok helyben (teraszon vagy zárt térben) történő fogyasztását.

Az üzemi étkeztetésekre (TESZOR’15 56.29.20.) a kedvezményes áfa-kulcs nem alkalmazható akkor sem, ha jellegét tekintve szolgáltatásnyújtásnak is minősül az áfa rendszerében. Ugyanez vonatkozik az olyan zárt vendéglátó egységekre is, amelynek fő célja/rendeltetése munkavállalók étkeztetése (pl. több munkahelyes irodaházakban), vagyis külsős személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.

Az olyan nyitott vendéglátó egységekben, amelyeknek a szolgáltatását bárki igénybe veheti, vagyis tetszőleges a bejárás, az áfa mértéke szintén 5 százalék.

Az olyan vendéglátó egységekben, amelyek munkáltatókkal is szerződésben állnak, de bárki igénybe veheti a szolgáltatásaikat, minden esetben 27 százalékos áfát kell, hogy felszámoljanak, akár helyben történik a fogyasztás, akár elvitelre kérik az ételt.

A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a alapján 2021. augusztus 1-jétől ismét 27 százalékra nő az elvitelre kért vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra ételek áfája.

 A turizmusfejlesztési hozzájárulás

A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a 2016. évi LXVI. törvény vezette be. A turizmusfejlesztési hozzájárulás a vendéglátó egységekre és a szálláshely szolgáltatókra vonatkozik. Turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatás az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása, vagyis az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom a TESZOR’15 56.10-ből, valamint az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 5. pontja szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása. Ezek a szolgáltatások 5 százalékos áfa mértékkel adónak. A turizmusfejlesztési hozzájárulás alapja azonos az 5 százalékos áfa alapjával. A turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4 százalék. A koronavírus helyzet nem kedvezett a vendéglátásnak és az idegenforgalomnak, ezért a Kormány 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletének 4. §-a arról rendelkezik, hogy  2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és befizetni  az arra kötelezettnek. Ez az adókönnyítés nagy segítséget jelent a fizetésre kötelezetteknek, már csak azért is, mert a vendéglátásban az alkalmazandó áfa-kulcs alapján 2021. január 1-jétől 2021. július 31-ig megváltozott az 5 százalékos áfa-kulcs alkalmazásának szabályrendszere.

Az idegenforgalmi adó

A helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Ez vonatkozik azokra a magánszemélyekre is, akik albérletben laknak, de nem létesítettek tartózkodási helyet. Ezt bizony sokan elfelejtik.

Az adó beszedésére kötelezett a szállásadó (pl. szálloda, panzió, magánszálláshelyet biztosító stb.). Az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén, papíralapon is – teljesítheti.

A Magyar Közlöny 2021/107. számában került kihirdetésre a kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete, amelynek értelmében nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban eltöltött vendégéjszakák után. Ettől függetlenül az adóbeszedésre kötelezettnek az adót be kell vallania. Kivételt képez az az eset, ha az idegenforgalmi adó összege nulla (pl. adó alól mentesített személyről van szó). Ügyelni kell arra, hogy az idegenforgalmi adó alóli mentesség 2021. június 30-án megszűnik és 2021. július 1-jétől a bevallási kötelezettség mellett, ismét megjelenik az adóbeszedési és befizetési kötelezettség is. Ennek elmaradása esetén az adóbírság nem lesz kellemes.

* * *

2021-ben három különböző formában szerezheted meg kreditpontjaid a Pentánál:

1) A hagyományos TANTERMI továbbképzések az aktuális vírushelyzetnek megfelelő résztvevő számmal és a szükséges biztonsági előírások betartása mellett kerülnek megszervezésre, a megszokott helyszíneken, a megszokott oktatókkal. Továbbra is profitálhatsz a továbbképzések megszokott extráiból: Adó 2021 magyarázatok e-könyv, Pénzmosással kapcsolatos e-továbbképzés, szakterület-specifikus e-learning továbbképzés 50% kedvezménnyel, kérdés-válasz adatbázis.

2) ÉLŐ ONLINE közvetítés: otthonról (irodából), valós időben nézheted és hallgathatod az előadást, mintha a tanteremben ülnél. Felteheted kérdéseid is a jól ismert előadóknak. Ez a megoldás kombinálja az otthon (iroda) biztonságát a tantermi képzés előnyeivel. A hagyományos tantermi továbbképzés extráit itt is biztosítja a Penta.

3) Az E-LEARNING egy praktikus és ezért népszerű képzési forma, amellyel saját időbeosztása szerint, akár több részletben is megtekintheted a továbbképzés videóit.

Ismerd meg bővebben az egyes továbbképzési formák előnyeit, illetve hátrányait, válaszd ki a számodra legkedvezőbb megoldást! Szerezd meg kreditpontjaid akár már most!>> Jelentkezem a kreditpontos továbbképzésre

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!