Közhasznú jogállás a beszámoló és számvitel tükrében

Civil vizeken, avagy hogyan fésüljük össze a számvitelt, adózást a mindennapokkal

közhasznú

Civil szervezetek között mozogva, egyre többször látom, hogy a szervezetek a könyvelőket okolják azért is, ha a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó jogszabályi előírásoknak nem tudnak megfelelni. Éppen ezért úgy gondolom, talán nem hiába való átvenni, átismételni, melyek is ezek a szabályok, hol függ össze a számvitel a közhasznú jogállással.

Az első és legnagyobb tévhit még mindig, hogy NAV 1%-ot kizárólag közhasznú jogállással rendelkező szervezet fogadhat, annak ellenére, hogy ez egyáltalán nincs így! A NAV 1% fogadásának a közhasznú tevékenység folytatása a feltétele, mely nem egyenlő a közhasznú jogállással!

Egy civil szervezet életében alapvetően kéttípusú tevékenység létezik, a cél szerinti és vállalkozási tevékenység. A közhasznú tevékenységek a cél szerinti tevékenység egy részhalmazát teszik ki általában, de természetesen elképzelhető olyan eset, amikor ez a két részhalmaz egybe esik! Rendre problémát okoz a civil szervezeteknél, hogy adott esetben foggal-körömmel ragaszkodnak a közhasznú jogállásukhoz, de amikor rákérdezek – piciny szervezet lévén – az egyetlen ok, amit itt fel tudnak hozni, a NAV 1%, mint olyan, amiért a jogállásra szükségük van. Felhívom a figyelmet, hogy NAV 1%-ból részesülés feltétele a közhasznú tevékenység folytatása, nem pedig a közhasznú státusz megléte! Fontos és mérlegelendő, hogy az adott civil szervezetnek szüksége van-e feltétlenül a közhasznú jogállásra, avagy nem.  Fontos lehet a közhasznú jogállás léte például akkor, ha szívesen pályázik, ha a szervezet a működéséhez a vállalkozói szférából rendszeresen (esetleg jelentős mértékben) anyagi forrásokat kap – ide tartozik például az ingyen kapott szolgáltatás, a kapott eszközök, anyagok és természetesen az a pénzbeli adományok is -, és ha végez vállalkozási tevékenységet rendszeresen, vagy nagyobb volumenben.

A civil szervezetek beszámolójának része kötelezően a közhasznúsági melléklet, és ebben szerepel a közhasznú jogálláshoz kapcsolt mutatókról szóló kimutatás is. Ahhoz, hogy ez az adatlap jól készülhessen el, alaposan oda kell figyelni a beszámoló mérleg- és eredménykimutatás-adatainak a megfelelő kitöltésre! Típushibaként jelentkezik, hogy sem a közhasznú tevékenység bevételei, sem a közhasznú tevékenység ráfordításai soron nem szerepeltetnek adatot. Amikor erre rákérdezek, általában az a válasz, hogy „…de hiszen nem közhasznú jogállású!” Ez igaz, de ettől még közhasznú tevékenységet végezhet, és hosszútávon előfordulhat, hogy kérni szeretné a közhasznú szervezetté történő minősítését. Jól kitölteni ezeket a sorokat kizárólag a könyvelő és a civil szervezet vezetősége és a tevékenység részletes ismerete birtokában lehet! Ezért nagyon fontos, hogy a civil szervezetek maguk is tisztában legyenek egy – egy sor, vagy tétel jelentőségével.

Köztudott tény, hogy a kétszer hármas mutatópáros közül legalább egynek-egynek meg kell felelni a beszámolóban, folyamatosan közhasznú jogállás fennállása alatt! Nézzük át, konkrétan hogyan is kapcsolódik össze a beszámoló a közhasznúsági melléklettel:

Megfelelő erőforrással rendelkezik a szervezet, ha az alábbi három tétel közül legalább egynek megfelel:

Előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

  1. Átlagos éves bevétele (azaz a két év átlaga) meghaladja az egymillió forintot VAGY
  2. Két év egybeszámított adózott eredménye együtt nem negatív VAGY
  3. a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, ideértve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek által összesen teljesített munkaóráknak a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti értékét is.

Megfelelő a társadalmi támogatottsága a szervezetnek, ha az alábbi három tétel közül legalább egy paraméternek megfelel:

  1. Az Szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény (Szftv.) alapján a szervezetnek felajánlott összegből a részére kiutalt összeg eléri az 54§ nélkül számított összes bevétel 2%-át, mindkét évben (nem átlag!) VAGY
  2. Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét (két év átlagában) VAGY
  3. Közhasznú tevékenység ellátást tartósan, két év átlagában legalább 10 közérdekű önkéntes segíti a Köt. törvénynek megfelelően.

Az első két pontban egyértelműen láthatóak az eredménykimutatással való kapcsolódások. A harmadik pontnál, az önkéntesekkel kapcsolatosan fontos tudni, hogy kizárólag olyan önkéntessel kapcsolatosan szerepeltethetünk itt adatokat mindkét mutatóhármasnál, akiket a KÖT hatálya alatt foglalkoztatnak, azaz a szervezet regisztrált fogadó szervezet, és ennek megfelelően dokumentálja is az önkénteseit! És fontos, hogy erről a könyvelőt is tájékoztassa, hiszen információ hiányában esetleg egy teljesíthető mutatószám kitöltése elvész! Fontos megjegyezni, hogy a jogszabályok lehetőséget adnak a közérdekű önkéntesek munkaideje alapján a könyvelésben való szerepeltetésére is, mely véleményem szerint több, mint célszerű! Annál is inkább, mert a mutatókban is jelentkezik az így lekönyvelt tétel, és egyre több pályázatnál lehet elszámolni az önkéntesek munkaóráit, mint önerőt!

Amennyiben beszámolókészítés során kiderül, hogy a civil szervezet nem felel meg a közhasznúságot eredményező mutatószámoknak, úgy a beszámoló elfogadásakor erre is ki kell térni, azzal együtt, hogy ezután változásbejegyzési eljárás keretében a közhasznú státusz törlését kell, kezdeményezze a törvényszéken.

* * *

Arra, hogy hogyan működjünk hatékonyan, mire figyeljen a szervezet, mire a szervezet könyvelője, hogy néz ki a költségvetés, hogy áll össze a beszámoló, és egy csomó egyéb kérdés, ami a működés és a mindennapok során felmerülhet, választ adunk a szeptember 21-én tartandó konferencián, melyre jelentkezni az alábbi linken tudtok: Civil vizeken, avagy hogyan fésüljük össze a számvitelt, adózást a mindennapokkal – TANTERMI és ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!