Nonprofit kézikönyv 2021.

Működés, Számvitel, Adózás - Civil törvény a gyakorlatban

8000 Ft

Működés, Számvitel, Adózás – Civil törvény a gyakorlatban

Kategóriák: , , , ,
Kiadás éve

2021

Kiadó

Vezinfó

Nyilvántartási kód

VEZ5925/21

Oldalszám

316

Szerző(k)

Gottgeisl Rita, Láng Noémi

Tartalom:

1. ÖTLETTŐL A MEGVALÓSULÁSIG

Célok és azok elérése érdekében végzett tevékenységek meghatározása

Egyes szervezeti formák ismérvei, összehasonlítása

■ Jogi személyiséggel nem rendelkező forma: a civil társaság

■ Jogi személyiséggel rendelkező formák: egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság

Létesítő okirat

■ A létesítő okirat kötelező elemei

■ Az egyesület létesítő okirata

■ Az alapítvány létesítő okirata

■ A létesítő okirat szerepe az adminisztráció során

Gazdálkodás alapjai (költségvetés: bevételek, kiadások)

■ Alapvetések

■ Civil szervezet bevételei

■ Civil szervezet költségei, ráfordításai

■ Költségvetés

2. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS

Közhasznúság fogalma, feltételei

Közhasznú szervezet működésének szabályai

Közhasznúsághoz kapcsolódó kedvezmények és kötelezettségek

3. ALAKULÁS

Egyes jogi formák alapításának folyamata

■ Nyilvántartásba vételre irányuló bírósági eljárás

Elektronikus eljárás a bírósági eljárásokban

■ Bejegyzés utáni teendők

■ A Cégkapu-regisztráció lépései

■ Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Számviteli rendszer felépítése

■ Számviteli politika

■ Számvitel-politikai döntések

■ A számviteli politika részei

■ Pénzkezelési szabályzat

■ Bizonylati rend

■ Szigorú számadású bizonylatok

■ Könyvviteli bizonylatok

■ Számlatükör

4. MŰKÖDÉS

Gazdálkodás, számvitel, adó a civil szervezeteknél

Bevételek elszámolása és áfa

■ Tevékenységből származó bevételek

■ Tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

■ Sajátos jellegükre tekintettel adómentes tevékenységekre adókötelesség választása

■ Alanyi adómentes áfa-alany

■ Számlázás

■ Online számlaadat-szolgáltatás

■ Tagdíjak, alapítói befizetések

■ Támogatások, adományok

■ A támogatások csoportosítása

■ A támogatás-elszámolás kérdései

■ Továbbutalási céllal kapott támogatás

■ Adomány az egyes jogszabályokban

■ Adományok és az áfa

■ Támogatások és az áfa

Felajánlás az SZJA 1%-ból

Költségek/ráfordítások elszámolása és kapcsolódó adók

■ Cél szerinti juttatások pénzben (ösztöndíj, szociális segély, egyéb közcélú juttatás) és természetben (reprezentáció, üzleti ajándék) – SZJA, SZOCHO

■ Reprezentáció, üzleti ajándék – evés, ivás, utazás, szállás

■ Üzemanyag, autópálya-matrica, parkolás – „céges” gépjármű üzemeltetése, fenntartása, saját gépjármű használata a szervezet érdekében

■ Iroda-bérletidíj fizetése magánszemélynek

■ Külföldről igénybe vett szolgáltatások

■ Kiadások és a levonható áfa

Zárás, eredmény-megállapítás, év végi adók

■ Számviteli zárás

■ Társasági adó

■ Vállalkozási tevékenységet nem végző / is végző civil szervezetek

■ Nonprofit gazdasági társaság társasági adója

■ Helyi adók

Beszámolókészítés, közzététel, letétbe helyezés, vagyonnyilatkozat

■ Számviteli beszámoló

■ Közhasznúsági melléklet

■ Kiegészítő melléklet (Számviteli tv. szerinti)

■ Kiegészítő melléklet (Civil tv. szerinti)

■ Letétbe helyezés, közzététel

■ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Egyéb beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatás (1% KOZ, KSH)

■ Szja 1%-ból kapott támogatás felhasználásának szabályai

■ KSH éves jelentés

■ Külföldről támogatott szervezetek bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettsége

Közhasznú jogállás elvesztéséből származó adójogi kérdések

■ Változásbejegyzési eljárás

5. TÖRPÉBŐL ÓRIÁS

■ Pályázati elszámolások

Tartós eszközök, beruházások

Foglalkoztatottak

■ Munkaviszony

■ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízás)

■ Választott tisztségviselők

■ Ösztöndíjas foglalkoztatás

■ Önkéntes munkavállalás

■ Egyszerűsített foglalkoztatás

■ Szakképzési hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás

Befektetések

6. MEGSZŰNÉS

Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás)

■ Átalakulás formái, folyamata

■ Átalakulás számvitele, adózása

Jogutód nélküli megszűnés

■ Megszűnés formái, folyamata

■ Nyilvántartásból való törlés, fennmaradó vagyon

■ Megszűnés számvitele, adózása

7. ADÓNAPTÁR

8. MELLÉKLETEK

■ Igazolás nem magánszemély adózó részére a 20XX. évi közhasznú jogállással nem rendelkező szervezetnek vagy közhasznú jogállással rendelkező szervezet nem közhasznú céljára szervezetnek adott juttatásról

■ Igazolás nem magánszemély adózó részére a 20XX. évi közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetnek adott juttatásról

■ Igazolás magánszemély adózó részére a 20XX. évi civil szervezetnek adott juttatásról