Bejelentés vagy feljelentés? + ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS 2021.

Pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára az új Pmt. (2017. évi LIII. törvény) alapján

9980 Ft

Pénzmosás megelőzési ismeretek adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, könyvelők és könyvvizsgálók számára.

Kategória:
Kiadás éve

2021

Kiadó

PENTA UNIÓ Zrt.

Nyilvántartási kód

710/21

Oldalszám

99

Szerző(k)

Prof. Dr. Gál István László

2004 tavaszán jelent meg a szerző pénzmosásról szóló első szakkönyve, ezt követte 2009-ben a PENTA UNIÓ Zrt. gondozásában az elsősorban a könyvelők és könyvvizsgálók munkájának a megkönnyítése céljából írt Bejelentés vagy feljelentés? című könyv, amelynek második kiadása 2013-ban látott napvilágot, a harmadik kiadás 2014-ben, a negyedik pedig 2017-ben. A második és a harmadik kiadás már tartalmazza a 2013. július 1-én hatályba lépett Új Büntető Törvénykönyv, a 2012. évi C. törvény által bevezetett módosításokat. 2017. június 26-án hatályba lépett hazánk negyedik pénzmosás megelőzési törvénye, a 2007. évi LIII. törvény. Az új Pmt. alapján a szerző a könyvet átdolgozta, és részben újraírta. Mivel az új Pmt. alapján már nemcsak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, de bármilyen bűncselekmény gyanúját be kell jelentenie a szolgáltatóknak, a könyv első felében egy nagyon minimális büntetőjogi bevezetés is helyet kapott. A jelenlegi, ötödik kiadásban a pénzmosás büntetőjogi szabályozásának új, 2021. január 1-től hatályos változatának a bemutatása mellett a szerző a teljes kéziratot felülvizsgálta, és a szükséges helyeken hatályosította, illetve a lehetőségekhez mérten rövidítette.

A tartalomból:

  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának fogalma
  • A pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi intézményei és dokumentumai
  • A büntetőjogi rendelkezések magyarázata
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása gyanújának felismerése a gyakorlatban (pénzmosási technikák és tipológiák)
  • Az ügyfél átvilágítási intézkedések legfontosabb szabályai
  • A bejelentési kötelezettség: bejelentés vagy feljelentés?
  • Egyéb feladatok a Pmt. alapján

A kiadványhoz kapcsolódó online továbbképzés

A PENTA UNIÓ Zrt. 2021. évi videója a hatályos szabályozást mutatja be közérthetően, szervesen kapcsolódva a Bejelentés vagy feljelentés? című szakkönyv legújabb kiadásához. A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak egyre több feladata van a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és a bővülő tendencia folytatódik. Emiatt is fontos, hogy a szolgáltatók naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az ügyfeleikkel kapcsolatban, és pontosan ismerjék a rájuk vonatkozó jogi normákat is.

Továbbá a 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) 64. § (3) pontja előírja a könyvvizsgálói tevékenységet folytató, a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet folytatók, szervezetek/társaságok számára, hogy az alkalmazottak részvételével speciális képzési programok szervezéséről gondoskodjon.

Az 5percAdó hatékony szakmai segítséget szeretne nyújtani eme kötelezettség teljesítéséhez. Az előadó – Prof. Dr. Gál István László (ügyvéd) – videója segítségével évente részt vehet egy tanóra (kb. 45-60 perc) és egy rövid feleletválasztós teszt erejéig egy online továbbképzésen, amely sikeres elvégzéséről (50% felett) e-mailen igazolást küld az Ön számára a PENTA UNIÓ Zrt.