TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2020 – A KÉSZLET EREJÉIG!

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás

8000 Ft

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás

Kiadás éve

2020

Kiadó

Vezinfó

Nyilvántartási kód

VEZ5789/20

Oldalszám

336

Szerző(k)

Dr. Futó Gábor, Farkasné Gonos Krisztina

ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

Biztosítottak

Foglalkoztatott személyek biztosítási kötelezettsége

■ Munkaviszonyban állóként biztosítás alá tartozó személy

■ Szövetkezeti tag

■ Szakképző iskola tanulója

■ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

■ Megbízási, vállalkozási jogviszony

■ Választott tisztségviselők

■ Biztosítás időtartama

■ Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok

Egyéni és társas vállalkozók

■ Egyéni vállalkozók

■ Egyéni vállalkozók biztosítása

■ A biztosítás terjedelme

■ Társas vállalkozók

■ Társas vállalkozók biztosítása

■ Kiegészítő tevékenység

■ A biztosítás terjedelme

■ A főállású kisadózók

■ Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

Egyéb jogcímen biztosított személyek

■ Álláskereső személyek biztosítása

■ Egyházi személy

■ Mezőgazdasági őstermelő

■ Biztosított mezőgazdasági őstermelők

■ Biztosított mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési kötelezettsége

■ Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

■ Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység

■ A munkaviszony jogellenes megszüntetése

A biztosítás szünetelése

2. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

■ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel jogosultságot szerzők

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

■ Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének lehetetlensége

Baleseti ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

Külföldi-belföldi illetőség

■ Belföldinek minősülő személy meghatározása

■ Belföldiséget igazoló okmányok

3. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM JÁRÓ JOGVISZONYOK

 

II. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. JÁRULÉKFIZETÉS

Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

■ Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

■ Nem forintban keletkezett járulékalap

■ Járulékalapot nem képező jövedelmek

■ Felszolgálási díj és borravaló

Foglalkoztatott személyek járulékai

■ Nyugdíjjárulék

■ Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

■ Foglalkoztatott nyugdíjasokra vonatkozó szabályok

Járulékfizetés egyes egészségbiztosítási és szociális ellátásban, valamint álláskeresési támogatásban részesülő személyek esetén

Egyéni vállalkozók és a járulékfizetés

■ A biztosított főállású egyéni vállalkozó járuléka

■ Biztosított mellékállású egyéni vállalkozó

■ Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó járulékfizetése

Társas vállalkozás és a társas vállalkozók járulékfizetése

■ Biztosított főfoglalkozású társas vállalkozó

■ Biztosított mellékállású társas vállalkozó

■ Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó utáni egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés és a társas vállalkozó nyugdíjjáruléka

Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete

Járulékkötelezettségre vonatkozó különös szabályok

Korkedvezmény-biztosítási járulék

Családi járulékkedvezmény és annak érvényesítése

■ Családi járulékkedvezmény

■ Családi járulékkedvezmény érvényesítése

■ Foglalkoztató által kiadott igazolások

■ A családi járulékkedvezmény összege példaszámítások alapján

■ Családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos jogértelmezések

■ Családi járulékkedvezmény érvényesíthetősége járulékalapot képező jövedelem többszöri kifizetése esetén

■ Családi járulékkedvezmény érvényesítése megbízási díj után fizetendő járulékokból

■ Családi járulékkedvezmény a gyermekgondozási díjat terhelő járulék tekintetében

■ Mezőgazdasági őstermelő által igénybe vehető családi járulékkedvezmény

■ Családi járulékkedvezmény érvényesítése egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

■ Családi járulékkedvezmény az 1,5 százalékos munkaerőpiaci járulék terhére nem vehető igénybe

■ Megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék és a családi járulékkedvezmény

■ Evás és katás adóalanyok

2. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖBB BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY ESETÉN

3. JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

■ Mulasztás és késedelem jogkövetkezményei

■ Járulék bevallása az adóhatósághoz

■ Fizetési határidők

■ Társadalombiztosítási kifizetőhely által kifizetett ellátások és a táppénz-hozzájárulás elszámolása

4. MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

■ Megállapodás kötése nyugdíjra

■ Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

■ A megállapodás közös szabályai

 

III. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI CÉLÚ NYILVÁNTARTÁSOK ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSOK

1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2. BEJELENTÉS – ADATSZOLGÁLTATÁS

■ Adóhatósági adatszolgáltatás

■ Foglalkoztató adatközlése

■ Egyéni vállalkozók bejelentési kötelezettsége

3. ADATEGYEZTETÉSI ELJÁRÁS

■ Adategyeztetési-adattisztítási eljárás

4. ADATSZOLGÁLTATÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTSÁGHOZ

■ Bejelentés teljesítése az adóhatósághoz

■ Adatszolgáltatás közvetlenül az egészségbiztosítási szervhez

■ Bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankciói

■ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése, a jogosultság tisztázása, jogkövetkezmények

■ TAJ-kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya

5. BIZTOSÍTÁSSAL JÁRÓ JOGVISZONY NYILVÁNTARTÁSA

6. A 2020. JÚLIUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY LEGLÉNYEGESEBB VÁLTOZÁSAI

 

MÁSODIK RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB SZABÁLYOK

1. EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (EHO)

2. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO)

A szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezések

■ Az adófizetési kötelezettség – az adó alapja

■ Az adó mértéke és fizetendő összege

■ Az adófizetésre kötelezett személy

■ Az adóra vonatkozó közös szabályok

■ Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés esetei

■ Az egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja

■ A mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja

■ Az adóalap megállapításának különös szabályai

■ Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

■ A 2020. július 1-jétől hatályba lépő új társadalombiztosítási törvénnyel összefüggő legfontosabb változások

Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

■ A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

■ A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

■ A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

■ Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

■ A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

■ A kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

■ A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

■ Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

■ A védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmény

Eljárási és egyéb szabályok

■  Változások 2020. július 1. napjától a szociális hozzájárulási adóban

 

HARMADIK RÉSZ: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

2. TÁPPÉNZ (GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ)

■ A pénzbeli ellátások összegének kiszámítása

■ A táppénz naptári napi alapjának meghatározása

3. CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ

4. ÖRÖKBEFOGADÓI DÍJ

5. GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ

■ „Diplomás” gyermekgondozási díj

6. BALESETI TÁPPÉNZ

7. NÉHÁNY FONTOS ELJÁRÁSI SZABÁLY

■ Az okmányok használata

■ Az igénybejelentéssel, igényérvényesítéssel kapcsolatos szabályok, ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem mûködik

■ A jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelése

8. UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

■ Orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

■ Orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén

■ Gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén

■ Szűrővizsgálat igénybevétele esetén

■ Az utazási költség megtéríthető

■ Az utazási költségtérítés igénylése

 

NEGYEDIK RÉSZ: CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

2. CSALÁDI PÓTLÉK

■ Nevelési ellátás

■ Iskoláztatási támogatás

■ Mitől függ a családi pótlék összege?

■ A családi pótlék folyósításának szabályai

■ A családi pótlék iránti kérelem benyújtása

3. GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES)

■ Jogosultság

■ Gyermekgondozást segítő ellátás mellett végezhető keresőtevékenység

■ Bejelentési kötelezettség

■ A gyermekgondozást segítő ellátás összege

■ A gyes együttfolyósításának szabályai

■ A gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelem

4. GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

■ Jogosultság

■ A gyermeknevelési támogatás összege

■ A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem

5. ANYASÁGI TÁMOGATÁS

■ Jogosultság

■ Az anyasági támogatás összege

■ Az anyasági támogatás iránti kérelem

MELLÉKLETEK