Hogyan töltsük ki a 15K71-es nyomtatványt jegyzett tőke emeléskor?

A 2015. évi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Több megkeresés is érkezett az eredménytartalékból történő jegyzett tőke emelés kérdéskörrel kapcsolatban, hogyan, miként, egyáltalán miért is kell erről adatot szolgáltatni az adóhatóságnak, így úgy gondoltam – mivel közel a határidő – összefoglalom a szabályokat röviden!

Az Szja törvény 3. § 34. pontja alapján értékpapírnak minősül:

  • minden olyan okirat, elektronikus jelsorozat, amely a kibocsátás helyének joga szerint értékpapírnak minősül, továbbá
  • a közkereseti társaságban és a betéti társaságban fennálló részesedés, a korlátolt felelősségű társaság üzletrésze és a szövetkezeti részesedés.

Az Szja tv. 77/A. (4) bekezdés szerint: “A belföldi székhelyű társas vállalkozás (átalakulása esetén jogutódja) – az adóévet követő január 31-éig – jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelését, átalakulását vagy az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően magánszemélyenként adatot szolgáltat az adóhatóság részére az említett jogügylet révén kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról, továbbá az így kibocsátott (megemelt névértékű) értékpapír átruházásáról, bevonásáról, átalakításáról és kicseréléséről. A magánszemély az említett jogügylet révén megszerzett (megemelt névértékű) összes értékpapírjáról elkülönített nyilvántartást vezet; az értékpapír megszerzésére fordított értéket az eredeti értékpapír(ok) megszerzésére fordított érték – és az esetleg teljesített vagyoni hozzájárulás – alapulvételével, annak megfelelően határozza meg.”

A fent hivatkozott adatszolgáltatásnak egyszerű, banális oka van, ez tulajdonképpen egy ki nem fizetett, jóvá nem hagyott “osztalék” még, tehát a magánszemély kvázi adózatlanul szerez vagyoni előnyt. Adófizetési kötelezettség e tekintetben akkor keletkezik majd, amikor az így megszerzett üzletrészeket elidegenítik, végelszámolás, felszámolás, átalakulás, stb. következik be, tehát az adófizetési kötelezettség később lesz esedékes, időben eltolódik.

Ebből az adatszolgáltatásból eredő fizetési kötelezettség nem fog az általános szabályok mentén elévülni, hiszen jegyzett tőke módosítására, üzletrész elidegenítésére 5 éven túl is sor kerülhet.

Ahhoz, hogy az állami adóhatóság tudja, kinél is kell figyelni erre, szükséges az adatszolgáltatás megtétele, a 15K71-es nyomtatványt 2016. január 31-ig kell benyújtani. Ennek keretében most a 2015. évben ilyen módon emelt jegyzett tőke tekintetében keletkezik adatszolgáltatási kötelezettség (2016-ban emelt jegyzett tőke esetén majd 2017. január 31-ig).

Tekintetbe véve, hogy némely esetben csak sok idő múltán kerül előtérbe ez a kérdés, akár az elévülési időn túl, javasolható a könyvelésben való megjelenítés, a 411-es jegyzett tőke főkönyvi szám alábontásával, melyet célszerű magánszemélyenként megbontani, kimutatva, hogy kinél mennyi keletkezett eredménytartalékból.

Természetesen bármely más analitika is megfelel ezen célnak, a lényeg, hogy egy akár évekkel későbbi üzletrész mozgás esetén is eleget tegyünk az adózási kötelezettségünknek (fontos ez azért is, mert pl. az ún. “formás” társasági szerződésekben az eredménytartalékból történő emelés készpénzből történő emelésnek tűnik, és csak a mögöttes iratanyag tanulmányozása után jöhetünk rá, hogy tulajdonképpen mi is történt, feltéve, hogy rendelkezésre áll persze a teljes iratanyag).

Visszatérve a nyomtatványra, a 15K71-es nyomtatvány kötegelt nyomtatvány, M-es lapokon kell magánszemélyenkénti bontásban az adatokat az adóhatóság irányába – kizárólag elektronikusan – közölni.

Az M-es lap “A” rovatában véleményem szerint a 2-es kódot, míg a “B” rovatában üzletrész megnevezés beírása mellett a 220-as kódot kell rögzíteni. Felhívom a figyelmet, hogy elidegenítéskor is keletkezik majd adatszolgáltatási kötelezettség, ez jól kitűnik az “A” rovat megnevezéseiből is!

Remélem, hogy rövid, figyelemfelkeltő írásom segít eligazodni ezen kérdéskör tekintetében!

* * *

Ha részletesebben érdekelnek a saját tőkével kapcsolatos változások és aktualitások, akkor jelentkezz január 14-ig kedvezményesen Sallai Csilla Saját tőke – a cégjogi és a számviteli szabályok tükrében címmel január 21-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadására, ahol személyesen megvitathatod előadónkkal a felmerülő kérdéseidet!

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!