Alanyi adómentesség 2019

Tippek, trükkök, ötletek

6000 Ft

Alanyi adómentesség 2019 – Tippek, trükkök, ötletek

Kategóriák: , , ,
Kiadás éve

2018

Kiadó

Vezinfó

Nyilvántartási kód

VEZ5642/18

Oldalszám

128

Szerző(k)

Bonácz Zsolt

Tartalom

1. Az alanyi adómentesség alapvető szabályai

■ Az alanyi adómentesség helye az adómentességi jogcímek között

Alanyi adómentesség választására jogosult személyi kör

■ Az alanyi adómentesség korlátai

■ Adószám az alanyi adómentesség időszakában

Az alanyi adómentesség időszakában érvényes adózási szabályok

Az alanyi adómentes adózót terhelő bevallási kötelezettség

Az alanyi adómentesség választására vonatkozó eljárási szabályok

Az alanyi adómentesség választására vonatkozó nyilatkozat visszavonásának lehetősége

Alanyi adómentesség utólagos választása (jogszabályi hivatkozás 257/F. §)

2. Az alanyi adómentesség értékhatárának számítása

Értékhatárba be nem számító ügyletek

Az előleg kezelésére vonatkozó adóhatósági állásfoglalás

Az alanyi adómentesség értékhatára a tevékenység megkezdésének évében

Módosító, érvénytelenítő számla figyelembe vétele az alanyi adómentes értékhatárnál

Az alanyi adómentesség értékhatára a tevékenység szüneteltetése esetén

Az alanyi adómentesség értékhatára jogutód nélküli megszűnés esetén

Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek kezelése az értékhatár számításánál

A teljesítési időpont befolyásolása

A teljesítés időpontja esedékesség ismerete nélküli számlázásnál

Tárgyi áfamentes ingatlan-bérbeadás ellenértékének kezelése

Az alanyi adómentes értékhatár értelmezése egyéni vállalkozói tevékenység mellett végzett önálló tevékenység esetén

Az értékhatár számítása

Az adóalanyi minőség jelölése a számlán

3. Az alanyi adómentesség 2019. január 1-jétől történő választásának feltételei

Az alanyi adómentesség fenntartása 2019-re

■ Áttérés az alanyi adómentességre 2019-től

■ A 2018-ban alanyi adómentességét elvesztő adózó áttérése

■ A 2018-ban áfakörbe tartozó adózó áttérése az alanyi adómentességre

■ A 2019-re vonatkozó szerződések kezelése az értékhatár vizsgálatánál

■ Eseti ügyletek kezelése az értékhatár vizsgálatánál

4. Az áfakörből az alanyi adómentességre való áttérés következményei

■ Az áfás időszakban beszerzett és az alanyi adómentesség időszakában használt tárgyi eszközzel kapcsolatos áfakorrekció

■ Az áfás időszak alatt beszerzett árunak az alanyi adómentesség időszakában történő értékesítéséhez kapcsolódó adókövetkezmény

■ Adófizetést generáló értékesítés

■ Adófizetést nem generáló értékesítés

■ Az áfás időszak alatt beszerzett anyag alanyi adómentesség időszakában történő felhasználásához kapcsolódó adókövetkezmény

■ Alanyi adómentes adózó jogutód nélküli megszűnése

■ Az alanyi adómentesség időszakában gyakorolható adólevonási jog

Az adókötelessé tétel kezelése az alanyi adómentesség időszakában

5. Jellemzően előforduló ügyletekre (gazdasági eseményekre) vonatkozó szabályok

Tárgyi eszköznek minősülő személygépkocsi értékesítése

Adólevonási tilalommal érintett tárgyi eszköz (nem személygépkocsi) értékesítése

Adólevonási tilalommal nem érintett tárgyi eszköz értékesítése

Termék ingyenes átadása, termék kivonása vállalkozási tevékenységből

■ Adófizetéssel járó ingyenes átadás, ingyenes felhasználás

Adófizetéssel nem járó ingyenes átadás, ingyenes felhasználás

A termék vállalkozási tevékenységből való kivonása tényállás adóhatósági értelmezése, a kivonáshoz kapcsolódó adóterhek

Selejtezés, káresemény miatti megsemmisülés, jogellenes eltulajdonítás, leltárhiány

6. A fizetendő és a levonható adó korrekciója az alanyi adómentesség időszakában

A fizetendő adó korrekciója

A levonható adó korrekciója

7. A katás bevételhatár és az alanyi adómentesség felső határának értelmezése

8. Termék beszerzése az EU valamely tagállamában

A közösségi termékbeszerzés fogalma

Áfa fizetésével nem járó beszerzések

Áfa fizetésével járó beszerzések

Áfafizetés saját döntés alapján

Áfafizetés az értékhatár átlépése következtében

Új közlekedési eszköz, jövedéki termék közösségi beszerzése

Közösségi adószám felhasználásán alapuló adófizetési kötelezettség

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

Az adó alapja és az adó mértéke

9. Külföldön teljesített és külföldről igénybe vett szolgáltatások

■ Külföldön teljesített szolgáltatások

■ A megrendelő adójogi státusának jelentősége

■ A teljesítéssel legközvetlenebbül érintett gazdasági letelepedés meghatározása

■ A teljesítés helyén fennálló adóalanyiság

■ Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások kezelése

■ A számlázás sajátos szabályai

Szolgáltatás igénybevétele más tagállamból, harmadik országból

■ Az adófizetési kötelezettség keletkezése

■ Szolgáltatás nyújtója részére teljesített előleg utáni adófizetési kötelezettség

■ A külföldi fizetőeszközben kifejezett előleg és ellenérték átszámítása

■ Az adó alapja és az adó mértéke

A teljesítés helyére vonatkozó szabályok

■ A teljesítés helyére vonatkozó speciális szabályok adóalany megrendelő esetén

■ A teljesítés helyére vonatkozó speciális szabályok nem adóalany megrendelő esetén