Mikor nyúljunk a telefonhoz transzferár ügyekben?

Avagy javítsuk a cégcsoporton belüli kommunikációt a 2018. évtől hatályos, két – illetve 750 millió euró konszolidált bevételt elérő cégcsoport esetén – három-részes transzferár dokumentáció határidőben és a jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítése/elkészíttetése érdekében

Magyarország, követve az Európai Unió és az OECD iránymutatásait, a 2017-es évben megalkotta az Országonkénti Jelentést, illetve az új transzferár dokumentációs követelmények jogszabályi hátterét. Az újonnan bevezetett szabályok lehetővé teszik, hogy a valóságot jobban tükröző információkból épüljenek fel az adóhatósági ellenőrzések. Továbbá, jelentősen megnövekedett adminisztrációs kötelezettséget is eredményeznek és fokozottabb csoporton belüli kommunikációra és együttműködésre sarkalja az érintett vállalkozásokat.

Az adóhatóságok között megosztásra kerülő Országonkénti Jelentés, illetve az immáron fődokumentumból és helyi dokumentumból álló transzferár nyilvántartás lehetővé teszi a cégcsoport működésének, stratégiájának, értékteremtési folyamatainak, transzferár politikájának és adózási helyzetének nagyobb átláthatóságát. Így a rendelkezésre álló többletinformáció miatt az adózók már nem bízhatnak abban, hogy az adóhatóság nem szerez tudomást a cégcsoport határon túli működéséről, és hogy esetleg homályba vesznek olyan ügyletek és tényezők, amelyek befolyással lehetnek a magyar működésre és jövedelmezőségre.

A rendelkezésre álló információk alapján az adóhatóság sokkal pontosabb és reálisabb következtetéseket tehet, pontosabban megállapíthatja, hogy a magyarországi csoporttag által elért nyereség mértéke valóban összhangban van-e a csoport értékteremtési folyamataival, illetve azzal, amelyet magáról állít a transzferár dokumentációban. Továbbá, az általa elért nyereséget összehasonlíthatja olyan más országokban működő leányvállalatokkal, amelyek tevékenysége hasonló vagy azonos.

Fokozottabb csoporton belüli kommunikáció

Az új szabályok az adminisztrációs kötelezettségek és a csoporton belüli együttműködés terén is jelentős változásokat hoztak. Mind az Országonkénti Jelentés, mind a fődokumentum-helyi dokumentum tartalma aktív egyeztetést igényel a cégcsoporttal.

Az Országonkénti Jelentéssel – mely azon multinacionális cégcsoportra vonatkozik melynek konszolidált bevétele eléri a 750 millió eurót –  kapcsolatosan két kötelezettséggel kell számolni: a jelentés beadásával és annak bejelentésével, hogy az adatszolgáltatást ki teljesíti.

Elsőként már most, a 2018-as naptári év vége felé újra érdemes vizsgálni, hogy a 2017-es év tekintetében a magyar leányvállalat valóban mentesül-e az Országonkénti Jelentéstételi kötelezettség alól. Amennyiben igen, hasznos lehet leegyeztetni a csoporton belül, hogy az adatszolgáltatást teljesítő társaság (például a végső anyavállalat) milyen adatot fog megosztani „rólunk” a saját adatszolgáltatásában. Ez már csak azért is lényeges, mert egy későbbi esetleges helyi adóhatósági vizsgálat során a helyi leányvállalatnak kell megvédenie az adatszolgáltatás pontosságát, miközben más szolgáltatja róla az adatot.

Előfordulhat azonban, hogy végső soron a magyarországi vállalatnak merül fel Országonkénti Jelentéstételi kötelezettsége (például mert az egyezményi háttér nem biztosított). A 2017-es naptári évre vonatkozóan már szűkös a rendelkezésre álló idő, így minél hamarabb szükséges felkeresni a csoporttagokat, hogy küldjék el az adatszolgáltatásban megadandó információkat a magyar tagvállalat részére. A megosztandó információk sokasága miatt ez egy hosszas és időigényes folyamat és adott esetben előfordulhat, hogy nem sikerül mindent időben beszerezni a többi csoporttagtól. Törekedni kell a teljességre, de ha ez nem sikerül, akkor a hiányos adatszolgáltatásról tájékoztatni szükséges a NAV-ot.

Az említetteknek megfelelően az Országonkénti Jelentéssel kapcsolatos további teendő, hogy az üzleti év utolsó napjáig teljesíteni kell az éves bejelentési kötelezettséget, azaz nyilatkozni kell arról, hogy ki teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget a csoportból a 2018-as évre vonatkozóan. Ebben a kihívást az okozza, hogy ezt tulajdonképpen a jövőre vonatkozóan tesszük meg, mivel már most nyilatkozunk arról, hogy a tárgyévre (2018-ra) vonatkozóan a következő üzleti év végéig (2019.) ki teljesíti a jelentéstételi kötelezettséget. Ez azonban utólag módosulhat, ebben az esetben változás-bejelentést kell benyújtani.

Az adózók aktívabb csoporton belüli együttműködését az új transzferár dokumentációs kötelezettségek bevezetése is sürgeti. Ugyan a fődokumentumot alapesetben a cégcsoport központja készíti el, azonban erre nem feltétlenül kötelezi helyi jogszabály, vagy előfordulhat, hogy egyéb okok miatt egyáltalán nem készíti el. Emiatt különösen fontos, hogy a leányvállalat lehetőleg már most felvegye a kapcsolatot a központtal, hogy az valóban elkészíti-e a fődokumentumot a 2018-as évre vonatkozóan, illetve hogy milyen határidővel. Továbbá, szükséges azt is tisztázni, hogy ha el is készül, annak tartalma megfeleltethető-e majd a magyar szabályozásnak.

Végül, azt is érdemes tisztázni, hogy a magyar leányvállalatra vonatkozó helyi dokumentumban leírtak összeegyeztethetők-e a fődokumentumban leírtakkal. Probléma abból adódhat, hogy a helyi dokumentum legkésőbb a magyar társasági adóbevallás beadásának napjáig készül el, amelyhez képest a fődokumentum elkészítésére további legfeljebb hét hónap áll rendelkezésre, feltéve, hogy a végső anyavállalat nem Magyarországon rendelkezik adóügyi illetőséggel. Annak érdekében, hogy ne kelljen utólag módosítani a helyi dokumentum tartalmát a két dokumentum közötti esetleges ellentmondások miatt, célravezető lehet már előre közös nevezőre jutni a cégcsoport központjával abban, hogy ők miképp mutatják be a magyarországi vállalatot és működését a fődokumentumban.

* * *

Értesülj első kézből a 2019. évi jogszabályváltozásokból, és tedd fel kérdéseid az előadóknak! Biztosítsd be helyed még ma! >> Adóegyetem 2019

10 konferencia teljes körű, adótanácsadók által szerkesztett szakmai anyaga, kérdés-válaszai és egy kiválasztott helyszínen történő részvétel – ezt csak az Adóegyetem biztosítja Neked!

Az Adóegyetem 2019 helyszínei és időpontjai 2018-ban:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!