2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról