KIVA (Kisvállalati adó) 2020

Tippek, trükkök, példák, buktatók a kisvállalati adóban

7000 Ft

Tippek, trükkök, példák, buktatók a kisvállalati adóban

Kategóriák: , , ,
Kiadás éve

2020

Kiadó

Vezinfó

Nyilvántartási kód

5772/20

Oldalszám

140

Szerző(k)

Dr. Császárné dr. Balogh Dóra, Dr. Császár Zoltán

Tartalom:

 

1. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése és megszűnése

■ Bejelentkezés a kisvállalati adó alá

■ A kisvállalati adóalanyiság keletkezése

■ A kisvállalati adóalanyiság megszűnése

■ A kapcsolt vállalkozások adatainak vizsgálata

2. A kisvállalati adóalap és az adó mértéke

■ A kisvállalati adóalap részei (áttekintés)

■ A kisvállalati adó mértéke

■ Személyi jellegű kifizetések

A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű ráfordítás

A garantált bérminimum 112,5 százaléka

Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások mint a kisvállalati adóalap részét képező jövedelmek

Személyi jellegű kifizetésnek nem minősülő tételek

■ A kedvezményezett foglalkoztatott(ak) utáni kedvezmény összege

■ Személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege

Az osztalékhoz kapcsolódó korrekciók

A tőkemozgással kapcsolatos adóalap-módosító tételek

A pénztár értékének tárgyévi változásaival kapcsolatos korrekciók

A Tao tv. 3. számú melléklet A) részében felsorolt, nem elismert költségek, ráfordítások

Egyéb korrekciós tételek

Kiva vagy tao – adóoptimalizációs számpéldák

A kettős adóztatás elkerülése – nemzetközi dimenzió

3. Veszteségelhatárolás a kisvállalati adóban

Veszteség és a veszteségleírás általános szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó veszteségfelhasználási szabályok

4. A kisvállalati adó megállapítása, bevallása, megfizetése, a kisvállalati adóelőleg

A kisvállalati adó megállapításának, bevallásának és megfizetésének általános szabálya

Soron kívüli bevallási kötelezettség

■ Az előtársasági időszak

■ Átalakulás, egyesülés, szétválás

■ Végelszámolás

A kisvállalati adóelőleg és az adó megfizetése

5. Áttérési szabályok

Kiva és az értékcsökkenés

Áttérés a társasági adó hatálya alól a kisvállalati adó hatálya alá

Adózói döntés szerint alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályai szerint

■ A kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

■ Mikrovállalkozói foglalkoztatotti létszám-növeléshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

■ Fejlesztésitartalék-képzéshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

■ Jogdíjra jogosító immateriális jószág elidegenítéséhez, apportálásához kapcsolódó adóalap-csökkentés

■ Az egyéni céget alapító egyéni vállalkozó által „megkezdett” kedvezményekre vonatkozó előírások

■ Az immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet

■ Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

Kötelezően alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. szerinti jogutód nélküli megszűnés következtében

■ Kedvezményezett átalakulás

■ Kedvezményezett részesedéscsere

■ Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés

■ Tartós adományozás

■ Mérlegfordulónapi átértékelés

■ Átértékelési különbözet

■ Kedvezményezett eszközátruházás

■ Szokásos piaci ár követelménye

Áttérés (visszatérés) a kisvállalati adó hatálya alól a társasági adó hatálya alá

■ Az ún. áttérési különbözet

■ Társaságiadó-előleg bevallási kötelezettség

■ Az elhatárolt veszteség továbbvitele

■ Elszámolás a kisvállalati adóval

■ Egyéb szabályok

■ Áttérés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól (2019-ig) a kisvállalati adó hatálya alá

6. A helyi iparűzési adó, illetve az innovációs járulék alapja kisvállalati adóalanyoknál

A helyi iparűzési adóalap

■ A Htv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap-levezetés (általános szabályok szerinti adóalap-megállapítás)

■ A Htv. 39/A. §-ban meghatározott adóalap-levezetés (az adóalap egyszerűsített meghatározása)

■ Az adóalap megállapítása a Htv. 39/B. §-ában foglaltak szerint

Az innovációs járulékalap

Kérdés – válasz gyűjtemény

Példák

Tippek

Összefoglalás – Kiva pro és kontra