Az áfa adatszolgáltatással kapcsolatos változások 2018. július 1-jétől – 1.rész

Jelentős változások lépnek életbe...

Cikksorozatunkban bemutatjuk, hogy 2018. július 1-jétől hogyan változik az áfa adatszolgáltatási rendszer az adóhatóság felé mind a számlázó programmal, mind az online számlázó rendszerekkel kiállított számlákkal kapcsolatban mind pedig a nyomdai úton előállított számlákkal kapcsolatban.

2018. július 1-jétől teljesen átalakul az áfa adatszolgáltatási rendszer a következőképpen:

 • Számlázóprogrammal és online számlázórendszerrel történő számlázás esetén valós idejű, azonnali online adatszolgáltatás lesz.
 • Nyomtatvánnyal (nyomdai úton) történő számlázásnál késleltetett adatszolgáltatás lesz külön webes felületen keresztül – a számla értékhatárától függ, hogy mennyi időn belül kell adatot szolgáltatni az adóhatóság felé.
 • A számlakibocsátói belföldi összesítő jelentés helyébe lép – azt váltja ki – az elektronikus adatszolgáltatás, ezért az áfa bevallás részenkénti belföldi áfa összesítő jelentés a kibocsátói oldalán megszűnik.
 • A számlabefogadói összesítő jelentés július 1-jétől is gyakorlatilag megmarad a jelenlegi formájában, csak az értékhatár változik (lecsökken).

A következőkben részletezzük a fent összefoglalt szabályokat.

 1. Az Online számla rendszere (Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól)

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint vagy annál magasabb összegű áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról. A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a kiállítás után elektronikusan teljesítendő. Számlázó programmal online számlázórendszerrel történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz.

Nyomtatvány, például számlatömb alkalmazásával történő számlázás – tehát kézi számlázás – esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni. Az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni. Ez a határidő rövidül akkor, ha a számla 500 000 forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Az 500 ezer forint vagy annál nagyobb összegű áfát tartalmazó számla adatait már a számlakibocsátás utáni napon rögzíteni kell a webes felületen. Az adatszolgáltatási kötelezettség főszabály szerint a belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított olyan számlákra terjed ki, amelyekben 100 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított áfa van.

Az online adatszolgáltatás bevezetésének és az adatokat kezelő rendszer kialakításának célja a gazdaság további fehérítése az adócsalások visszaszorításával. Ezt kiegészíti a NAV szolgáltatásaként az ingyenes online számlázó funkció. A fejlesztéssel nagy mennyiségű számlaforgalom válik láthatóvá és követhetővé a NAV számára, így hatékonyabb lehet a kockázatkezelés és jelentősen emelkedhetnek az áfabevételek.

Az Online számla rendszerében:

 • a kiállított számlákról valós idejű adatok érkeznek a NAV-hoz,
 • a kiállított számlákat lekérdezhetik a számlabefogadók és a számlakibocsátók is,
 • a nagy mennyiségű számlaadat gyorsan elérhető hatékony kockázatelemzés és ellenőrzés céljára, ami segíti az adócsalások felderítését,
 • az adatszolgáltatás automatizálásával az adminisztratív terhek csökkennek a számlázó programot használóknál,
 • az új rendszer kiváltja a számlakibocsátók összesített adatszolgáltatását.

A megoldás alapját egy olyan összetett informatikai rendszer-együttes jelenti, amely képes

 • az adózók által rendszer-rendszer kapcsolattal, az elektronikus szabványüzenetben küldött számlaadatok fogadására, ellenőrzésére, és a küldés visszaigazolására,
 • webes felületen a számlaadatok manuális rögzítésének támogatására,
 • az azonnal elérhető számlaadatok révén a gazdasági tevékenységek és folyamatok nyomon követésére.

Az Online számla a NAV ellenőrzési munkáját segíti, átláthatóbbá teszi a gazdasági folyamatokat és szélesíti a jogkövető adózók körét.

 1. Kikre és mely számlákra terjed majd ki az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség?

Az adatszolgáltatási kötelezettség valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra kiterjed, feltéve, hogy

 • a számlája 100 000 Ft-ot elérő összegű áthárított adót tartalmaz és
 • a számla befogadója belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

Ennek megfelelően

 • csak a kibocsátott számlákra vonatkozik, de
 • a kibocsátott számlák közül csak az áthárított adót tartalmazó számlákra, adómentes vagy fordított adózású számlákra nem, továbbá
 • csak ha a kibocsátott számla áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot (nem lesz összevonási kötelezettség, azaz ha az adóalany ugyanazon számlabefogadó felé ugyanabban a bevallási időszakban ki is állít több olyan számlát, amelyek ugyan egyenkénti áthárított adó összegükben nem érik el a 100 000 Ft-ot, de összességükben elérik, nincs a számlákról adatszolgáltatás),
 • csak a belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számlákra vonatkozik az adatszolgáltatás, nem adóalany magánszemély felé kiállítottra nem,
 • A belföldön nem letelepedett, de belföldi adószámmal rendelkező adóalanyra is vonatkozik, azaz az áfa-regisztráltaknak is adatszolgáltatást kell teljesíteniük a másik belföldi adóalanynak kiállított, legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számláikról.
 • a belföldön nem letelepedett, de belföldi adószámmal rendelkező adóalany felé kiállított számlára is vonatkozik az adatszolgáltatás, de csak akkor, ha belföldi adószámra állítják ki a számlát.
 • eva alany felé kiállított számlára nem vonatkozik az adatszolgáltatás.

Figyelem! Az elektronikus adatszolgáltatás csak a számlakibocsátói belföldi összesítő jelentést fogja kiváltani, a számlabefogadóit nem! A belföldi összesítő jelentésről külön alcím alatt írunk.

Fontos tudni, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség független a számla létrehozásának földrajzi helyétől, azt kell figyelembe venni, hogy a számlakibocsátásra kötelezett belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen és a számla legalább 100 000 forint másik belföldi adóalanyra áthárított magyar általános forgalmi adót tartalmazzon. Az adatszolgáltatás technikája olyan lesz, hogy ne okozzon problémát, ha az adatot nem belföldről küldik.

Cikksorozatunk következő részében leírjuk, hogy a továbbiakban lesz-e lehetőség valamennyi számla adatának a továbbítására, valamint részletezzük a továbbítandó számlázási adatok körét.

* * *

A PENTA UNIÓ Zrt.  szervezésében az alábbi konferenciámon találkozhatsz velem személyesen:

Hozzászólások

Jelenleg nincs hozzászólás, légy te az első!

Értékelés, hozzászólás
Az értékeléshez és hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be!
Kérjük válassza ki egyéni adatvédelmi hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatvédelmi szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM