Adóoptimalizálás a látvány-csapatsport támogatásával – PÉLDA

Melyik lehetőség milyen adóelőnnyel jár?

A nyereséges, pozitív társasági adóalappal rendelkező vállalkozások részére jó lehetőség lehet, hogy az adójuk egy részét látvány-csapatsport támogatásra fordítják, csökkentve ezzel az adóhatóság részére befizetendő társasági adót.

2015-től erre háromféle lehetőség is van. 2016-tól a legújabb salátatörvény szerint pozitív változásra számíthatunk, de az már a 2015-ös társasági adóbevallásban is alkalmazható.

A látvány-csapatsport támogatások rendszere

Az adókedvezmény mértéke az éves társasági adó – fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett – összegének maximum 70%-a. Ez valamennyi adókedvezmény együttes összegének értékhatára. A 30%-ot minden esetben az adóhatóság részére kell teljesíteni.

A látvány-csapatcsoport támogatás útján igénybe vehető társasági adókedvezmény érvényesítésére két lehetőség van. Az itt ismertetett támogatási módszereken kívül a látvány-csapatsport támogatható ún. képzés útján is, de ebben a cikkben csak a támogatásokkal foglalkozunk. A támogatások régi rendszere szerint csak közvetlen átutalással és komoly adminisztrációval lehetett látvány-csapatsport támogatást nyújtani, az új rendszer szerint pedig közvetett módon a NAV-on keresztül bejelentéssel is teljesíthető a támogatásnyújtás. Adókedvezményben, adómegtakarításban sem egységes a két rendszer.

I. közvetlen támogatás – utalással

Ebben az esetben a vállalkozás közvetlenül a támogatott szervezettel köt megállapodást és közvetlenül neki utalja a támogatás összegét, támogatási igazolás alapján. A lebonyolítás már nem ennyire egyszerű, mert egy megadott folyamaton kell végiggyalogolni (Tao törvény 22/C. §).

Az első feltétel, hogy a vállalkozásnak nem lehet lejárt köztartozása a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásakor! A támogatási igazolás iránti kérelmet az illetékes szakszövetséghez kell benyújtani, aki határozatot hoz. A vállalkozás szándéknyilatkozatot ad a sportegyesület részére, és ebben megerősíti támogatási célját. Ezt követően a vállalkozás és a sportegyesület együttműködési megállapodást köt, és ez alapján a sportegyesület benyújtja támogatási igazolási kérvényét a szakszövetséghez. A szakszövetség 8 napon belül kiállítja a támogatási igazolást a vállalkozás részére.

A támogatási igazolás tartalmazza az adózó nevét, székhelyét, adószámát, a köztartozásmentes adózói igazolást, a támogatás összegét, valamint a támogatott(ak) bankszámláit.

A támogatás átutalását abban az adóévben kell teljesíteni, amely adóévben először igénybe kívánja venni a vállalkozás az adókedvezményt. Amennyiben több támogatást nyújt a társaság, mint amennyit az adókedvezményben érvényesíteni tud, akkor a többlet továbbvihető a következő maximum 6 adóévre. A támogatás két része: az alaptámogatás és a kiegészítő támogatás (az alaptámogatásra jutó adó 75%-a).

Az átutalást követő 8 napon belül be kell jelenteni a támogatás teljesítését az adóhatóság részére (a SPORTBEJ nyomtatványon, amely a NAV nyomtatványkitöltőben elérhető). A bejelentés elmulasztása jogvesztő hatályú, vagyis ennek hiánya vagy késedelme esetén nem vehető igénybe az adókedvezmény.

2016-tól – a 2016. január 1. után benyújtott sportfejlesztés programokra – az átutalás bejelentésének határideje 30 napra bővül, és nem tekinthető jogvesztőnek. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelmet lehet előterjeszteni az adóhatóság felé és egyidejűleg pótolni kell a SPORTBEJ nyomtatvány bejelentést is, de erre maximum hat hónap áll rendelkezésre.

A 2015. évi adóbevallások tekintetében ez a rendelkezés annyiban alkalmazható, hogy itt is lehetőség van az előterjesztési kérelem benyújtására legkésőbb 2016. május 31-ig. Ez abban az esetben lehet érdekes, ha egy vállalkozás a SPORTBEJ nyomtatvány 8 napon belüli beküldésének nem tett eleget és kizárólag emiatt nem tudta érvényesíteni az adókedvezményt. E rendelkezés a 2013. és 2014. adóévekben átutalt támogatásokra is alkalmazható, és az adóbevallás önellenőrzéssel korrigálható. Véleményem szerint elvi alapon ezzel számolhatunk már az adófeltöltésnél is.

Az adómegtakarítás 10%-os társasági adókulcs esetén (500 mFt társasági adóalapig) alaptámogatás a támogatás 2,5%-a. Levezetve: 100 eFt támogatás esetén a társasági adó 10%, de mivel a kiegészítő támogatás növeli az adó alapját, így +7,5% korrigálja az adót is. 19% -os társasági adókulcs alkalmazásával az adómegtakarítás 4,75%.

II. közvetett támogatás – felajánlás NAV-on keresztül

A közvetett támogatás keretében az adóhatóságon keresztül történik a támogatás „megfizetése” a támogatott részére. A folyamat itt lényegesen egyszerűbb, kevesebb adminisztrációt igényel, és nem csak az éves adóbevallásban számolható el, hanem már az évközi adóelőlegek és a feltöltés során is élhetünk vele. (Tao tv. 24/A. §, 24/B. §)

A támogatási szándékot be kell jelenteni az adóhatóság részére. Erre az adóelőleg esetén a 15RENDNY nevű nyomtatvány szolgál, az adó feltöltésénél pedig a 1501, éves adóbevalláskor a 1529 nyomtatványon kell jelölni. A támogatott által kiállított támogatási igazolásra továbbra is szükség van, mert ezt is be kell nyújtani az adóhatóság részére. Az adóhatóság értékeli a támogatott szerv jogosultságát és 15 munkanapon belül továbbutalja a támogatás összegét/összegeit a rendelkezésben szereplő kedvezményezett(ek) részére. Az évközi rendelkezés határideje az adóelőleg esedékességét megelőző hónap utolsó napja. A támogatott személyén és a felajánlott összegen egy éven belül legfeljebb 5 alkalommal lehet módosítani.

A feltételek között szerepel, hogy sem a támogatónak, sem a támogatottnak nem lehet 100 eFt feletti nettó adótartozása.

A támogatás mértéke korlátozva van. Az évközi adóelőlegek esetén az adóelőleg 50%-áról lehet rendelkezni. A felöltéskor és az éves adóbevalláskor már az (várható) éves adó 80%-a kerülhet támogatás formájában a szervezetekhez. A 80%-ot meghaladó felajánlást az adóhatság a következő évek terhére számolja el.

Az így adott támogatás után a vállalkozás adójóváírást kap. Az adójóváírás mértéke az évközi előlegek és az adófeltöltéskor felajánlott támogatás (max. az éves adó 80%-nak) a 7,5%-a, valamint az éves adóbevalláskor felajánlott támogatás (max. az éves adó 80%-nak) a 2,5%-a. Ezt az adóhatóság úgy teljesíti, hogy az éves társasági adóbevallás határidejét követő 2. hónap első napján (2015. adóévről 2016. július 1-jén) rávezeti az adófolyószámlán a társasági adóra.

Az adójóváírást könyvelés szempontjából egyéb bevételként kell elszámolni, mivel számviteli szempontból kapott támogatásnak minősül. Mivel az adott támogatás csak a bevallás benyújtásakor, azaz 2016-ban lesz véglegesítve, kérdés hogy melyik év egyéb bevételeként kell kimutatni az adójóváírást. Amennyiben a mérlegkészítés napján rendelkezésünkre áll a társasági adóbevallás, azaz ismert az éves adó pontos összege, akkor időbeli elhatárolással 2015-ben mutatjuk ki az egyéb bevételt is, párhuzamosan a ráfordítás elszámolásával. A bevallás benyújtásáig az összes rendelkezés csak előlegnek számít. Abban az esetben, ha az éves adóbevalláskor számított támogatás kevesebb, mint amit már évközben a vállalkozás felajánlott, akkor a többlet itt is továbbvihető a következő évekre. De adójóváírás erre a többletre nem jár.

Összehasonlítás

A közvetlen támogatást csak az év végi adóbevallásnál, illetve ezt megelőzően az adó feltöltésénél lehet figyelembe venni és az adóévben kell átutalni, így ez a kötelező adóelőlegen felüli „teher” a vállalkozásnak. Míg a közvetett támogatás már az évközi adóelőlegekből is érvényesíthető és a bevallásban is lehet újabb felajánlás.

A támogatások mindkét formája adómegtakarítást is jelent a vállalkozás részére.

  • A közvetlen támogatás esetén a megtakarítás az éves társasági adó 70%-ának a 2,5%-a (19%-os adókulcs esetén 4,75%-a). Számszerűsítve ez 1 mFt társasági adó esetén 25 eFt (19% adókulcs esetén 47,5 eFt).
  • Közvetett támogatás esetén több részből adódik össze a megtakarítás is, melyeket együttesen lehet alkalmazni. Az előlegből történő rendelkezés esetén az előleg 50%-ának a 7,5%-a adómegtakarításként jelentkezik. Azon vállalkozások, amelyek adófeltöltésre kötelezettek, a feltöltéskor rendelkezett összeg tekintetében maximum a várható adó 80%-ának a 7,5%-át megtakarítják. Végezetül az éves adóból történő rendelkezésre az adó 80%-áig kiegészíthető a 2,5% jóváírás. Számszerűsítve: 1 mFt előleg esetén a megtakarítás 37,5 eFt, a feltöltéskor felajánlott támogatás után (1 mFt éves adó esetén) 60 eFt, és az éves adóbevallásban felajánlott támogatás után (1 mFt éves adó esetén) 20 eFt.

Az adómegtakarítás nagyságát nézve az adóhatóságon keresztül érvényesített közvetett támogatás kedvezőbb, és ezen belül is a feltöltésre kötelezett adózók járnak a legjobban, akik 2015. december 20-ig rendelkeznek a felajánlott támogatás összegéről!

Fontos hogy a kétféle támogatási mód egyszerre nem alkalmazható egy adóéven belül, tehát el kell kötelezni magunkat az egyik megoldás mellett. Ha például 2015-ben a közvetlen támogatás keretein belül több támogatást adott a vállalkozás, mint amennyit érvényesíteni tud az éves adó meghatározása során, akkor célszerű a közvetlen rendszerben maradni 2016-ban is. Ellenkező esetben (ha áttér a közvetett támogatásra) elvész a 2015-ös többlet.

* * *

Kérdésed van a témakörben? Írj kommentet vagy gyere el az Adóegyetemre, ahova most még kedvezményesen jelentkezhetsz>> Adóegyetem 2016

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!