Számlázási kézikönyv 2020

Minden, amit a számlázásról tudni kell

11000 Ft

Minden, amit a számlázásról tudni kell.

Kategóriák: , ,
Kiadás éve

2020

Kiadó

Vezinfó

Nyilvántartási kód

VEZ5802/20

Oldalszám

274

Szerző(k)

Dr. Kelemen László

SZÁMLAKIBOCSÁTÓ OLDALÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

Számlázás

A számlakibocsátási kötelezettségről általában

A kibocsátás napja (Mikor kell számláznunk?)

■ Általános szabályok

■ Különös rendelkezések

A számla sorszáma (A szigorú sorszámozás követelménye, az adóigazgatásra való alkalmasság)

Az értékesítő adatai (Ki valósítja meg az ügyletet?)

■ Az adóalanyiság speciális esetei

■ Külföldi adóalanyok magyar ügyletei

■ Az értékesítő/szolgáltatásnyújtó neve, címe, adószáma

A beszerző adatai (Kinek a részére történt az ügylet teljesítése?)

■ A termékbeszerző/szolgáltatást igénybe vevő neve, címe

■ A termékbeszerző/szolgáltatást igénybe vevő adószámának feltüntetése

■ A szolgáltatást igénybe vevő státusza

■ Speciális szabályok több telephely vagy több adószám esetén

Az ügyletre vonatkozó információk (Termék/szolgáltatás – valóban áfa hatálya alá tartozik-e az ügylet?)

■ A termékértékesítés fogalma általában

■ A termékértékesítés speciális esetei (ellenérték nélküli értékesítések)

■ A szolgáltatásnyújtás fogalma általában

■ A szolgáltatásnyújtás speciális esetei (ellenérték nélküli ügyletek)

■ Mely ügyletek nem tartoznak az áfa hatálya alá?

Adóalap (Mi tartozik az ellenértékbe?)

■ Mikor nem az ellenérték az adó alapja?

■ Az adó alapjába beletartozik

■ Az adó alapjába nem tartozik bele

■ Az adó alapjának csökkentése

■ Az ellenérték esedékessége

Adómérték (Milyen adókulcsot alkalmazhatunk?)

■ Az adókulcsok

■ Az adókulcsok időpontja

■ Áthárított adó (devizában kiállított számlák áfaösszegének meghatározása)

Teljesítési időpont (Mi az egyes ügyletek teljesítési időpontja?)

■ Főszabály

■ Előleg

■ Részteljesítés

■ Időszakos elszámolás

■ Az adófizetési kötelezettség időpontjára vonatkozó speciális szabályok

Adómentességek (Milyen adómentességek alkalmazhatók?)

■ Adómentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel

■ Adómentesség a tevékenység speciális jellegére tekintettel

■ Adómentesség a nemzetközi ügyletek vonatkozásában (Közösségen belüli értékesítés, Export, Egyéb nemzetközi ügyletek)

Fordított adózás alá tartozó ügyletek

■ Nemzetközi fordított adózás

■ Belföldi fordított adózás

Speciális szabályok

■ Önszámlázás – más helyetti számlázás

■ Pénzügyi képviselő

■ Új közlekedési eszköz

■ Pénzforgalmi elszámolás

■ Különbözeti adózás – utazási irodák

■ Különbözeti adózás – használt cikkek

■ Egyéb szabályok

Az adminisztráció egyszerűsítése

■ Számlakibocsátás, nyugtakibocsátás alóli mentesülés

Egyszerűsített számla kibocsátása

Gyűjtőszámla

Elektronikus számlázás

■ Elektronikus számla – papíralapú számla

■ Elektronikus számla kibocsátása – alapelvek

■ PKI technológia

■ EDI technológia

Számlák megőrzése – alapelvek

■ A számlák megőrzése – papíralapú számlák

■ A számlakibocsátóra vonatkozó szabályo

■ A számlabefogadóra vonatkozó szabályok (a papíralapú számlák digitalizása)

■ A számlák megőrzése – elektronikus számlák

■ EDI-számlák megőrzése

■ Elektronikus aláírással ellátott számlák megőrzése

■ Elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlák megőrzése / egyéb lehetőségek

■ A számlák megőrzése – összefoglalás

Számlakorrekciók

Mikor szükséges a számlakorrekció?

A helyesbítésre vonatkozó főbb szabályok

■ A helyesbítés formája

■ Számlával egy tekintet alá eső okirat

■ Helyesbítő számla/stornó számla alkalmazása

■ A helyesbítésre vonatkozó adatok, információk

A helyesbítés elszámolása

A számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

Általános szabályok

■ A 2020. július 1-ig alkalmazandó szabályok

■ A 2020. július 1. és 2021. január 1. között alkalmazandó szabályok

■ A 2021. január 1-től alkalmazandó szabályok

■ Kézi számlák adatszolgáltatása

■ Számlázórendszerek adatszolgáltatása 

A számlázóprogramokkal kapcsolatos szabályok

Feltételek

■ A szigorú sorszámozás követelménye

■ Számlázóprogramok bejelentése

■ Felhasználói kézikönyv

■ XML adatexport

■ Online adatszolgáltatási kötelezettség

Az online adatszolgáltatási kötelezettség részletszabályai

■ Előzetes bejelentés

■ A számla kiállítása

■ Az automatikus adatszolgáltatás indítása

■ Válaszüzenet

■ Az adatszolgáltatás technikai kérdései

■ Szankciók

■ Változások az adatszolgáltatásban: a 2.0 XSD-verzió bevezetésével kapcsolatos új szabályok

SZÁMLABEFOGADÓ OLDALÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

Adófizetési kötelezettség (fordított adózás)

A fordított adózás alá eső ügyletek

Az adófizetési kötelezettség időpontjára vonatkozó szabályok

Adólevonási jog

Az adólevonási jog keletkezése

■ Az adólevonási jog módja

■ Az adólevonás tárgyi feltétele

Adólevonási tilalmak, korlátozások

Levonási jog adószám törlése esetén

Arányosítás – adómentes tevékenységek

■ Arányosítás

■ Tárgyieszköz-figyelés

■ A támogatások kezelése

Az áfa visszaigénylése

A számlabefogadó felelőssége

A fiktív számlák esetei

Az adóhatósági gyakorlat és a közösségi szabályok

A számlabefogadó által alkalmazott eljárás

■ Az online adatszolgáltatás ellenőrzése

A helyesbítések elszámolása

Elektronikus számlák befogadása, megőrzése

■ Elektronikus számlák befogadása

■ Elektronikus számlák kontírozása

■ Elektronikus archiválás

Számlához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség (belföldi összesítő jelentés)