Telephelyek, fióktelepek adózási, számviteli kérdései

3800 Ft

Az Adózás Európában – IV. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok…

Kategória:
Kiadás éve

2012

Kiadó

PENTA UNIÓ Zrt.

Nyilvántartási kód

790/2012

Oldalszám

119

Szerző(k)

Bartha Katalin, Dr. Darák Péter, Dr. Farkas Alexandra, Dr. Herich György, Dr. Honyek Péter, Dr. Juhász Péter, Dr. Kovács Attila, Dr. Laki Gábor, Dr. Metzinger Péter, Dr. Schel-Szabó Rita, Erdős Gabriella, Gerhát Mihály, Horváth Józsefné, Pankucsi Zoltán

A Budapesten évente immár több mint 12 ország részvételével megrendezésre kerülő Nemzetközi Adókonferencia egyik fontos célja, hogy évente egy-egy, a szakma számára kiemelten fontos, a szakirodalomban méltatlanul elhanyagolt területről teljes keresztmetszeti képet adjon, ezzel segítve a jogalkotók és jogalkalmazók szakmai munkáját.

A VI. Nemzetközi Adókonferencia a vizsgálat fókuszába a telephely-fióktelep kérdéskört állította.

A székhelyen kívüli tevékenység jelentős adókockázatot hordoz magában, ugyanakkor adótervezési lehetőséget is rejt. Különösen igaz ez a határátlépő ügyletek esetében. Nem véletlen, hogy a telephely keletkezése és a telephely adóalapjának meghatározása kiemelt helyet foglal el a nemzetközi adózási kérdések között. Ehhez kötődően az érintett országoknak komoly – és ellentétes – költségvetési érdeke fűződik a felmerülő kérdésre adott válaszokat illetően. Ebben a kényes helyzetben kell az adótanácsadónak a saját mozgásterét megtalálni és kihasználni.

A konferencia a legnevesebb hazai szakemberek előadásában először a kérdéskör jogi, szabályozási környezetét vette vizsgálat alá. A vizsgálat kiterjedt többek közt a telephely cégjogi, európai jogi, számviteli, társasági adózási, személyi jövedelemadózási, forgalmi adózási, helyi adózási sajátosságaira. Az adótanácsadók munkáját nehezíti, hogy a belső jogban szinte minden adónem külön-külön definiálja magát a fogalmat is. Ezt a problémát tetézi, hogy külföldi telephelyek esetén az érintett országok definíciójára, az egyezményekre és az OECD Modellegyezményre is tekintettel kell lenni. A jogszabályi környezetet tovább színesítik az Európai Bírósági döntések.

A konferencia és az ebből készült jelen kiadvány nem csak az adótanácsadók, adóellenőrök munkáját segíti elő a témakör teljeskörűségére törekvő megközelítésével, de felhívja a figyelmet a nyitott kérdésekre is, amely a jogszabály-előkészítők, jogértelmezők és az ellenőrzéssel foglalkozók számára is hasznos tanulsággal jár.