Amit az Szja bevallásról érdemes tudni

Milyen módokon nyújthatják be a magánszemélyek az SZJA bevallást, hogyan lehet megfizetni, illetve visszaigényelni az elszámolandó adót?

bevallási

Május nem csak a szerelem, hanem a bevallás hónapja is. Évek óta minden magánszemélynek – ideértve az egyéni vállalkozókat és az őstermelőket – május 20-ig kell eleget tenniük az előző évről szóló bevallási kötelezettségüknek. A következőkben a legfontosabb tudnivalókat tekinthetjük át.

A bevallási kötelezettséget két módon lehet teljesíteni, 

 • vagy az adóbevallási tervezet, 
 • vagy a hagyományos, 22SZJA bevallás benyújtásával.

A NAV 2023-ban is elkészítette és 2023. március 15-től elérhetővé tette a magánszemélyek adóbevallási tervezetét a 2022. adóévre.

Fontos tudni, hogy az adóbevallási tervezet a NAV nyilvántartásában szereplő munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján készül el. Ez azt jelenti, hogy akár több munkáltatótól, kifizetőtől származó adat is szerepelhet a tervezetben, attól függően, hogy kitől kapott juttatást a magánszemély. Azonban más befizetéseket, mint például a magánszemély által befizetett adóelőleget a tervezet nem tartalmazza.

A tervezet segítségével a következő adónemekkel kapcsolatos bevallási kötelezettségnek lehet eleget tenni:

 • a személyi jövedelemadó (szja),
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó, az szja szerint mentesített keretösszeget meghaladó jövedelem,
 • a szociális hozzájárulási adó (szocho).

A tervezetet akkor is érdemes áttekinteni, ha a magánszemélynek azt nem kell módosítania, hiszen így lehetősége van ellenőrizni, hogy megfelelő adatok szerepelnek benne.

Amennyiben a magánszemély megtekintette és egyetért az adóbevallási tervezettel, akkor azt, ha van elektronikus hozzáférése, elfogadhatja, így a tervezet a személyi jövedelemadó bevallásává válik. 

Az adóbevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására 2023. május 22-ig van lehetőség.

Abban az esetben, ha a magánszemély nem ért egyet a bevallási tervezet adataival, akkor a tervezetet az elektronikus felületen módosítania kell és mentés után be kell küldenie. Ekkor a tervezetet ki kell egészítenie azokkal az adatokkal, amelyről az adóhatóság nem rendelkezik információval. Például a magánszemély részére történt bérbeadásból származó jövedelemmel, megfizetett adóelőlegével.

A tervezet a magánszemély bevallásává válik, ha nem módosítja, nem egészíti ki és nem fogadja el, és nem nyújtotta be a 22SZJA bevallást.

Ez azt is jelenti, hogy az a magánszemély, akinek készült bevallási tervezet és május 22-e után kívánja a bevallását benyújtani – de nem tartozik a kivételek közé –, akkor neki már van érvényes bevallása, amit csak önellenőrzéssel tud módosítani.

Az egyéni vállalkozónak (kivéve, ha 2022-ben tevékenységét végig szüneteltette, vagy 2022-ben a vállalkozói tevékenység folytatásának teljes időszakában régi, majd új katás volt), a mezőgazdasági őstermelőnek, az áfafizetésre kötelezett magánszemélynek automatikusan nem válik a tervezete bevallássá, azt neki kell kiegészítenie, módosítania és beküldenie, vagy a 22SZJA bevallást benyújtania.

Hogyan érhető el az adóbevallási tervezet?

A tervezet legkönnyebben a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő belépést követően érhető el az adóhatóság honlapján.

A „Belépés”-re kattintva, a KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) után a magánszemély a bevallási tervezetét megtekintheti, módosíthatja, benyújthatja. Ezen felül, lehetőség van az 1+1 százalékról nyilatkozni.

Az adóbevallási tervezet azoknak is elkészül, akiknek nincs ügyfélkapus hozzáférése. Ezért, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor létesít ügyfélkapus elérhetőséget, a regisztrációt követően (március 15-től) láthatja és módosíthatja, jóváhagyhatja az elkészített bevallási tervezetét.

Kiskorú gyermek esetén az adóbevallási tervezetet kizárólag a törvényes képviselője tekintheti meg, hagyhatja jóvá, még akkor is, ha a kiskorúnak van elektronikus hozzáférése.

Ha még nincs, akkor a törvényes képviselőnek elektronikus ügyintézési jogosultságot kell kérnie, amihez az UJEGYKE nyomtatványt kell letöltés után, kitölteni és eljuttatni a NAV-hoz.

Mi a teendő, ha nincs elektronikus hozzáférés?

Azoknak a magánszemélyeknek, akiknek nincs elektronikus hozzáférése és 2023. március 16-ig kérték adóbevallási tervezetük postai kiküldését, azt a NAV postai úton, tértivevényes küldeményként megküldi. Ha valaki nem kérte a postai kiküldést, de szertné megismerni a tervezet tartalmát, az még mindig nyithat ügyfélkaput, vagy a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán, azonosítást követően megkaphatja a tervezetet.

Abban az esetben, ha a magánszemély egyetért a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor az 1+1%-os nyilatkozat megtételén kívül nincs teendője, nem kell azt aláírnia, sem visszaküldenie.

Előfordulhat, hogy a NAV a megküldött bevallási tervezet mellé az „ADÓBEVALLÁSI TERVEZETET KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 2022. ADÓÉVRE” elnevezésű (22SZJAK) nyomtatványt is megküldi. Abban az esetben, ha a tervezet nem tartalmaz ellentmondást, hibát, és csak a nyomtatványon feltüntetett információkkal kell kiegészíteni, akkor a 22SZJAK 2023. május 22-ig történő visszaküldésével ez megtehető, így a visszaküldött nyilatkozatban szereplő adatok figyelembevételével az adóbevallási tervezet véglegessé válik.

A 22SZJAK nyomtatványon szerepeltetni lehet például:

 • visszaigényelhető adó esetén a kiutaláshoz szükséges adatokat (cím vagy bankszámlaszám) (Kizárólag saját postai utalási adatot, illetve bankszámlaszámot lehet feltüntetni), vagy kérhető a visszajáró összeg, vagy egy részének átvezetése más adónemre,
 • befizetési kötelezettség esetén – ha az szja és szocho fizetési kötelezettség együttesen az 500 000 forintot nem haladja meg – lehetősége van legfeljebb 12 havi egyenlő összegű részletfizetést kérni,
 • a mezőgazdasági őstermelésből származó 2022. évi bevétele nem haladja meg a minimálbér felét, azaz az 1 200 000 forintot,
 • több önkéntes kölcsönös pénztári tagság esetén választani lehet, hogy hová történjen a rendelkezés átutalása, stb…

Nem szabad elfelejteni, hogy a 22SZJAK nyilatkozatot csak úgy érvényes, ha azt a magánszemély, vagy törvényes képviselője aláírja.

Mit kell tudni a 22SZJA bevallásról?

Nincs akadálya annak, hogy a magánszemély 2022. adóévről maga készítse el az adóbevallását, mert például ragaszkodik a régi bevallási formához és ezért ezt tölti ki.

Ekkor a 22SZJA nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a NAV-hoz.

A 22SZJA elérhetősége 

A 22SZJA beküldhető ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy benyújtható papír alapon, postai úton, vagy a NAV valamelyik ügyfélszolgálatán. 

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a papír alapú bevallást az adózónak mindig alá kell írnia, mivel az csak így válik érvényessé!

Amennyiben a magánszemélynek nincs elektronikus hozzáférése, de a 22SZJA bevallást kell benyújtani (mert például első házasok kedvezményét szeretné érvényesíteni), akkor a bevallás elkészítésében segítségére lehetnek a tervezetben szereplő adatok. 

Hogyan lehet visszaigényelni az adót?

Abban az esetben, ha a magánszemélynek visszaigényelhető adója van, akkor rendelkezhet arról a bevallásában, hogy a visszajáró összeget, vagy annak egy részét

 • kéri átvezetni más adónemre, vagy
 • visszaigényli.

Visszaigénylés bankszámlára, illetve postacímre kérhető, de mivel a NAV, csak az adózónak utalja el az összeget, ezért a bevallásban a saját adatot kell feltüntetni.

A visszatérítendő adót a NAV, a visszaigényléshez szükséges adatok beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki. 

Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a 30 napot a bevallás beérkezésétől kell számolni. Az ügyfélkapun beérkező bevallásoknál a 30 napos kiutalási határidőt a bevallás beadásától kell számolni. A papír alapon beküldött bevallás esetén a 30 nap számításánál figyelemmel kell lenni a postai kézbesítések időtartamára is.

Akkor sincs gond, ha a magánszemély a visszaigénylésre vonatkozó adatokat a bevallásában, vagy a 22SZJAK nyomtatványon május 22-ig nem nyújtja be, ugyanis azt utólag az ATVUT17 jelű nyomtatványon is kérheti.

Hogyan lehet az adót befizetni?

Ha a magánszemélynek befizetendő adója van, akkor azt 2023. május 22-ig kell megfizetnie.

Amennyiben a magánszemély év közben az adót, adóelőleget saját maga fizetett, akkor ezt az összeget az adóbevallási tervezete nem tartalmazza, ezt a 74. sorban (Az adózó által befizetett adóelőleg, adó), neki kell feltüntetnie. (Ha ezt a magánszemély elfelejti, akkor a bevallása befizetési kötelezettséget mutathat.)

Az adófizetési kötelezettségnek a következők szerint lehet eleget tenni:

 • Az eSZJA portál felületén bankkártyás fizetéssel.
 • Lakossági folyószámláról átutalással, a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot vagy adóazonosító jelet. (NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla: 10032000-06056353)
 • Elektronikus hozzáféréssel, az eBEV portálon történő adószámla lekérdezéshez kapcsolódóan VPOS fizetéssel;
 • Csekken, ami a CSEKK formanyomtatványon, bármelyik NAV ügyfélszolgálaton, kirendeltségen, illetve a NAV 1819-es telefonszámán igényelhető.

A magánszemélynek lehetősége van arra, hogy a befizetendő adót legfeljebb 12 hónapon keresztül egyenlő részletekben, pótlékmentesen fizesse meg. Ennek feltétele, hogy 

 • a személyi jövedelemadó és szocho fizetési kötelezettsége együttesen nem haladja meg az 500 ezer forintot,
 • a részletfizetést a bevallásában feltüntette. 

Az első részletet május 22-ig kell befizetni.

Amennyiben a magánszemély nem fizeti be időben az esedékes részletet, a kedvezményt elveszíti, és a még fennálló tartozást egy összegben kell megfizetnie. Ekkor a tartozás fennmaradt részére a NAV – 2023. május 22-től – késedelmi pótlékot számít fel.

Hogyan lehet az 1+1 %-ról nyilatkozni?

Az 1+1 százalékos nyilatkozatok esetén ki kell emelni, hogy az egyházak és költségvetési kiemelt előirányzat részére tett nyilatkozat visszavonásig érvényes, azonban a civil szervezetekről minden évben kell az 1 százalékról rendelkezni.

A 1+1 százalékos nyilatkozatot 2023. május 22-ig kell megtenni – ez az időpont jogvesztő –, erre többféle lehetőség van: 

 • A nyilatkozat az adóbevallási tervezet beküldését követően elektronikusan beküldhető.
 • A magánszemély postai úton is benyújthatja a rendelkező nyilatkozatát. 

A rendelkezés papír alapon benyújtható az ÁNYK kitöltő programmal készített 22SZJA jelű bevallás részeként (22SZJA-EGYSZA lapjának kitöltésével), az ÁNYK kitöltő programmal készített 22EGYSZA jelű nyomtatványon, illetve a webes kitöltő-, ellenőrző program (WebNYK) felületén elkészített nyilatkozattal egy lezárt borítékban, vagy a 22EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, egy lezárt borítékban.

 • A munkáltató is gyűjtheti a munkavállalók 1+1%-os nyilatkozatát. A munkavállaló legkésőbb 2023. május 10-ig, egy lezárt borítékban, a leragasztás helyén saját kezűleg aláírva adhatja át a munkáltatónak. 

A munkáltató a rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó borítékot sértetlen állapotban a kísérőjegyzékkel együtt zárt csomagban juttatja el a NAV részére 2023. május 22-ig.

***

A PENTA UNIÓ Zrt. 2023-ban is egész évben szervez továbbképzéseket, áprilistól egészen decemberig. Válassz helyszínek, előadók és időpontok közül!

Jelentkezz most, biztosítsd be 2023-as kreditpontjaidat és tedd fel kérdéseid a PENTA előadóinak!  >> Idén is a PENTA továbbképzését választom! 

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM