Az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzésének követelményei

A NEAK szerződéses kapcsolatainak vizsgálata

A ma érvényben lévő jogszabályok alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) szerződéses kapcsolatai keretében jogosult az egészségügyi szolgáltatóknál az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) folyósított összeg felhasználását, a szolgáltatók személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, az egészségügyi szolgáltatás finanszírozására kötött szerződések teljesülését ellenőrizni.

Egészségügyi szolgáltatások finanszírozására az egészségbiztosítási szerv, azaz a NEAK és az egészségügyi szolgáltató köt szerződést. Egészségügyi szolgáltatónak (a továbbiakban: szolgáltató) minősül az az egészségügyi tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely egészségügyi szolgáltatást nyújt.

Az úgynevezett kártyapénzek felhasználásának ellenőrzése azért került előtérbe az elmúlt években, mert korábban csak „támogatásnak” nevezték, ami valójában a költségvetés részeként kerül elszámolásra. Márpedig, ha közpénzből finanszírozott egészségügyi szolgáltatóról (pl. háziorvos, házi gyermekorvos, stb.) van szó, akkor az arra kijelölt szervnek törvényben előírt joga és kötelezettsége a pénzeszközök előírás szerinti elköltését ellenőrizni. Jogosult kontrollálni az ellátásra vonatkozó dokumentumokat, szükség esetén akár betegvizsgálatot végezni, az ellátás orvosszakmai indokoltságát vizsgálni, valamint betekinteni az egészségügyi dokumentáció vezetésébe. Ugyancsak ellenőrizheti a támogatott gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátások rendelésére, kiszolgálására, nyújtására vonatkozó, továbbá a támogatott gyógyszer és gyógyászati segédeszköz készletben tartására és a beszerzés igazolására vonatkozó előírások betartását.

A NEAK jogosult továbbá ellenőrizni a szolgáltató által jelentett ellátások valódiságát, a finanszírozott szolgáltatások elszámolási rendjét, az elszámolások valódiságát, a folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi szabályszerűségét a számviteli bizonylatok és a könyvviteli nyilvántartás alapján. A legtöbb problémát viszont az okozza a gyakorlatban, hogy míg maga a felhasználás pénzforgalmi szemléletű, addig a kettős könyvvitel eredmény szemléletben történik.

Tapasztalatom szerint nagyon sok érintett nincs tisztában azokkal a követelményekkel, melyeket a NEAK – mint finanszírozó – megkövetel a pénzügyi elszámoltatás alkalmával. A szolgáltatókban is kialakult az a nem túl szerencsés beidegződés, hogy a kártyapénz az övék, mert megdolgoznak érte. Ami igaz is, ugyanakkor a finanszírozó csak azokat a költségeket és ráfordításokat ismeri el, melyek a közfeladat ellátását szolgálják. Egy ellenőrzés alkalmával megállapított jogosulatlanul elköltött pénzösszeg bármikor visszakövetelhető a szolgáltatótól, annak bírság következményeiről nem is beszélve. A gyakorlatban mindez csak akkor kerülhető el, ha a szolgáltatók követik és betartják az egészségbiztosítás ellátásáról szóló törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek előírásait!

* * *

Amennyiben érintett vagy egészségügyi szolgáltatók könyvelésében és szeretnéd elkerülni az ellenőrzéssel járó esetleges jogkövetkezményeket, akkor jelentkezz a mai napon kedvezményesen a Költségvetésből finanszírozott háziorvosok elszámoltatásának számviteli és adózási kérdései címmel 2017. szeptember 27-én a PENTA UNIÓ Zrt. szervezésében tartandó előadásomra, ahol ismertetem a kártyapénzek elszámolásával kapcsolatos előírásokat és gyakorlati tudnivalókat.

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM